Platform Profiel Actueel

slob x.jpg

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

17 dec 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Een belangrijke stap!
Minister Slob (onderwijs) wil scholen vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Behalve verplichte aandacht voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen zo’n 30% van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Dat staat in de kabinetsreactie over het verbeterde curriculum die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De kabinetsreactie is een volgende stap om het curriculum te verbeteren.

Minister Slob: “In het verbeterde curriculum leggen we vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hen de ruimte geven. Scholen kunnen daardoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan lezen als hun leerlingen daar behoefte aan hebben.”

Voorstellen van leraren
De planning is dat het verbeterde curriculum in 2023-2024 in gaat. Daarna volgt een overgangsperiode van vier jaar. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgt later. Voordat het zover is worden de voorstellen met leraren, schoolleiders en scholen verder uitgewerkt tot concrete onderwijsdoelen.

Ondersteuning scholen
Hoe groot de verandering per school gaat zijn, zal per school verschillen. Veel scholen geven eigentijds onderwijs en zijn bijvoorbeeld al met relatief nieuwe onderwerpen als burgerschap en digitalisering bezig. Er komt ondersteuning voor leraren en scholen om het verbeterde curriculum in de lessen en op scholen in de praktijk te brengen. Hoe die ondersteuning er precies uit gaat zien, wordt besproken met de scholen.

Te versnipperd, te vol en verouderd
Wat leerlingen moeten kennen en kunnen sluit niet meer volledig aan bij de behoeften van de samenleving en het onderwijs zelf. Het huidige curriculum is te versnipperd, te vol en op onderdelen verouderd: de kerndoelen zijn al bijna 15 jaar niet opnieuw bekeken. Ook sluiten het basis- en voorgezet onderwijs onvoldoende op elkaar aan. Bovendien geven leraren aan dat er bij veel maatschappelijke problemen naar het onderwijs gekeken wordt. Er moeten keuzes worden gemaakt. Daarom moet het curriculum verbeterd worden.

Advies van duizenden leraren
In oktober hebben 150 leraren en schoolleiders hun voorstellen gepresenteerd aan de minister. Duizenden leraren, schoolleiders, curriculumexperts en andere betrokkenen hebben daarover meegedacht en ideeën gegeven. In het vervolgproces, dat start na het debat in de Tweede Kamer, worden wederom leraren, schoolleiders, maar ook bijvoorbeeld wetenschappers betrokken. Dan worden de voorstellen uitgewerkt tot vernieuwde onderwijsdoelen. Daarin staat beschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

(zie ook hieronder een selectie van onze vorige columns)

 

 
Meer over
 
24 feb 2019

Lerarentekort – de oplossing ligt in de balans tussen mens en media

Lerarentekort – de oplossing ligt in de balans tussen mens en media
10 feb 2019

Docentschap geeft velen vreugde. Nu nog de persoonlijke voldoening

Docentschap geeft velen vreugde. Nu nog de persoonlijke voldoening
4 nov 2018

Passend onderwijs is een wanprestatie van vorige kabinetten

Passend onderwijs is een wanprestatie van vorige kabinetten
3 jul 2018

Schep time out-opties voor jongeren in de knel

Schep time out-opties voor jongeren in de knel
8 mrt 2018

Onderwijs heeft een rol in voorlichting over gedrag op social media

Onderwijs heeft een rol in voorlichting over gedrag op social media
25 feb 2018

Aan leiderschap en leiding geven gaat iets vooraf: ontvankelijk zijn en geleid worden

Aan leiderschap en leiding geven gaat iets vooraf: ontvankelijk zijn en geleid worden
24 dec 2017

Maatschappelijk verantwoord (beroeps)onderwijs – een toekomst voor mens en planeet

Maatschappelijk verantwoord (beroeps)onderwijs – een toekomst voor mens en planeet
1 dec 2017

De kunst van terughoudendheid in beleidsvorming – ‘laat’ het onderwijs een tijd

De kunst van terughoudendheid in beleidsvorming – ‘laat’ het onderwijs een tijd
24 okt 2017

Kritiek werkgevers vraagt om heldere dialoog met beroepsonderwijs

Kritiek werkgevers vraagt om heldere dialoog met beroepsonderwijs
10 sep 2017

Het onderwijskundige ambacht – een handwerk in ontwikkeling

Het onderwijskundige ambacht – een handwerk in ontwikkeling
19 apr 2017

Van onderwijssysteem naar flexibele formats rond competenties

Van onderwijssysteem naar flexibele formats rond competenties
3 jan 2017

Onderwijs slaagt pas, als de leerling daarvoor kiest

Onderwijs slaagt pas, als de leerling daarvoor kiest
4 dec 2016

Leerlingen brengen zichzelf mee, als de hele mens

Leerlingen brengen zichzelf mee, als de hele mens
11 jul 2016

Maak de student meer zelfredzaam op gebied van veiligheid en welbevinden

Maak de student meer zelfredzaam op gebied van veiligheid en welbevinden
21 feb 2016

Maak de leerling al vroeg en gedoseerd vertrouwd met vermogens als ‘denken’

Maak de leerling al vroeg en gedoseerd vertrouwd met vermogens als ‘denken’
18 feb 2016

De docent - Educator of Society

De docent - Educator of Society
2 nov 2015

Moderniseer het docentschap. En maak het zichtbaar!

Moderniseer het docentschap. En maak het zichtbaar!
13 okt 2015

Scholing is niet toevoegen maar wekken en ont-dekken

Scholing is niet toevoegen maar wekken en ont-dekken
7 okt 2015

Leren is wellicht vooral….de kunst van 'af-leren'

Leren is wellicht vooral….de kunst van 'af-leren'
2 sep 2015

Onderwijskwaliteit gaat over responsiviteit, niet over cijfers

Onderwijskwaliteit gaat over responsiviteit, niet over cijfers
28 aug 2015

Burgerschap is het fundament van elke opleiding

Burgerschap is het fundament van elke opleiding
27 aug 2015

Onderwijs is onbetaalbaar

Onderwijs is onbetaalbaar
26 mei 2015

Persoonlijkheidsvorming

Persoonlijkheidsvorming
28 apr 2015

Het creatieve vermogen van de student

Het creatieve vermogen van de student
2 mrt 2015

Individuele gelijkheid is een feit

Individuele gelijkheid is een feit
9 feb 2015

Kwaliteit begint bij ieder van ons

Kwaliteit begint bij ieder van ons
19 jan 2015

Leraar, maak jezelf zichtbaar

Leraar, maak jezelf zichtbaar
4 jan 2015

De student zien als bron voor kennis en inspiratie

De student zien als bron voor kennis en inspiratie
9 jul 2014

Wat belichaamt een mbo-docent bij een diploma-uitreiking?

Wat belichaamt een mbo-docent bij een diploma-uitreiking?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies