Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Ben Column.jpg

Van onderwijssysteem naar flexibele formats rond competenties

19 apr 2017 | Column | Ben Claessens,. hoofdredacteur

De Skills vakwedstrijden met duizenden deelnemers, het TwentDrone Event met studenten die zelf drones bouwen en toepassen in mystery challenges, MBO Amersfoort studenten die de herdenking van de bevrijding van Kamp Amersfoort ondersteunen, Cibap studenten die een bibliotheek voorzien van artistieke vernieuwing. Het zijn enkele van de vele, vele berichten die we wekelijks uit het mbo ontvangen. Dagelijks vinden er honderden activiteiten binnen en buiten schoolverband plaats die tonen hoe het mbo – studenten, docenten en bestuurders veelal in samenwerking met gemeenten en bedrijven – op een dynamische en vaak aanstekelijk inventieve wijze vorm geven aan het onderwijs. De toenemende dynamiek die we in de samenleving zien, mede ingegeven door de snelle veranderingen op tal van gebieden en de toepassing van internet en social media, heeft uiteraard zijn weerslag op het mbo. Immers, de sector leidt de nieuwe generatie op voor de vele beroepen die de samenleving rijk is.

Maar de aard van het onderwijs ondergaat onvermijdelijk een verschuiving. We zien in het onderwijs een krachtinspanning en een verschuiving om die veranderingen binnen te laten en te kanaliseren met de genoemde dynamiek als resultaat. De verschuiving betreft het meer en meer loslaten van starre onderwijsstructuren ten gunste van de aandacht voor persoonlijke competenties en de eigen kracht van student én docent. Dat spanningsveld tussen starre structuur en een onderwijsvorm met meer aandacht voor maatschappelijke veranderingen en persoonlijke kwaliteiten, zien we in een nog sterkere mate  in het po en vo waar het onderwijs en de docenten al jaren in feite gevangen zitten.   

Het onderwijs dient niet meer uit te gaan van een systeem maar van formats, vormen die flexibel genoeg zijn om veranderingen te kunnen omvormen tot onderwijs en tegelijk voldoende  structuur, richting en houvast bieden voor alle participanten. De creativiteit, innovatiekracht, inventiviteit, veelzijdigheid en het enthousiasme van tienduizenden docenten en studenten in het mbo komen nog altijd onvoldoende aan bod. Het is meer dan de hoogste tijd verder te kijken dan de keuzedelen, de muren van de school en de beperkingen van het huidige onderwijs.

Lees hier ook het bericht over de visie van prof. Dochy op toekomstbestendig onderwijs.

 

 
Meer over
 
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies