Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

BEREIK UW DOELGROEP EN KLANT IN HET BEROEPSONDERWIJS  

PRESENTEER UW DIENST / PRODUCT IN 2019 IN PRINT EN/OF ONLINE

Bij Profiel Producties bv kunt u in print en online adverteren. Het vaktijdschrift en de onlineplatforms bieden een uitgebreid scala aan mogelijkheden om docenten, management en beleidsmakers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

KLIK HIER VOOR UW MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL 2019
inclusief een kalender met de verschijningsdata van het Vaktijdschrift Profiel en de e-nieuwsbrief ProfielActueel en
de landelijke schoolvakantie-perioden in Nederland. Om de kalender, apart te bekijken, klik hier.

KLIK HIER VOOR DE MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL 2020

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via T 0320-286939
of via adverteren@profielproducties.nl tav hoofdred B Claessens 

De vaktijdschrift-thema’s voor 2019

OKT   Wendbaar onderwijs vraagt flexibel docentschap
NOV   De kwaliteiten van de docent
DEC   Visies op beroepsonderwijs

De vaktijdschrift-thema's voor 2020

1-feb De ontwikkeling van onderwijsteams
2-mrt Motiverende en inspirerende docenten
3-apr Begeleiding van studenten
4-mei Beroepsonderwijs & burgerschap
5-jun Grensverleggend onderwijs
6-sep Duurzaam onderwijs voor een duurzame wereld
7-okt Wendbaar onderwijs vraagt flexibel docentschap
8-nov De kwaliteiten van de docent
9-dec Visies op beroepsonderwijs

In alle edities schenken we aandacht aan de
- ontwikkeling en professionalisering van het docentschap
- kwetsbare studentgroepen
- het welbevinden van student en docent en aan
- Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs - het onderwijskundig ambacht in relatie tot zorg en aandacht voor mens, klimaat en milieu  

Zie ook https://database.retriever.nl/portfolio#media/overview

Grotere naamsbekendheid in het beroepsonderwijs via ProfielActueel
Adverteren en promotie via het ProfielActueel-platform via het vaktijdschrift Profiel dienen in eerste instantie ter vergroting van de bekendheid van uw naam in het beroepsonderwijs. Hetzelfde geldt in wezen voor adverteren online. Bannering op de website en/of in de e-nieuwsbrief van ProfielActueel vergroot via het aantal weergegeven pagina’s de naamsbekendheid,op een wijze zoals dat ook met print (het vaktijdschrift) gebeurt. Daaruit kunnen via website / e-nieuwsbrief direct clicks volgen maar evengoed kunnen die - op grond van de verworven hogere naamsbekendheid - ook via andere wegen dan het ProfielActueel platform plaatsvinden (zgn. indirecte clicks).

Tips voor adverteerders, hoe vestig je de aandacht op je presentatie en producten/diensten?

Klik hier voor de uitkomsten van een onderzoek van Youngworks naar de werking van beeld in een beeldoverladen samenleving
Lees ook het artikel in Vaktijdschrift Profiel over beeld en beeldvorming, klik hier

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies