Platform voor door mens en planeet geïnspireerd beroepsonderwijs

ADVERTEREN 2018

BEREIK DE BESLISSERS IN HET MBO - VOLOP MOGELIJKHEDEN VIA PRINT EN ONLINE

Profiel Producties bv biedt een breed scala aan mogelijkheden om print en online adverteren. Het vaktijdschrift en onlineplatforms bieden u een uitgebreid scala aan mogelijkheden om beslissers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

De E-brief ProfielActueel verschijnt in 2018 in de volgende weken:
2 - 4 - 6 - vjv - 10 - 12 - 14 - 16 - mv - 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - zomer - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50

KLIK HIER VOOR DE MEDIABROCHURE 2018

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via T 0320-286939
of via adverteren@profielproducties.nl tav hoofdred B Claessens 

De thema’s voor 2018

Publicatie         Thema                                                                                       Uiterste aanleverdatum

08-02-2018        Kwetsbare jongeren - kennisdeling in het beroepsonderwijS     12-01-2018

08-03-2018        Samenwerking bedrijfsleven – beroepsonderwijs (BPV)              16-02-2018

05-04-2018        Flexibilisering van het beroepsonderwijs                                        16-03-2018

10-05-2018        Opleiden op maat - LOB & drempelloze doorstroming             20-04-2018

07-06-2018        Internationalisering beroepsonderwijs                                            18-05-2018

06-09-2018        Vaardigheden & vakbekwaamheid                                                 10-08-2018

04-10-2018        Onderwijskundig leiderschap                                                             14-09-2018

01-11-2018        Welbevinden van student en docent                                                12-10-2018

06-12-2018        Visies op beroepsonderwijs                                                               09-11-2018

In alle edities schenken we aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs - het onderwijskundig ambacht in relatie tot zorg en aandacht voor mens en milieu