Kennisplatform voor het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs

BEREIK UW DOELGROEP EN KLANT IN HET BEROEPSONDERWIJS  

PRESENTEER UW DIENST / PRODUCT IN 2019 IN PRINT EN/OF ONLINE

Bij Profiel Producties bv kunt u in print en online adverteren. Het vaktijdschrift en de onlineplatforms bieden een uitgebreid scala aan mogelijkheden om docenten, management en beleidsmakers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

De E-brief ProfielActueel verschijnt in 2018 in de volgende weken: 44 - 46 - 48 - 50
KLIK HIER VOOR UW MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL 2018

KLIK HIER VOOR UW MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL 2019
inclusief een kalender met de verschijningsdata van het Vaktijdschrift Profiel en de e-nieuwsbrief ProfielActueel en
de landelijke schoolvakantie-perioden in Nederland. Om de kalender, apart te bekijken, klik hier.

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via T 0320-286939
of via adverteren@profielproducties.nl tav hoofdred B Claessens 

In alle edities schenken we aandacht aan de
- ontwikkeling en professionalisering van het docentschap
- kwetsbare studentgroepen
- het welbevinden van student en docent en aan
- Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs - het onderwijskundig ambacht in relatie tot zorg en aandacht voor mens, klimaat en milieu  

Tips voor adverteerders, hoe vestig je de aandacht op je oresentatie en producten/diensten?

Klik hier voor de uitkomsten van een onderzoek van Youngworks naar de werking van beeld in een beeldoverladen samenleving
Lees ook het artikel in Vaktijdschrift Profiel over beeld en beeldvorming, klik hier

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies