Platform voor professionals en studenten in beroeps- en levensonderwijs.

ADVERTEREN 2018

BEREIK DE BESLISSERS IN HET MBO - VOLOP MOGELIJKHEDEN VIA PRINT EN ONLINE

Profiel Producties bv biedt een breed scala aan mogelijkheden om print en online adverteren. Het vaktijdschrift en onlineplatforms bieden u een uitgebreid scala aan mogelijkheden om beslissers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

KLIK HIER VOOR DE MEDIABROCHURE 2018

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via T 0320-286939
of via adverteren@profielproducties.nl tav hoofdred B Claessens 

De thema’s voor 2018

Verschijningsdatum       Thema                                                                              Uiterste aanleverdatum

08-02-2018        Kennisdeling in het Beroepsonderwijs                                     12-01-2018

08-03-2018        Samenwerking bedrijfsleven – beroepsonderwijs (BPV)        16-02-2018

05-04-2018        Flexibel beroepsonderwijs                                                          16-03-2018

10-05-2018        Vaardigheden voor leerling en docent                                      20-04-2018

07-06-2018        Internationalisering beroepsonderwijs                                    18-05-2018

06-09-2018        Opleiden op maat                                                                        10-08-2018

04-10-2018        Onderwijskundig en persoonlijk leiderschap op alle niveaus      14-09-2018

01-11-2018        Welbevinden van student en docent                                        12-10-2018

06-12-2018        Visies op beroepsonderwijs                                                         09-11-2018