Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

ADVERTEREN 2017

BEREIK DE BESLISSERS IN HET MBO - VOLOP MOGELIJKHEDEN VIA PRINT EN ONLINE

Profiel Producties bv biedt een breed scala aan mogelijkheden om print en online adverteren. Het vaktijdschrift en onlineplatforms bieden u een uitgebreid scala aan mogelijkheden om beslissers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

KLIK HIER VOOR DE MEDIABROCHURE 2017

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons verkoopkantoor Prosu,
dhr Henk Stoel, T 0320-286939 of via adverteren@profielproducties.nl