Kennisplatform voor het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs

ADVERTEREN 2018

BEREIK DE BESLISSERS IN HET MBO - VOLOP MOGELIJKHEDEN VIA PRINT EN ONLINE

Profiel Producties bv biedt een breed scala aan mogelijkheden om print en online adverteren. Het vaktijdschrift en onlineplatforms bieden u een uitgebreid scala aan mogelijkheden om beslissers in het middelbaar beroepsonderwijs te bereiken.

De E-brief ProfielActueel verschijnt in 2018 in de volgende weken:
2 - 4 - 6 - vjv - 10 - 12 - 14 - 16 - mv - 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - zomer - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50

KLIK HIER VOOR DE MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL 2018

Voor de mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via T 0320-286939
of via adverteren@profielproducties.nl tav hoofdred B Claessens 

De thema’s voor 2018

Bij de  abonnee   Thema                                                                                     Uiterste aanleverdatum

08-02-2018        Kwetsbare jongeren - kennisdeling in het beroepsonderwijS     12-01-2018

08-03-2018        Samenwerking bedrijfsleven – beroepsonderwijs (BPV)             16-02-2018

06-04-2018        Wendbaar beroepsonderwijs                                                         16-03-2018

11-05-2018        Opleiden op maat - LOB & drempelloze doorstroming                20-04-2018

08-06-2018        Internationalisering beroepsonderwijs                                          18-05-2018

14-09-2018        Docentschap - ambacht & vakbekwaamheid                               10-08-2018

05-10-2018        1 Een duurzame wereld - 2 Leermodellen                                     14-09-2018

02-11-2018        Welbevinden van student en docent                                               12-10-2018

07-12-2018        Visies op beroepsonderwijs                                                              09-11-2018

In alle edities schenken we aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs - het onderwijskundig ambacht in relatie tot zorg en aandacht voor mens en milieu  

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies