Platform Profiel Actueel



BEREIK UW DOELGROEP EN KLANT IN HET BEROEPSONDERWIJS 
PRESENTEER UW DIENST / PRODUCT IN 2024 BIJ ONS ONLINE

U kunt adverteren in de diverse Online-uitgaven van Platform Profielactueel. Ons Platform is onafhankelijk. Met uw steun biedt u professionals in het beroepsonderwijs een erkend podium voor uitwisseling van kennis, informatie, nieuws en ervaring. 

Voor alle advertentie- en promotiemogelijkheden: 
BEKIJK HIER ONZE MEDIABROCHURE PROFIELACTUEEL ONLINE 2024

Ons Platform omvat:
- Website profielactueel.nl (elk jaar 35-40.000 bezoekers)
Vaktijdschrift Profiel | Elk jaar een podium voor ca 100 experts beroepsonderwijs
E-nieuwsbrief ProfielActueel (ook beschikbaar op de website en via Linkedin (bereik ca 20.000 professionals) |
ca 1000 keer bekeken in de eerste 2 dagen van verschijning, gemiddeld 15-40 clicks op ba/adv)
- Social media |  totaal ca 16.000 connecties/volgers:
Linkedin hoofdredactie-uitgever-persoonlijk account
 14.400 connecties | wekelijks tussen de 1500-6000 views
Linkedin Profielactueel-bedrijfsaccount ca. 500 connecties |
X-account 1100 volgers (stand dec 2023)
- Elke maand bereiken we in potentie 25-30.000 docenten, managers en beleidsmakers in het beroepsonderwijs en verwante sectoren (bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten en adviesbranche).

- Het Platform Profielactueel is sinds mei 2020 door de Koninklijke Bibliotheek officieel erkend als 'Digitaal erfgoed'.

Noot:
Platform Profielactueel biedt promotie via de diverse kanalen maar geeft geen garantie op het aantal clicks op banners of advertorials. 

Voor exclusieve mogelijkheden en arrangementen kunt u vrijblijvend contact opnemen via adverteren@profielactueel.nl
 t.a.v. hoofdredacteur-uitgever B Claessens 

Let op: Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aanbiedingen, prijzen en verkoop van advertenties voor dit platform zijn exclusief voorbehouden aan (de eigenaar van) Platform Profielactueel. Aan advertenties geworven en verkocht door derden kunnen geen rechten voor plaatsing worden ontleend. (© 2024)

In alle edities schenken we met grote regelmaat aandacht aan de

  • ontwikkeling en professionalisering van het docentschap
  • kwetsbare studentgroepen
  • het welbevinden van studenten en docenten
  • Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs - het onderwijskundig ambacht in relatie tot zorg en aandacht voor mens, klimaat en milieu  
  • Burgerschapsagenda

In samenwerking met Platform ProfielActueel krijgt u een grotere naamsbekendheid in het beroepsonderwijs

Via ons Online Platform hebben we maandelijks een potentieel bereik van 25-35.000 professionals. Adverteren via het ProfielActueel Platform via het Vaktijdschrift Profiel leidt in eerste instantie tot meer naamsbekendheid in het beroepsonderwijs. Hetzelfde geldt voor adverteren online. Bannering op de website en/of in de e-nieuwsbrief van ProfielActueel vergroot via het aantal weergegeven pagina’s de naamsbekendheid,op een wijze zoals dat ook met print (het vaktijdschrift) gebeurt. Daaruit kunnen via website / e-nieuwsbrief direct clicks volgen maar evengoed kunnen die - op grond van de verworven hogere naamsbekendheid - via andere wegen dan het ProfielActueel platform plaatsvinden (zgn. indirecte clicks).

Tips voor adverteerders, hoe vestig je de aandacht op je presentatie en producten/diensten?

Klik hier voor de uitkomsten van een onderzoek van Youngworks naar de werking van beeld in een beeldoverladen samenleving
Lees ook het artikel in Vaktijdschrift Profiel over beeld en beeldvorming.

Pilot opleidingsvereisten in vacaturetekstenCBS 28-4-2022

Platform Profielactueel
ING NL71 INGB 0006 2910 35
KvK 39055170
BTW-id nr. NL001217590B47
SBI-code 5814 uitgeverij tijdschriften

?

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies