Platform voor door mens en planeet geïnspireerd beroepsonderwijs

Nieuws- en kennisplatform (sinds 1991) voor
maatschappelijk verantwoord beroepsonderwijs -
integratie van duurzame ontwikkeling in beroepsopleidingen met aandacht voor de mens en zorg voor de planeet                 

ProfielActueel richt zich op de ondersteuning en bevordering van beroepsonderwijs, met name in het kader van het welzijn van mens en planeet. We willen de rol van het onderwijs linken aan hoe samenlevingen nu en straks functioneren en hoe bewustwording over en streven naar welbevinden en duurzaamheid daarin een plaats krijgen. We willen kennis, praktijkervaring en vaardigheden m.b.t. maatschappelijk verantwoord beroepsonderwijs bevorderen. Informatie- en kennisdeling zijn daarbij essentieel. De drie p's luiden in dit verband:

 • people (u, ik, wij): scholen leiden breed op ter vergroting van de kansrijkdom op banen in snel veranderende beroepen en leren jongeren denken en handelen vanuit mogelijkheden en oplossingen. Ze schenken aandacht aan de gevolgen van diensten/producten en de toepassing van middelen en technieken voor mens en samenleving;
 • planet (ONZE planeet, Aarde): dit betreft de gevolgen voor het (leef)milieu en klimaat;
 • prosperity (welbevinden, welzijn en welvaart): hierbij wordt gekeken hoe economische winst kan worden behaald en tegelijk kan worden ingezet op maatschappelijke winst en duurzaamheid voor mens en planeet.

Dan zijn er de volgende twee p's:

Het betekent niet per se iets nieuws introduceren, het betekent ook kijken naar en uitgaan van wat er al is op school en in de opleiden als het gaat om de zorg voor elkaar en voor de planeet. In alle opleidingen heeft het derhalve in feite (al) een plaats.

Profiel werkt nauw samen met experts bij:

 • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
 • Vakscholen
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
 • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
 • Hogescholen en universiteiten
 • Gemeenten
 • Branche-organisaties
 • Vmbo
 • Praktijkscholen
 • Kenniscentra