Platform Profielactueel

30 jaar onafhankelijk Platform ProfielActueel beroepsonderwijs 
Nieuws&Kennis Online voor, door en met professionals

Met de uitwisseling van beroeps- en discipline-overstijgende informatie en kennis ondersteunt Platform Profielactueel:

 • BEROEPSONDERWIJS VOOR EEN TOEKOMSTIGBESTENDIG ONDERWIJS
 • MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S IN ONDERWIJS, LEVEN & WERK
 • VERDUURZAMING | VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU
 • OPLEIDEN VANUIT PRINCIPES VAN DE WELZIJNSECONOMIE EN BETEKENISECONOMIE  
 • BEVORDEREN VAN SOCIALE DUURZAAMHEID, ZIE VOOR MEER HIEROVER ONS PLATFORM |
 • ONDERWIJZEN EN WERKEN VOOR EEN LEEFBARE TOEKOMST VOOR KOMENDE GENERATIES       

1991-2021 - een jubileumjaar voor Platform Profielactueel      

Kijk om je heen, alles wat je ziet op elke plaats waar je bent, is voor een groot deel ontwikkeld, gebouwd en ingericht, kortom het resultaat, van in het beroepsonderwijs opgeleide vaklieden.

Politiek en overheid (rijk, provincies en gemeenten) faciliteren in Nederland het leven lang leren. Ze stimuleren iedereen van jongs af aan in zijn of haar ontwikkeling via hoogwaardig onderwijs op diverse niveaus. Iedereen moet de kans krijgen de eigen vermogens en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen en te leren wat het betekent in een multiculturele samenleving te leven en daarin ook anderen te ondersteunen en te begeleiden. De kwaliteit van samenleven hangt mede af van de zorg voor elkaar, van mogelijkheden en kansen scheppen en van het voornemen aan toekomstige generaties een betere wereld over te dragen.

De verantwoordelijke instanties wil borg staan voor de kwaliteit van docentenopleidingen, voor de toegankelijkheid van onderwijs en voor de gelijkheid daarin van iedere student als persoon, ongeacht het niveau.

Het Platform Profielactueel informeert al 30 jaar met, door en voor professionals (docenten/managers/adviseurs) over toekomstbestendig beroepsonderwijs in wisselwerking met een veranderende wereld. Onze Online kennisbank kent diverse mediakanalen. We hebben (sociale) duurzaamheid en burgerschap - welzijnseconomische aspecten - als basis en uitgangspunt. We willen de kwaliteit van leidinggeven en docentschap en daarmee de overdracht van kennis, informatie en ervaring helpen bevorderen.

Het Platform bestaat sinds 1991 en begon in het mbo. Sinds 2015 spreken we van beroepsonderwijs en betrekken we het hbo erbij. We publiceren via onze website, online vaktijdschrift, e-nieuwsbrief en social media. 

Overdracht van kennis, informatie en ervaring is al sinds mensenheugenis basis en uitgangspunt van evolutie, ontwikkeling en innovatie. Het docentschap is om die reden een uniek ambacht. Het opleiden en begeleiden van studenten dient wat ons betreft in directe relatie te staan met aandacht en zorg voor mens en milieu. We willen de rol en functie van het onderwijs dan ook direct verbinden met de wijze waarop de jonge mens nu en straks functioneert en interacteert. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Inspirerend onderwijs komt voort uit die ervaren verbondenheid. 

In mei 2020 ontving ons online platorm het predicaat 'Digitaal Erfgoed' van de Koninklijke Bibliotheek / Nationaal Archief. Lees er alle over op onze website 

De artikelen en informatie die we plaatsen komen van docenten, managers, adviseurs etc. We hebben specifieke aandachtsgebieden die in ons vaktijdschrift en in de blogs en themapagina's op onze website worden geplaatst: 
Duurzaamheid in het beroepsonderwijs - Kwetsbare studentgroepen - Begeleiding van studenten (lob – peer to peer – studenten regie geven etc) - Burgerschap (besef van samen leven, democratie etc.) -  Het welbevinden van docent en student (psychische gezondheid, lifestyle incl. voeding, eigen verantwoordelijkheid), De ontwikkeling van onderwijsteams (bv functiedifferentiatie – afstemming en samenwerking – bpv).

Ons Visiedocument Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Deel hier uw visie, ervaring en project als professional in het beroepsonderwijs via ProfielActueel


Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever Online Platform ProfielActueel.nl | Vaktijdschrift Profiel.

ProfielActueel onderschrijft de 2030-doelstellingen van de Verenigde Naties
Zie onze webpagina 75 jaar VN – oktober 2020

(bron: Azote Images - Stockholm Resilience Centre | Nationale Omgevingsvisie Ministerie van BiZa)

Platform Profielactueel werkt nauw samen met experts van:

 • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
 • Vakscholen
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
 • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
 • Hogescholen en universiteiten
 • Gemeenten
 • Branche-organisaties
 • Vmbo
 • Praktijkscholen
 • Kenniscentra

Het overnemen van berichten kent regels - Jusmentis.com

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies