Platform Profiel Actueel

Ruim 30 jaar Platform ProfielActueel voor het beroepsonderwijs | 
Onafhankelijke Nieuws&Kennis Online voor, door en met professionals

Maandelijks bereiken we 35-40.000 professionals | Met, voor en door hen verzorgen we de uitwisseling van beroeps- en discipline-overstijgende informatie en kennis ten behoeve van:

 • BEROEPSONDERWIJS VOOR EEN LEEFBARE TOEKOMST VOOR KOMENDE GENERATIES
 • MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S VOOR ONDERWIJS, LEVEN & WERK
 • VERDUURZAMING | VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU
 • OPLEIDEN VANUIT PRINCIPES VAN DE WELZIJNSECONOMIE EN BETEKENISECONOMIE  
 • BEVORDEREN VAN SOCIALE DUURZAAMHEID, ZIE VOOR MEER HIEROVER ONSPLATFORM |  

  Let op: Alle content is onderhevig aan copyright. Overname is enkel mogelijk na overleg, aanvraag en toestemming (© Platform Profielactueel 2022)

1991-2021 - een jubileumjaar voor Platform Profielactueel     

Kijk om je heen, alles wat je ziet op elke plaats waar je bent, is voor een groot deel ontwikkeld, gebouwd en ingericht, kortom het resultaat, van vakmensen die in het beroepsonderwijs zijn opgeleid en op weg zijn gezet door professionals in onderwijs&praktijk.

Hoogwaardig onderwijs, kansen en participatie voor ieder
Politiek en overheid (rijk, provincies en gemeenten) propageren en faciliteren in Nederland het leven lang leren. Ze stimuleren iedereen van jongs af aan in zijn of haar ontwikkeling via hoogwaardig onderwijs op diverse niveaus. Iedere burger - jong en oud - moet de kans krijgen de eigen vermogens en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast is volledige participatie van belang, leven&werken in een multiculturele samenleving waarin men de medeburger respecteert, ondersteunt en begeleidt. De kwaliteit van samenleven en onze werkomstandigheden hangen direct samen met de zorg voor elkaar, van de mogelijkheden en kansen die worden geschapen en van het voornemen om aan toekomstige generaties een betere wereld over te dragen.

De verantwoordelijke instanties willen borg staan voor de kwaliteit van docentenopleidingen, voor de toegankelijkheid van onderwijs en voor de gelijkheid daarin van iedere student als persoon, ongeacht het niveau. 

 • Deel hier uw visie, ervaring en project als professional in het beroepsonderwijs via ProfielActueel

30 jaar Platform Profielactueel
Het Platform Profielactueel informeert al 30 jaar met, door en voor professionals (docenten/managers/adviseurs) over toekomstbestendig beroepsonderwijs in wisselwerking met een veranderende wereld. Onze Online kennisbank kent diverse mediakanalen. We hebben (sociale) duurzaamheid en burgerschap - welzijnseconomische aspecten - als basis en uitgangspunt. We willen de kwaliteit van leidinggeven en docentschap en daarmee de overdracht van kennis, informatie en ervaring helpen bevorderen.
Het Platform bestaat sinds 1991 en begon in het mbo. Sinds 2015 spreken we van beroepsonderwijs en betrekken we het hbo erbij. We publiceren via onze website, online vaktijdschrift, e-nieuwsbrief en social media. 

In mei 2020 ontving ons online platorm profielactueel.nl het predicaat 'Digitaal Erfgoed' van de Koninklijke Bibliotheek / Nationaal Archief. Lees er alles over op onze website 

Overdracht van kennis en ervaring = evolutie
Overdracht van kennis, informatie en ervaring is al sinds mensenheugenis basis en uitgangspunt van evolutie, ontwikkeling en innovatie. Het docentschap is om die reden een uniek ambacht. Het opleiden en begeleiden van studenten dient wat ons betreft in directe relatie te staan met aandacht en zorg voor mens en milieu. We willen de rol en functie van het onderwijs dan ook direct verbinden met de wijze waarop de jonge mens nu en straks functioneert en interacteert. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Inspirerend onderwijs komt voort uit die ervaren verbondenheid. 

Ons platform is een netwerk van, voor en door professionals - THEMA webpagina's
De artikelen en informatie die we plaatsen komen van docenten, managers, adviseurs etc. We hebben specifieke aandachtsgebieden die in ons vaktijdschrift en in de blogs en themapagina's op onze website worden geplaatst: 
Duurzaamheid in het beroepsonderwijs - Kwetsbare studentgroepen - Begeleiding van studenten (lob – peer to peer – studenten regie geven etc) - Burgerschap (besef van samen leven, democratie etc.) -  Het welbevinden van docent en student (psychische gezondheid, lifestyle incl. voeding, eigen verantwoordelijkheid), De ontwikkeling van onderwijsteams (bv functiedifferentiatie – afstemming en samenwerking – bpv).

 • Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever Online Platform ProfielActueel.nl | Vaktijdschrift Profiel
 • Lees zijn boek 'Gandhi blijft Actueel - Facetten van zijn filosofie' o.m. over 'Leiderschap' en ' Geweldloosheid'
  € 17,50 | 160 pag | bestellen klik hier (levertijd max 2 weken)

De partners in onze producties

Ons Visiedocument Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Wij delen kennis via ons platform
Dan nog dit: We plaatsen geregeld artikelen op onze THEMA-pagina's. Door de links daarvan op onze website te plaatsen, genereren we bezoek en nieuwe abonnees wat belangrijk is voor adverteerders die zorgen voor het voortbestaan van Platform Profielactueel. En dat is weer van belang voor professionals in het veld en voor organisaties in het beroepsonderwijs die in Profielactueel een Platform vinden met een groot netwerk voor hun vakpublicaties. Daarmee bieden we een win-win voor auteurs, voor de lezers, voor ons platform en voor de adverteerders. Het is een heel delicaat evenwicht waarop we heel zuinig zijn. 

ProfielActueel onderschrijft de 2030-doelstellingen van de Verenigde Naties
Zie onze webpagina 75 jaar VN – oktober 2020

(bron: Azote Images - Stockholm Resilience Centre | Nationale Omgevingsvisie Ministerie van BiZa)

Platform Profielactueel werkt nauw samen met experts van:

 • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
 • Vakscholen
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
 • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
 • Hogescholen en universiteiten
 • Gemeenten
 • Branche-organisaties
 • Vmbo
 • Praktijkscholen
 • Kenniscentra

Het overnemen van berichten kent regels - Jusmentis.com

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies