Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Kennisplatform ProfielActueel - 
voor professioneel docentschap & management ten behoeve van  
duurzaam beroepsonderwijs en een duurzame wereld
 

VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU               

ProfielActueel richt zich sinds 1991 op de ondersteuning en bevordering van leiding en docentschap in het beroepsonderwijs, het ambacht van vakbekwaam opleiden van studenten voor een samenleving vanuit de aandacht en zorg voor en het belang van mens en milieu. Het docentschap is volop in ontwikkeling, zoals mens en samenleving in ontwikkeling zijn. Docentschap is meer dan les geven, hij/zij vervult diverse rollen die in ons magazine en via onze digitale platforms aan bod komen. 

De plaats van docent en student in de samenleving is een thema waaraan we veel aandacht schenken. Vanuit ProfielActueel willen we de rol van het onderwijs direct verbinden met de wijze waarop mens en samenleving nu en straks functioneren en interacteren. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Beschaving is de wens, het verlangen en de wil om dat gegeven te respecteren en te onderhouden door het streven naar een duurzaam, cultureel en etnisch inclusief en veilig samenleven. 

Profiel werkt samen met diverse kennispartners, zoals OCW, Techniektalent, Movisie, Duurzaam mbo en het College voor de Mensenrechten.

Klik hier voor ons visiedocument over Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Lees het Nieuwjaarsbericht 2019, klik hier

Ben Claessens, hoofdredacteur ProfielActueel.nl/vaktijdschrift Profiel

Deel uw visie, ervaring en project als professional in het beroepsonderwijs via ProfielActueel, klik hier.

Profiel werkt nauw samen met experts bij:

  • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
  • Vakscholen
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
  • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
  • Hogescholen en universiteiten
  • Gemeenten
  • Branche-organisaties
  • Vmbo
  • Praktijkscholen
  • Kenniscentra

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies