Kennisplatform voor het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs

Kennis- en Informatie Platform ProfielActueel

Ontwikkeling van docentschap voor maatschappelijk verantwoord beroepsonderwijs in een circulaire en zorgzame samenleving 

VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU               

ProfielActueel richt zich sinds 1991 op de ondersteuning en bevordering van leiding en docentschap in het beroepsonderwijs, het ambacht van vakbekwaam opleiden van studenten voor een samenleving vanuit de aandacht en zorg voor en het belang van mens en milieu. Het docentschap is volop in ontwikkeling, zoals de mens en samenleving in ontwikkeling zijn. Docentschap is meer dan les geven, hij/zij vervult diverse rollen die in ons magazine en via onze digitaleplatforms aan bod komen. 

De plaats van docent en student in de samenleving is een thema waar we veel aandacht aan schenken. Mens en milieu zijn onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Beschaving is de wens, het verlangen en de wil om dat gegeven te respecteren en te onderhouden door het streven naar een duurzaam samenleven en voortbestaan. Het bewustzijn van het belang van  circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dit streven kan enkel worden gevoed vanuit een helder verantwoordelijkheidsbesef om te komen tot (re)acties en oplossingen die de wil tot duurzaam en circulair samenleven voeden. We willen de rol van het onderwijs linken aan de wijze waarop mens en samenleving nu en straks functioneren. En hoe bewustwording over en streven naar welbevinden en duurzaamheid daarin een plaats krijgen.

Klik hier voor ons visiedocument over Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Ik nodig u graag uit uw vragen, ideeën, ervaringen, voorbeelden en projecten en initiatieven te delen in mijn Linkedingroep ‘Maatschappelijk Verantwoord Beroepsonderwijs – vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en planeet’. Deel uw visie en project mbt aandacht voor mens en milieu in het beroepsonderwijs via ProfielActueel, klik hier.

Profiel werkt nauw samen met experts bij:

  • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
  • Vakscholen
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
  • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
  • Hogescholen en universiteiten
  • Gemeenten
  • Branche-organisaties
  • Vmbo
  • Praktijkscholen
  • Kenniscentra

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies