Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

Nieuws- en kennisplatform voor het mbo                                                        

Profiel Producties bv ontwikkelt zich sinds 1991 als een kennis- en informatieplatform voor professionals van instellingen en bedrijven in het mbo. In een nauwe samenwerking met experts en partners willen we bijdragen aan
- de optimalisering van het middelbaar beroepsonderwijs 
- een grotere bekendheid van het mbo in de samenleving

Onze organisatie kent daartoe een scala van print- en onlineplatforms:

- Vakblad Profiel - 9 keer per jaar
- Website www.profielactueel.nl
- ProfielActueel - 2-wekelijkse digitale nieuwsbrief
- Profiel Video
- Online-enquêtes
- Online-agenda
- S
ocial media  - Twitter (1000+), Linkedin (2100+), Facebook, Instagram

En we blijven ons ontwikkelen om zowel inhoudelijk als commercieel kwalitatief Profiel een ruime en hoogwaardige keuze te bieden.
 

Profiel onderhoudt uitstekende samenwerkingsverbanden met:

- Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (zie OCW-dossier)
- Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
- Hogescholen en universiteiten
- Gemeenten
- Branche-organisaties
- Vmbo
- Praktijkscholen
- Kenniscentra

Profiel is ook te vinden op www.boekhandel-info.nl.