Platform Profielactueel

Kennisplatform ProfielActueel  

VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU               

Het Platform Profielactueel voor kennis en informatie in het beroepsonderwijs heeft docenten en management als doelgroep. We richten ons op de ondersteuning en bevordering van de kwaliteit van leidinggeven en docentschap in die sector middels de uitwisseling van informatie en kennis. Het Platform bestaat sinds 1991 en begon in het mbo. Sinds 2015 spreken we van beroepsonderwijs en betrekken we het hbo erbij.

Het docentschap is volop in ontwikkeling, zoals mens en samenleving continue in ontwikkeling zijn. Het is een bijzondere ambacht van vakbekwaam en inspirerend opleiden, leiden en begeleiden van studenten vanuit de aandacht en zorg voor mens en milieu. We richten ons niet zozeer op de verschillende vakken en opleidingen als wel op de gemeenschappelijke onderstroom van thema’s die in alle vakopleidingen en werksectoren terug te vinden zijn.

In mei 2020 werd de website Profielactueel door de Koninklijke Bibliotheek tot 'Digitaal erfgoed' verklaard, lees er alles over op onze website, klik hier

We willen de rol en functie van het onderwijs direct verbinden met de wijze waarop de jonge mens nu en straks functioneert en interacteert. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Inspirerend onderwijs komt voort uit die ervaren verbondenheid. 

We bevorderen als platform de uitwisseling van informatie en kennis in het land. We krijgen artikelen vanuit de sector aangebonden (van docenten, managers, adviseurs etc), in veel gevallen gericht op de thema’s van de uitgaves van vaktijdschrift Profiel. We hebben specifieke aandachtsgebieden – zoals duurzaamheid in het beroepsonderwijs, kwetsbare studentgroepen, begeleiding van studenten (lob – peer to peer – studenten regie geven etc), burgerschap (besef van samen leven, democratie etc.), het welbevinden van docent en student (psychische gezondheid, lifestyle incl. voeding, eigen verantwoordelijkheid), de ontwikkeling van onderwijsteams (bv functiedifferentiatie – afstemming en samenwerking – bpv).

Deel uw visie, ervaring en project als professional in het beroepsonderwijs via ProfielActueel, klik hier.

Klik hier voor ons visiedocument over Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever ProfielActueel.nl/vaktijdschrift Profiel.

Hij is tevens zenleraar (Sensei), monnik en priester in de formele Chinees-Japanse traditie. Hij begeleidt cursussen en meerdaagse retraites (sinds 2006 en tot eind 2020 in de Abdijhoeve van de Benedictijner St.Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Tevens biedt hij begeleiding in persoonlijke verdiepingstrajecten. Voor informatie en afspraken, kunt u mailen, klik hier

ProfielActueel onderschrijft de 2030-doelstellingen van de Verenigde Naties. Zie onze webpagina 75 jaar VN – oktober 2020?

Platform Profielactueel werkt nauw samen met experts bij:

  • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
  • Vakscholen
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
  • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
  • Hogescholen en universiteiten
  • Gemeenten
  • Branche-organisaties
  • Vmbo
  • Praktijkscholen
  • Kenniscentra

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies