Platform Profielactueel

30 jaar onafhankelijk Platform ProfielActueel beroepsonderwijs 
Nieuws&Kennis Online voor, door en met professionals

 • VERDUURZAMING BEROEPSONDERWIJS VOOR EEN DUURZAME WERELD 
 • VAKBEKWAAM OPLEIDEN VANUIT AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU
 • OPLEIDEN VANUIT PRINCIPES VAN DE WELZIJNSECONOMIE EN BETEKENISECONOMIE  
 • WERKEN AAN EEN LEEFBARE TOEKOMST VOOR KOMENDE GENERATIES       

1991-2021 - een jubileumjaar voor Platform Profielactueel      

Het Platform Profielactueel informeert al 30 jaar met, door en voor professionals (docenten/managers/adviseurs) over beroepsonderwijs in wisselwerking met een veranderende wereld. Onze Online kennisbank kent diverse mediakanalen. We hebben (sociale) duurzaamheid en burgerschap - welzijnseconomische aspecten - als basis en uitgangspunt. We willen de kwaliteit van leidinggeven en docentschap en daarmee de overdracht van kennis, informatie en ervaring helpen bevorderen.

Het Platform bestaat sinds 1991 en begon in het mbo. Sinds 2015 spreken we van beroepsonderwijs en betrekken we het hbo erbij. We publiceren via onze website, online vaktijdschrift, e-nieuwsbrief en social media. 

Overdracht van kennis, informatie en ervaring is al sinds mensenheugenis basis en uitgangspunt van evolutie, ontwikkeling en innovatie. Het docentschap is om die reden een uniek ambacht. Het opleiden en begeleiden van studenten dient wat ons betreft in directe relatie te staan met aandacht en zorg voor mens en milieu. We willen de rol en functie van het onderwijs dan ook direct verbinden met de wijze waarop de jonge mens nu en straks functioneert en interacteert. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Inspirerend onderwijs komt voort uit die ervaren verbondenheid. 

In mei 2020 ontving ons online platorm het predicaat 'Digitaal Erfgoed' van de Koninklijke Bibliotheek / Nationaal Archief. Lees er alle over op onze website 

De artikelen en informatie die we plaatsen komen van docenten, managers, adviseurs etc. We hebben specifieke aandachtsgebieden die in ons vaktijdschrift en in de blogs en themapagina's op onze website worden geplaatst: 
Duurzaamheid in het beroepsonderwijs - Kwetsbare studentgroepen - Begeleiding van studenten (lob – peer to peer – studenten regie geven etc) - Burgerschap (besef van samen leven, democratie etc.) -  Het welbevinden van docent en student (psychische gezondheid, lifestyle incl. voeding, eigen verantwoordelijkheid), De ontwikkeling van onderwijsteams (bv functiedifferentiatie – afstemming en samenwerking – bpv).

Ons Visiedocument Vakbekwaam opleiden met aandacht voor mens en milieu.

Deel hier uw visie, ervaring en project als professional in het beroepsonderwijs via ProfielActueel


Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever Online Platform ProfielActueel.nl | Vaktijdschrift Profiel.

Hij is tevens zenleraar (Sensei), monnik en priester in de formele Chinees-Japanse traditie. Hij begeleidt cursussen en meerdaagse retraites. Tevens biedt hij begeleiding in persoonlijke verdiepingstrajecten. Hij schreef diverse boeken over zenboeddhisme en christelijike mystiek. Voor informatie en afspraken, kunt u mailen, klik hier

 • Met lege handen | Zen - Historie, Traditie en Praktijk | 180 pagina’s

Een nieuwe en uitgebreide uitgave op basis van het boek De beoefening van Zen
(Prijs € 27,50 (incl. verzending en 9% btw) 
Zie Met Lege Handen voor een selectie (inhoud en hoofdstuk 1) – Bestel hier.

 • Van Mozes tot Hammarskjöld – Christelijke mystiek en spiritualiteit door de eeuwen heen | 148 pag.

 Compacte bespiegelingen op de mystiek aan de hand van de spiritualiteit bij 10 voorgangers uit de christelijke mystieke traditie, van Mozes tot Etty Hillesum. € 22,50 | Bestel hier.

ProfielActueel onderschrijft de 2030-doelstellingen van de Verenigde Naties
Zie onze webpagina 75 jaar VN – oktober 2020

(bron: Azote Images - Stockholm Resilience Centre | Nationale Omgevingsvisie Ministerie van BiZa)

Platform Profielactueel werkt nauw samen met experts van:

 • Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
 • Vakscholen
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
 • Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
 • Hogescholen en universiteiten
 • Gemeenten
 • Branche-organisaties
 • Vmbo
 • Praktijkscholen
 • Kenniscentra

Het overnemen van berichten kent regels - Jusmentis.com

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies