Platform Profielactueel
Ben C.jpg

Persoonlijkheidsvorming

26 mei 2015 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

In een reactie op het Onderwijsverslag 2014 gaven staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van OCW te kennen het ‘op zich’ een positieve ontwikkeling te vinden dat leerlingen goed door hun opleidingen stromen, met weinig uitval. "Maar’, aldus de minister, ‘studiesucces zegt niet alles. Onderwijs is meer dan het snel afleveren van werknemers voor de arbeidsmarkt; onderwijs is ook bijdragen aan de ontwikkeling van volwaardige burgers, die hun grondrechten kennen, kritisch kunnen nadenken en kunnen omgaan met mensen die andere opvattingen hebben. Er moet dus ook voldoende ruimte zijn voor burgerschap en persoonsvorming – Bildung."

Studiesucces zegt niet alles. Laten overheid en mbo die uitspraak nou eens concreet maken in een curriculum met meer ruimte voor het ‘niet-meetbare’, die elementen in ons waarvan de wereld wel afhankelijk is als het gaat om vrede en oorlog, solidariteit, rechtvaardigheid, binding en samenhang, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, medemenselijkheid en aandacht. De mens is meer dan een cijfer, diploma, status en bezit. Het is belangrijk student én docent te bekrachtigen in hun persoon-zijn, hun mens-zijn.   Lector Beroepsonderwijs Ellen Klatter schreef in april jl in dit blad in een bijdrage over de lerarenopleiding, meer in het bijzonder over de professionele identiteit van leraren, daarover al het volgende. ‘We nemen de persoon van de leerling niet echt in ogenschouw binnen het onderwijs, maar meer de cognitieve uitkomsten en de plaats van de school op benchmarklijsten.’ 

Het gaat om de identiteitsontwikkeling van de leerling of student, zegt Ellen Klatter. Dit dient ook binnen de lerarenopleidingen sterker naar voren te komen. “Het vraagt een wending van de professionele identiteit van de docent: niet alleen aandacht voor leerstof, maar juist voor de talenten van de leerling en zijn ambities voor de maatschappij.’

Vakblad Profiel wijdt in oktober a.s. de uitgave aan de persoonlijkheidsvorming van de student en de novemberuitgave aan de vorming en professionalisering van de docent. Voor suggesties en bijdragen rondom ‘persoonlijkheidsvorming’ kunt u ons mailen, redactie@profielproducties.nl.

 

 
Meer over
 
24 jul 2020

Burgerschap - Jane Elliot: Racisme is aangeleerd

Burgerschap - Jane Elliot: Racisme is aangeleerd
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen
12 aug 2015

Geeft u die kinderen valium?

Geeft u die kinderen valium?
1 jul 2015

Als studenten met cash naar Griekenland

Als studenten met cash naar Griekenland
24 jun 2015

ROC Leiden en de rol van de politiek

ROC Leiden en de rol van de politiek
19 jun 2015

Ron en Tom

Ron en Tom

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies