Platform Profielactueel
Ben C.jpg

Passend onderwijs is een wanprestatie van vorige kabinetten

4 nov 2018 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Inclusief. Dat was het toverwoord van het vorige kabinet – met staatssecretaris Dekker voorop - om leerlingen met een extra zorgbehoefte toch in het reguliere onderwijs te plaatsen. De Monitor Passend Onderwijs van DUO Onderwijsonderzoek & Advies maakt al enkele jaren gehakt van dat beleid. De nieuwste resultaten tonen een nog somberder beeld dan die van vorig jaar. Na vier jaar past Passend onderwijs van geen kanten. Leerkrachten maken zich juist meer en meer zorgen.

De maatregel van het vorige kabinet was een pure bezuinigingsmaatregel, terwijl er tegelijkertijd miljarden aan extra onderwijsgeld zoek zijn. En er ook de komende jaren opnieuw miljarden worden gespendeerd om docenten in het onderwijs te houden en nieuwe aan te trekken. Het beleid is van een amateurisme en onverantwoordelijkheid die doet blozen van schaamte. Vergelijkbaar met het inburgeringsbeleid van het overheid – 20 nieuwe beleidsmaatregelen in evenzovele jaren. Met de miljarden die in de uitvoering van het ict beleid bij de overheid jarenlang zijn verkwist. En met het sociale uitkeringen-beleid waarbij door lakse controle ontelbare uitkeringsontvangers in binnen- en buitenland vrijelijk genieten van een onterechte uitkering. En met het rigoreus verpleeghuis- en thuiszorgbeleid. Bezuinigingsmaatregelen door gebrek aan een strikt en verantwoord financieel (controle)beleid. Intussen hebben ze de gemeenten en organisaties jarenlang voor enorme problemen gesteld. Om over de ellende voor de particuliere burger – onder wie veel ouders – nog maar te zwijgen. Waarschuwingen uit de samenleving werden en worden daarbij stelselmatig in de wind geslagen. Er is genoeg geld, het ontbreekt simpelweg aan goed beleid en ervaren beleidsmakers. 

Wat tonen de nieuwste DUO-resultaten: Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015 was dit nog 84 procent). Tegelijkertijd zegt 89 procent minder aandacht te kunnen besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (in 2015 was dit nog 76 procent). Niets wijst erop dat de Wet passend onderwijs na vier jaar een succes is geworden op basisscholen, veel leerkrachten zijn somber over de uitvoering van deze wet. De monitor is in september en oktober van dit jaar voor de vierde keer is uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de werkdruk van docenten in het basis-en voortgezet onderwijs. In Nederland geven docenten ca. 20% meer lesuren dan docenten in vergelijkbare landen. Het feit is dat er meer en meer geld naar onderwijs: gaat 1,9 miljard euro tot 2021, op een huidige begroting van 38 miljard. Het nieuwe kabinet gaf sinds eind 2017 het meeste extra geld uit aan de verbetering van de werkomstandigheden van basisschoolleraren. 

Het onderzoek “Leergeld” (2014)  van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) liet zien dat in de periode tussen 1998 en 2012 de reële uitgaven in het VO fors waren gestegen. Het SCP berekende een extra uitgave (gecorrigeerd naar gelijkblijvend leerlingaantal en omgerekend naar het prijspeil van 2016) van jaarlijks ruim 1,4 miljard euro. Welke problemen in het VO waren toen met al dat extra geld opgelost die urgenter waren dan de werkdruk van docenten? Niemand die het toen wist, niemand die het nu weet. Miljarden zijn in lucht opgegaan.

Docenten krijgen er nu geld bij – een leuke politieke stunt - maar in de feitelijke onderwijssituatie wordt niets opgelost. Nog steeds moeten docenten in het po, vo en mbo kwetsbare leerlingen in veel te moeilijke omstandigheden opvangen en begeleiden. In het po zitten kinderen met autisme en andere indicaties in klassen van met een grootte van dertig leerlingen. Zonder structurele onderwijssituatie. Waar gaan al die miljarden heen? Ja, kabinet en Kamer willen meer toezicht op de besteding van onderwijsfondsen, lazen we onlangs. Dat roepen ze al jaren. Het is te absurd voor woorden. Na ruim 100 jaar onderwijsbeleid moet het wiel kennelijk nog steeds opnieuw worden uitgevonden. het is onbegrijpelijk dat bewindslieden die slechts enkele jaren dienen zo'n chaos mogen achterlaten. Het is als met het UWV dat al jaren weet heeft van grootschalige uitkeringsfraude en met de mond vol tanden staat als ze hierover verantwoording moeten afleggen omdat er nog altijd niets is gedaan om de fraude te voorkomen. Er wordt in Den Haag aangerommeld, niemand is aanspreekbaar, de Rekenkamer constateert braaf ieder jaar de zwakke plekken, men roept ‘ach’ en ‘ wee’ en vervolgens gaat iedereen over tot de orde van de dag.

https://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/2011/10/Invoering-passend-onderwijs.pdf

 

 
Meer over
 
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies