Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Ben Column.jpg

Leraar, maak jezelf zichtbaar

19 jan 2015 | Column | Ben Claessens

De komende februari-uitgave van ons Vakblad Profiel staat in het teken van human resource management in het mbo en dan met name met betrekking tot de professionele ontwikkeling van de leraar. De leraar behoort in mijn optiek tot een vakgroep met een opdracht die tot  de allerbelangrijkste in een mensenleven behoort, namelijk het ontwikkelen van de aangeboren vermogens bij de leerling, de overdracht van kennis tussen leraar en leerling en de begeleiding in en duiding van de wereld. 

Gemeten naar de taak en het belang daarvan heeft de leraar een pioniersfunctie. Het is waar, de leraar wordt geregeld danig ontmoedigd initiatief te nemen en de vreugde in het vak te behouden vanwege bureaucratie, werkdruk en controles. Maar een gedesillusioneerd achterover leunen en denken ‘het zal mijn tijd wel duren’ kan en mag hiervan niet het gevolg zijn. Integendeel, wat juist dan wordt gevraagd is een leraar die zijn plaats en eigenwaarde herovert en het licht dat van oorsprong bij het vak  hoort, over de samenleving laat schijnen. Als we kijken naar de definitie van ‘zichtbaarheid’ vinden we synoniem daaraan de term ‘helderheid’. In verkeer en metereologie worden zichtbaarheid en helderheid verminderd of zelfs weggenomen door:
•    objecten die iets gedeeltelijk of volledig aan het oog onttrekken;
•    mist, rook of heiigheid of smog in de lucht;
•    het ontbreken van een lichtbron;
•    het ontbreken van contrast met de omgeving; camouflage is hierop juist gebaseerd;
•    te kleine afmeting;
•    te grote afstand.

Je kan dit in overdrachtelijke zin toepassen op de situatuie van de leraar in het hedendaagse onderwijs. De leraar staat al te lang en nog teveel in de mist, zou je kunnen zeggen. De leraar kan en moet zichzelf zichtbaarder maken. Dat is hij/zij aan zijn stand en aan de samenleving verplicht. Een zinsnede die ik in de definities rond ‘zichtbaarheid’ aantrof en die me raakte was deze: ‘Bij verminderde zichtbaarheid kan de kans op ongelukken groter worden’. Welnu geachte leraar, dat willen we toch niet laten gebeuren, of wel?

 

 
Meer over
 
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen
22 mei 2017

Prestige en aanzien, de tragische bewustzijnsvernauwing van een samenleving

Prestige en aanzien, de tragische bewustzijnsvernauwing van een samenleving
18 feb 2016

De docent - Educator of Society

De docent - Educator of Society
1 jul 2015

Als studenten met cash naar Griekenland

Als studenten met cash naar Griekenland
24 jun 2015

ROC Leiden en de rol van de politiek

ROC Leiden en de rol van de politiek
19 jun 2015

Ron en Tom

Ron en Tom
9 jun 2015

Binnen een uur van vriend tot vijand

Binnen een uur van vriend tot vijand
28 apr 2015

Het creatieve vermogen van de student

Het creatieve vermogen van de student
14 apr 2015

Dankbaar voor mijn mbo-achtergrond

Dankbaar voor mijn mbo-achtergrond
8 apr 2015

Vrienden

Vrienden
2 mrt 2015

Individuele gelijkheid is een feit

Individuele gelijkheid is een feit
9 feb 2015

Kwaliteit begint bij ieder van ons

Kwaliteit begint bij ieder van ons
4 jan 2015

De student zien als bron voor kennis en inspiratie

De student zien als bron voor kennis en inspiratie
10 dec 2014

Relatie

Relatie
8 dec 2014

Er 'moet' heel veel

Er 'moet' heel veel
8 dec 2014

Kwaliteit: resultaten behaald in het verleden...

Kwaliteit: resultaten behaald in het verleden...
24 nov 2014

2015 - Jaar van de kwaliteitsplannen

2015 - Jaar van de kwaliteitsplannen
1 nov 2014

Onverantwoorde besteding van belastinggeld

Onverantwoorde besteding van belastinggeld
28 okt 2014

Ware diplomatie

Ware diplomatie

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies