Platform Profielactueel
Ben Claessens

Individuele gelijkheid is een feit

2 mrt 2015 | Column | Ben Claessens

Maakt het voor het onderwijs iets uit tot welke ethnische groep een leerling behoort? Word je daar wijzer van? Ik kom niet aan de identiteit die een individu daar zelf aan kan of wil ontlenen maar ik vraag me af of het niet tijd is te stoppen met het registreren van autochtonen, allochtonen, westerse allochtonen en niet westerse allochtonen, zoals bijvoorbeeld het CBS – ongetwijfeld te goeder trouw – nog altijd doet. Wat voegt het toe?  

In Vakblad Profiel publiceren we dit voorjaar een reeks artikelen over de Kwaliteitsafspraken 2015-2018. De insteek hiervoor zijn de zeven thema’s. Voor de maand maart betreft het vsv/kwetsbare jongeren. Wat mij betreft gaat het bij kwaliteit in het onderwijs om het bieden van goed gestructureerd en inhoudelijk onderwijs en eventuele ondersteuning waar dit nodig is en waar het onderwijs bij machte is die te geven. Waar iemand vandaan komt of tot welke zogenaamde ethnische groep iemand behoort, is vers twee en wat mij betreft irrelevant. Rotterdam telt inwoners die tot 174 ethnische groepen behoren. Waar begin je en waar eindig je? En waarom zou je nog moeten of willen spreken van allochtonen en autochtonen en, ter toespitsing hierbij, van Turken, Marokkanen en van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Waar blijven de 173 andere ethnische minderheden dan?

In alle gevallen kun je als school de behoefte aan onderwijs, zorg en begeleiding heel goed vaststellen zonder een persoon of groep te moeten of te willen categoriseren. We geven hoog op over integratie, over het belang van het individu en blijven tegelijkertijd halsstarrig vasthouden aan het categoriseren van groepen. Mensen wonen hier, gaan hier naar school enz. Integratie is een feit. Als een leerling hulp of ondersteuning nodig heeft, gaat het voor de school in eerste instantie om een student uit Den Haag of Heerlen en niet om een allochtoon van Turkse of Marokkaanse afkomst. Dat laatste voegt weinig toe. Het bevordert enkel stereotiepe gedachten en een onderscheid die juist autoriteiten op generlei wijze zou mogen bevorderen. Nogmaals, dat iemand zichzelf bekent tot de Turkse gemeenschap en zichzelf Turk of Turkse noemt, prima. Maar het is niet aan de wetgevers en autoriteiten in de Nederlandse samenleving om dat te doen.

Ben Claessens
Hoofdredactie Profiel

 

 
Meer over
 
24 jul 2020

Burgerschap - Jane Elliot: Racisme is aangeleerd

Burgerschap - Jane Elliot: Racisme is aangeleerd
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen
22 mei 2017

Prestige en aanzien, de tragische bewustzijnsvernauwing van een samenleving

Prestige en aanzien, de tragische bewustzijnsvernauwing van een samenleving
12 aug 2015

Geeft u die kinderen valium?

Geeft u die kinderen valium?
1 jul 2015

Als studenten met cash naar Griekenland

Als studenten met cash naar Griekenland
24 jun 2015

ROC Leiden en de rol van de politiek

ROC Leiden en de rol van de politiek
19 jun 2015

Ron en Tom

Ron en Tom
28 apr 2015

Het creatieve vermogen van de student

Het creatieve vermogen van de student
14 apr 2015

Dankbaar voor mijn mbo-achtergrond

Dankbaar voor mijn mbo-achtergrond
8 apr 2015

Vrienden

Vrienden
9 feb 2015

Kwaliteit begint bij ieder van ons

Kwaliteit begint bij ieder van ons
19 jan 2015

Leraar, maak jezelf zichtbaar

Leraar, maak jezelf zichtbaar
4 jan 2015

De student zien als bron voor kennis en inspiratie

De student zien als bron voor kennis en inspiratie
10 dec 2014

Relatie

Relatie
8 dec 2014

Er 'moet' heel veel

Er 'moet' heel veel
8 dec 2014

Kwaliteit: resultaten behaald in het verleden...

Kwaliteit: resultaten behaald in het verleden...
24 nov 2014

2015 - Jaar van de kwaliteitsplannen

2015 - Jaar van de kwaliteitsplannen
1 nov 2014

Onverantwoorde besteding van belastinggeld

Onverantwoorde besteding van belastinggeld
28 okt 2014

Ware diplomatie

Ware diplomatie
9 okt 2014

Dag van de leraar: Hoe procedures de docent ketenen en frustreren

Dag van de leraar: Hoe procedures de docent ketenen en frustreren

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies