Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

MvdMeer

Onderwijskwaliteit gaat over responsiviteit, niet over cijfers

2 sep 2015 | Column | Marloes van der Meer, mbo docent van het jaar

Een goed inspectierapport, hoge afstudeercijfers; mijn leidinggevenden worden er razend enthousiast van en gebruiken deze begrippen om ‘onderwijskwaliteit’ te meten. Ik krijg er de kriebels van. Ik ben blij dat ik dit jaar heb mogen ervaren dat inhoudelijke discussies rondom het thema onderwijskwaliteit wél verder gaan dan het benoemen van cijfers en het daaruit afleiden van onderwijskwaliteit. Als ik namelijk kijk naar wat ik persoonlijk als kwalitatief hoogwaardig onderwijs heb ervaren, dan heeft dat weinig van doen met cijfers en rapporten. Sterker nog, de opleidingen/vakken waar ik het meest van genoten heb, bestaan niet meer; ze werden door cijfers en rapporten afgeschreven. Te weinig meetbaar omdat er teveel individuele keuzevrijheid was, waardoor geen ‘algemene’ uitspraken gedaan konden worden over dé onderwijskwaliteit. Juist die vrijheid in onderwijs was voor mij echter zinvol. De vrijheid hebben om op mijn niveau, in mijn tempo, binnen mijn interessegebieden en op basis van mijn kwaliteiten te ontwikkelen en leren. Dat heeft geen enkel cijfer of rapport vastgelegd. Het was wel mijn essentie. En ik ben daardoor niet alleen gegroeid in beroepstermen, maar ik ben ook als mens. Onderwijskwaliteit moet wat mij betreft dan ook niet gaan over cijfers, maar om de mate van responsiviteit; over de dialoog, de afstemming tussen student en docent. Een dialoog die uitnodigt tot afstemming, visievorming, inspiratie, vertrouwen en ontwikkeling. Dit vraagt van de docent, de student en andere betrokkenen een open blik, oprechte aandacht voor het leerproces, de kwaliteiten en mogelijkheden van alle individuele betrokkenen en de motivatie om te durven experimenten en te willen leren. Concreet betekent dit dat er voldoende ruimte in het onderwijsprogramma is voor coaching – van zowel student als docent -, voor samenwerking, voor gesprekken en ruimte om te kunnen leren en ‘fouten’ te mogen maken. Vanzelfsprekend is vakinhoudelijk onderwijs ontzettend belangrijk, zeker in het beroepsonderwijs, maar dit onderwijs kan alleen optimaal benut worden als we onszelf en onze studenten echt kennen. Die kriebel van eerder moet dan ook niet ontstaan door angst of wanhoop voor het toewerken naar cijfers, maar het moet gaan kriebelen door enthousiasme en passie en het genieten van het leren en ontwikkelen met elkaar. Pas dan haal je het uiterste potentieel van de student en jezelf naar boven en werk je aan onderwijskwaliteit.

De auteur is mbo-docent van het jaar 2014-2015

 

 
Meer over
 
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies