Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Ben Column.jpg

Maatschappelijk verantwoord (beroeps)onderwijs – een toekomst voor mens en planeet

24 dec 2017 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

In opleidingen is meer en meer aandacht voor de verbinding van onderwijs en mens, planeet en welbevinden, welzijn en welvaart. Beroepsonderwijs bepaalt mede de toekomst van deze en van volgende generaties. Het bewustzijn voor het welzijn en het welbevinden van de mens, over de toekomst van deze planeet en om een transformatie van de economie neemt toe. Het gaat inmiddels om de vraag: hoe kunnen we meewerken aan een gezonde toekomst voor mens en planeet?

Beroepsonderwijs brengt ‘maatschappelijk verantwoord’ meer en meer in de praktijk. Enkel mensen opleiden tot werk is niet langer de hele visie. Het gaat om meer dan werk alleen. Het gaat om de mens en diens gedrag en handelen in samenhang met de omgeving, om de verantwoordelijkheid daarin voor en samenwerking met de medemens, om de mede-verantwoordelijkheid voor het leefklimaat in deze wereld en het gebruik van de grondstoffen. Zorg voor de planeet en alle vruchten van die planeet stellen ons in staat te doen wat we doen en onze welvaart en welbevinden op peil te houden. Welzijn en welvaart delen met anderen is deel van beschaving en samenleving. 

Mensen. (people) De trend naar gezonde scholen. Begeleiding van kwetsbare studenten.  Community service learning. Jongeren en volwassenen gaan nog teveel gebukt onder een grote prestatiedruk.

Planeet.(planet) Alle opleidingen hebben tal van raakvlakken met waarmee de planeet ons voorziet en werkwijzen , middelen en technieken die de planeet en daarmee de mens kunnen ontzien of zelfs  beschermen. Denk aan de mode-industrie als milieuvervuiler. Smart working. De opkomst van de elektrische auto. Windenergie. Drones als transport voor medicijnen.

Welzijn, welvaart en welbevinden. (prosperity) Mens en planeet stonden honderden jaren in dienst van de economie. Het roer gaat en moet om. . Het Britse medisch tijdschrift schreef in 2007 al: ‘We need to ensure that economic gains are not won at the cost of the mental health of (young) people.’ Economie en samenleving dienen nu en in de toekomst meer rekening te houden met de mens, de gemeenschap en het milieu&klimaat. Er ontstaat meer en meer het besef dat de mens geen werkmier is die onderdanig is aan bedrijven.

Het eigen welbevinden is afhankelijk van het welbevinden van de ander. Maatschappelijk verantwoord beroepsonderwijs bereidt de jonge mens voor, zorgt voor begeleiding in het belangrijke proces naar diens leven in de samenleving en voor enige bewustwording voor de verantwoordelijkheid voor de medemens en de omgeving. Alles wat we doen en denken heeft gevolgen. We staan in connectie met elkaar. We beïnvloeden elkaar. De mens is geen eiland. Dat is het motto, we zijn geen eiland. Wat we doen, bepaalt mede de situatie voor de huidige en voor toekomstige generaties. En de toekomst is niet straks, de toekomst is nu. Dit vraagt een specifieke benadering, een eigen inbreng per school en per opleiding en een voortdurende uitwisseling met elkaar. Opleidingen, (leerwerk)bedrijven, gezondheidsorganisaties en overheden dienen hierover met elkaar het gesprek te voeren.

Voor de lijn van Profiel over dit thema, klik hier

 

 
Meer over
 
17 dec 2019

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen

Een belangrijke stap - meer ruimte voor scholen
28 sep 2019

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd
3 jul 2019

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies