Platform Profielactueel
wsj x.jpg

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd

28 sep 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

De democratie vecht wereldwijd voor haar leven! Aldus de alarmerende titel van een artikel medio september jl in het onlinemagazine van het Amerikaanse medium Foreign Policy. Tal van media wereldwijd deinzen er niet meer voor terug het 'woord' crisis te gebruiken wanneer het gaat om het thema 'democratie'. Dat landen als Saoedi-Arabië, Rusland en China geen democratie kennen, is geen nieuws. Maaer dat in landen als de Verenigde Staten, Hongarije, Turkije en het Verbnigd Koninkrijk sprake is van een crisis in de democratie is iets van de laatste jaren. 

In de afgelopen vier jaren hebben we via ProfielActueel herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren van (eerst) Donald Trump als presidentskandidaat en vervolgens van Donald Trump als president van de VS.(zie de links onderin dit artikel) Het doel was te wijzen op de grote kwetsbaarheid van de democratie en het belang van burgerschapslessen in het (beroeps)onderwijs. De waarschuwingen ten aanzien van Trump zijn helaas gegrond gebleken. Geen presidentskandidaat en geen president in de historie van de VS heeft zoveel aversie en minachting getoond voor democratie en de Constitutie, de Amerikaanse Grondwet. In juli jl. werd Trump officieel door het Huis van Afgevaardigden van het Congres bestempeld tot racist. In een serie tweets had hij vier gekleurde Congresleden opgeroepen naar ‘huis’, hun land van afkomst, terug te keren. In een column in juli schreef ik: ‘De tweets geven tevens een nieuw dieptepunt aan van het presidentschap van Trump dat van kwaad tot erger wordt en nu al drie jaar wordt gekenmerkt door dagelijkse leugens (inmiddels ruim 12.000 volgens de Washington Post, sept 2019), persoonlijke beledigingen aan critici, corruptie, bewondering voor dictators, inmenging van de Russen in de politiek, de jacht op immigranten, het afbreken van beschermend beleid voor het milieu en het klimaat, vrouwonvriendelijk gedrag, vriendjespolitiek in ongekende omvang en de moedwillige ondermijning van de democratie, de Constitutie en de vrije pers.’

En nu is er dan een volgende fase in de neergaande spiraal van Trump’s presidentschap: Impeachment – de officiële start van het proces tot afzetting. Na een enorme waslijst van overtredingen, ongewenst gedrag, intimidatie, beledigingen en moedwillige opruiing en het zaaien van haat en verdeeldheid is er dan opnieuw een grens overtreden. Op 8 oktober jl kondigde het Witte Huis aan, geheel in lijn van Trump's autocratische instelling, niet mee te werken aan de afzettingsprocedure of tegemoet te willen komen aan de eisen van het Congres. Waarmee de crisis rond de democratie in de VS verder oip scherp wordt gezet.

 

Trump is aangeklaagd wegens afpersing van de Oekraïnse president. Hij hield 400 miljoen dollar aan, reeds toegezegd fondsen voor defensie voor de Oekraïne tegen, in ruil voor de toezegging van de president van dat land om criminele informatie boven tafel te krijgen over de zoon van Trump’s opponent in de verkiezingen van 2020, voormalig Democratisch vice-president Joe Biden. Slechts drie van de 44 presidenten voor Trump ondergingen de procedure, slechts één van hen ruimde ook inderdaad het veld, Richard Nixon (Republikein) in 1973. De aanklacht lijkt glashelder. De Democratische Partij heeft tot nu toe de toenemende druk om een afzettingsprocedure te starten, op grond van tal van de vele andere wetsovertredingen door Trump, weerstaan, maar nu was voor de partij de maat vol. 'Geen persoon staat boven de we, aldus top-Democraat en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

Natuurlijk zijn er wetten en is er rechtspraak maar de democratie verliest in wezen wanneer de hoogste gezags- en ambtsdrager door het aanwenden van uiterste wettelijke middelen in het gareel moet worden gehouden. Of zelfs het veld moet ruimen. Trump werd betrapt op de afpersing door een lid (of team) van de veiligheidsdienst die een officiële aanklacht indiende, uit oogpunt van gevaar voor de nationale veiligheid van de VS. In zijn furieuze reacties op de situatie toont Trump telkens weer zijn ware autocratische aard. In een toespraak repte hij er glashard over hoe in vroegere dagen met verraders werd omgegaan, wat een regelrechte doodsbedreiging is aan het adres van de klokkenluider.

Wat we ook van Trump en autocraten elders in de wereld vinden, ze worden gesteund door delen van de bevolking. En het is door diezelfde bevolking dat het vonnis over Trump geveld moet worden, zei Nancy Pelosi. Afzetting is volgens haar een zwaktebod. Wat werkelijk telt en waar in feite de definitieve doorslag moet worden geven, is het stemlokaal tijdens de Amerikaanse Verkiezingen in 2020. Het is wrang dat het recht op het maken van politieke keuzes kan leiden tot het ondermijnen en zelfs het opheffen van dat recht. Zie de situatie in Turkije dat in 10-15 jaar tijd is afgegleden naar een bijna-autocratie.

Voor het onderwijs in Nederland dient, gezien de situatie wereldwijd (denk ook aan de crisis in het Verenigd Koninkrijk wegens Brexit), het thema 'democratie' dan ook boven aan de lijst te staan. Democratie kan door vele ontwikkelingen onder druk komen te staan - door binnenlandse en buitenlandse, door culturele en economische, door politieke en criminele. Eenieder heeft een rol in het onderhoud van democratie. Democratie gebeurt niet in Den Haag of Washington, het gebeurt op de plek waar we zijn, thuis, in ons werk, in het dagelijks verkeer. Het betreft de omgang met elkaar, de verantwoordelijkheid voor wat we doen en denken, voor hoe we de samenleving inrichten en hoe we samen leven en daarbij anderen en de  regels en de wet respecteren.

 

 
Meer over
 
27 jan 2020

De boodschap van Auschwitz - niemand uitsluiten, niemand achterlaten

De boodschap van Auschwitz - niemand uitsluiten, niemand achterlaten
4 jan 2020

Burgerschap een wapen in de strijd tegen manipulatie van de democratie

Burgerschap een wapen in de strijd tegen manipulatie van de democratie
16 jul 2019

Dark Star presidency - Amerikaanse Senaat bestempelt Trump tot een racist

Dark Star presidency - Amerikaanse Senaat bestempelt Trump tot een racist
30 apr 2019

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog
5 mrt 2019

De crisis in de Amerikaanse democratie - en daarmee de onze - is nu totaal

De crisis in de Amerikaanse democratie - en daarmee de onze - is nu totaal
19 feb 2019

Anti-Semitisme is (weer) in opkomst – de mensheid trekt amper lering uit de historie

Anti-Semitisme is (weer) in opkomst – de mensheid trekt amper lering uit de historie
7 jan 2019

Burgerschaponderwijs in een tijd van strijd tussen pro- en antidemocratische krachten

Burgerschaponderwijs in een tijd van strijd tussen pro- en antidemocratische krachten
6 jan 2019

De Nashville Verklaring is geworteld in discriminerend denken, niet in religie

De Nashville Verklaring is geworteld in discriminerend denken, niet in religie
22 aug 2018

In de VS - en bij ons - staat het overleven van de democratie op het spel

In de VS - en bij ons - staat het overleven van de democratie op het spel
25 jun 2018

Het gevaar van de anti-immigratie-sentimenten in de VS en Europa

Het gevaar van de anti-immigratie-sentimenten in de VS en Europa
24 dec 2017

Maatschappelijk verantwoord (beroeps)onderwijs – een toekomst voor mens en planeet

Maatschappelijk verantwoord (beroeps)onderwijs – een toekomst voor mens en planeet
6 jun 2017

6 juni - wat we leren van de historie, is bepalend voor onze democratie

6 juni - wat we leren van de historie, is bepalend voor onze democratie
9 mei 2017

Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer

Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer
15 apr 2017

Blijf in het mbo aandacht schenken aan de vele vormen van slavernij

Blijf in het mbo aandacht schenken aan de vele vormen van slavernij
31 jan 2017

Spreek met studenten over de kracht en kwetsbaarheid van onze democratie

Spreek met studenten over de kracht en kwetsbaarheid van onze democratie
7 dec 2016

Obama's waarschuwing voor een 'meaner world' en de rol van het onderwijs

Obama's waarschuwing voor een 'meaner world' en de rol van het onderwijs
11 nov 2016

'Angry' NBA coach Popovich over het rolmodel ‘Trump’ voor de jonge generatie

'Angry' NBA coach Popovich over het rolmodel ‘Trump’ voor de jonge generatie
9 nov 2016

Trump won dankzij het ‘vergeten Amerika’. Politiek en media, leer daarvan!

Trump won dankzij het ‘vergeten Amerika’. Politiek en media, leer daarvan!
8 okt 2016

Lessen in Burgerschap -Trump vindt als celebrity ongewenste intimiteiten normaal

Lessen in Burgerschap -Trump vindt als celebrity ongewenste intimiteiten normaal
14 aug 2016

Bied mbo-ers ruimte om actief oplossingen te bedenken voor mens en planeet

Bied mbo-ers ruimte om actief oplossingen te bedenken voor mens en planeet
1 aug 2016

De verkiezingsstrijd in de VS – Hollywood had het niet kunnen bedenken

De verkiezingsstrijd in de VS – Hollywood had het niet kunnen bedenken
16 jun 2016

Cruciale lessen voor mbo-Journalistiek – hoe Trump de persvrijheid om zeep helpt

Cruciale lessen voor mbo-Journalistiek – hoe Trump de persvrijheid om zeep helpt
19 mrt 2016

De opkomst van Trump en mogelijke lessen daaruit voor het onderwijs

De opkomst van Trump en mogelijke lessen daaruit voor het onderwijs
28 aug 2015

Burgerschap is het fundament van elke opleiding

Burgerschap is het fundament van elke opleiding

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies