Platform Profielactueel
Curriculum.nu_.jpg

Curriculum.nu aan minister – aansluiting onderwijs op de vraag van morgen moet beter

10 okt 2019 | Nieuws

In het voorjaar van 2017 namen tal van onderwijsorganisatie het initiatief voor de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Vandaag overhandigden de initiatiefnemers  een advies aan minister Slob van Onderwijs. Hun advies: Er moeten keuzes worden gemaakt om het onderwijs in de pas te laten lopen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De lesstof in het Nederlandse onderwijs moet veranderen om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. In lesmateriaal hoort ook aandacht te worden gegeven aan 'burgerschap' en 'digitale geletterdheid'. Ook is een betere aansluiting tussen het lesprogramma van basis- en middelbare scholen noodzakelijk om te voorkomen dat leerlingen bepaalde kennis ontberen en daardoor achterstand oplopen.

Profiel schreef in oktober 2018 een column met als titel ‘Toename maatschappelijke thema's op scholen vereist andere onderwijsmodellen’, voor de tekst klik hier

De adviescommissie heet het curriculum.nu en werd in 2018 gevraagd plannen te maken voor de aanpassing van het zogenoemde curriculum, de verplichte lesstof voor alle Nederlandse leerlingen. Tijdens het ontwikkelproces hebben de leraren en schoolleiders regelmatig scherpe keuzes moeten maken. Het huidige curriculum is overladen en is aan herziening toe. Mondiale thema’s als duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid hebben explicieter een plek gekregen. Het funderend onderwijs bedient een grote diversiteit aan kinderen: leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het beroepsgericht vmbo, de vmbo theoretische leerweg, het havo en het vwo. Samen met de ontwikkelscholen stonden de teams voor de uitdaging om voor alle leerlingen een gemeenschappelijk curriculum te ontwikkelen, waarbij elke schoolsoort zijn eigenheid behoudt en leerlingen een doorlopende leerlijn ervaren.

Lees ook het advies van de SER in juni 2019 
SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal voor een toekomstgerichte industrieklik hier

Het maken van scherpe keuzes betekent automatisch ook dat niet iedereen tevreden is met de door de ontwikkelteams gemaakte keuzes. De afgelopen maanden hebben de teams veelvuldig contact gehad met de ontwikkelscholen, met collega-leraren, vakverenigingen, schoolleiders, schoolbestuurders, vervolgonderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Iedereen die dat wilde, heeft in de afgelopen periode uitvoerig de gelegenheid gekregen om mee te praten en mee te denken.

De ontwikkelteams hebben ruim 2.700 reacties gehad op hun tussenproducten, waarbij een veelvoud aan mensen betrokken is geweest. De teams hebben hun voorstellen continu tegen het licht gehouden en een open dialoog gevoerd. Elke reactie is meegenomen in discussies, maar de teams hebben telkens hun eigen afwegingen gemaakt. Daarnaast heeft een onafhankelijke Adviesgroep van hoogleraren in de onderwijswetenschappen gedurende het ontwikkelproces gereflecteerd op de mate van samenhang, doorlopende leerlijnen en het beperken tot de kern (terugdringen van overladenheid).

Om de curriculumherziening op effectieve wijze een vervolg te geven, geeft de Coördinatiegroep in aanvulling op de opbrengsten, de minister van het funderend onderwijs zeven adviezen:

 1. Geef het onderwijsveld voldoende middelen, tijd, ruimte en professionaliseringsmogelijkheden om de curriculumherziening uit te werken, in te voeren en te borgen.
  2. Organiseer een structurele cyclus van curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. 3. Baseer de kerndoelen van het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs op het samenhangend geheel van visies, grote opdrachten en bouwstenen van de ontwikkelteams.
  4. Veranker digitale geletterdheid en burgerschap in het curriculum.
  5. Borg loopbaanontwikkeling en –begeleiding in het onderwijsprogramma van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
  6. Werk het kerncurriculum van de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo uit volgens dezelfde werkwijze als het primair onderwijs en de onderbouw vo.
  7. Laat toetsing het curriculum volgen en het realiseren van de onderwijsdoelen optimaal ondersteunen.

 

De initiatiefnemers zijn de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke Verengingen Voortgezet Onderwijs (verenigd in de toenmalige Onderwijscoöperatie) samen met de PO-Raad, de VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs.

Voor het hele adviesrapport klik hier

 
 

 
Meer over
 
energy.jpg
13 okt 2019

Energietransitie wordt een inspanning van jewelste, ook voor het mbo

Energietransitie wordt een inspanning van jewelste, ook voor het mbo
Sommige talenten vragen net wat meer aandacht van
12 okt 2019

Sommige talenten vragen net wat meer aandacht van je

Sommige talenten vragen net wat meer aandacht van je
hollandse-kust-zuid_infographic_1680x1410_70.jpg
4 okt 2019

Jongeren mbo en vo waren te gast bij windenergieproducent Vattenfall

Studenten ontdekken vandaag bij bezoek aan windpark hun carrièrekansen in windenergie
Emotional labour – belangrijk onderwijsthema bij B
28 sep 2019

Emotional labour – belangrijk onderwijsthema bij Business & Sport Rijn IJssel

Emotional labour – een onderwijsthema bij Business & Sport Rijn IJssel
nrc 2 x.jpg
22 sep 2019

Democratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld

TDemocratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld
Exclusief – houding, gedrag en omgangsvormen van d
18 sep 2019

Exclusief – houding, gedrag en omgangsvormen van de student, kortom: etiquette!

Exclusief – houding, gedrag en omgangsvormen van de student, kortom: etiquette!
Kinderen vinden zelf dat ze te lang achter het bee
12 sep 2019

Kinderen vinden zelf dat ze te lang achter het beeldscherm zitten

Kinderen vinden zelf dat ze te lang achter het beeldscherm zitten
Duurzaamheidsbeleid - Eerste SustainaBul MBO op vr
9 sep 2019

Duurzaamheidsbeleid - Eerste SustainaBul MBO op vrijdag 13 september a.s.

Duurzaamheidsbeleid - Eerste SustainaBul MBO op vrijdag 13 september a.s.
pexels-photo-289740.jpeg
31 aug 2019

Wie vooraan in de klas zit, leert beter - Studie Universiteit Tübingen

Wie vooraan in de klas zit, leert beter - Studie Universiteit Tübingen
SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal v
30 jun 2019

SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal voor een toekomstgerichte industrie

SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal voor een toekomstgerichte industrie

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies