Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

energy.jpg

Energietransitie wordt een inspanning van jewelste, ook voor het mbo

13 okt 2019 | Nieuws

De mbo-scholen hebben zich tijdens een algemene vergadering unaniem uitgesproken vóór het Klimaatakkoord. De scholen gaan zich niet alleen inspannen om zoveel mogelijk jongeren en volwassenen op te leiden voor de beroepen die nodig zijn voor de energietransitie. Zelf hebben ze ook een opdracht in het verduurzamen van hun schoolgebouwen.’ Tijdens de algemene vergadering waar het Klimaatakkoord formeel werd voorgelegd aan de scholen was er geen discussie over de vraag of de afspraken wel of niet gesteund zouden moeten worden. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Samen de schouders eronder, om economie en samenleving te verduurzamen, met oog op de toekomstige generaties.”

Naast actief inzetten op het helpen verleiden van jongeren en volwassenen om te kiezen voor beroepen die nodig zijn voor de energietransitie, gaan de scholen ook werk maken van het verduurzamen van de eigen omgeving. “Ook op die manier hebben we een enorme verantwoordelijkheid om bij te dragen aan reductie van broeikasgassen, het centrale doel van het Klimaatakkoord. Dan hebben we het natuurlijk over aanpassing van de gebouwen. Maar ook over met de medewerkers in de scholen samen werken aan een beter klimaat.” Ook duurzaamheid als vast onderdeel in alle opleidingen die het mbo verzorgd wordt opgepakt. “Met het bedrijfsleven werken we in SBB-verband aan verankering van duurzaamheid in elk kwalificatiedossier. Voor attent zijn op duurzaamheid als vast onderdeel van elke opleiding dienen we de docenten en instructeurs goed te faciliteren.”

De mbo-scholen beschouwen hun steun aan het Klimaatakkoord als een startpunt voor samenwerken met verschillende actoren om de energietransitie mede mogelijk te maken. Ton Heerts: “Onderweg naar 2030 zullen we heus nog met elkaar voor de nodige vraagstukken komen te staan. Dat is dan maar zo. Meest belangrijk is dat we ervoor durven gaan. En aan lef en vertrouwen ontbreekt het niet bij de mbo-scholen.”

Foto: blog.gov.uk

 
 

 
Meer over
 
FME - grote kansen voor Nederland als waterstof-hu
25 okt 2019

FME - grote kansen voor Nederland als waterstof-hub

FME over de slag om waterstof - kansen voor Nederland als waterstof-hub
Curriculum.nu_.jpg
10 okt 2019

Curriculum.nu aan minister – aansluiting onderwijs op de vraag van morgen moet beter

Curriculum.nu aan minister – aansluiting onderwijs op de vraag van morgen moet beter

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies