Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Volop werk voor technisch geschoolden in projecten

Volop werk voor technisch geschoolden in projecten voor verduurzaming wijken

19 jul 2019 | Nieuws

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden werken samen om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Daartoe werd op 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ getekend.

Nu al hebben bedrijven grote moeite om het werk gedaan te krijgen. De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, met goed werk en vooruitzicht op een mooie loopbaan. Het beidt kansen voor mensen die nu minder makkelijk aan een baan komen. Tegelijk moet schaars personeel slim worden ingezet, waarbij projectpartijen leren van ervaringen in andere wijken. Dat kan door de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aan te pakken. Technologische en sociale innovatie zijn beide nodig om de uitdaging van de verduurzaming aan te kunnen.

Tempo omhoog

Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50 duizend woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200 duizend per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten. Mariëtte Hamer voorzitter SER: “Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

De volgende partijen ondertekenen de intentieverklaring.

Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FME, Werkgeversvereniging WENB, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Aannemersfederatie Nederland, FNV, FNV Bouwen en wonen, CNV, VNO-NCW, Sociaal Economische Raad, MBO Raad, SBB, Vereniging Hogescholen, 4TU, NRTO, Topsector Energie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, UWV, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Foto: northeast.aaa.com

 
 

 
Meer over
 
SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal v
30 jun 2019

SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal voor een toekomstgerichte industrie

SER ziet scholing die goed aansluit als cruciaal voor een toekomstgerichte industrie
Human Capital Akkoord-fotograaf Daniel Verkijk.jpg
29 jun 2019

Human Capital Akkoord in regio Zuid-Holland van onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Human Capital Akkoord in regio Zuid-Holland van onderwijs, bedrijfsleven en overheid
#ClimateEmergency & FridaysForFuture - 17-27 juni
23 jun 2019

#ClimateEmergency & FridaysForFuture - 17-27 juni UNCC Bonn Climate Change Conference

#ClimateEmergency & FridaysForFuture - 17-27 juni UNCC Bonn Climate Change Conference

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies