Platform Profielactueel
#ClimateEmergency & FridaysForFuture - 17-27 juni

#ClimateEmergency & FridaysForFuture - 17-27 juni UNCC Bonn Climate Change Conference

23 jun 2019 | Nieuws

Vertegenwoordigers van 196 landen zijn dezer dagen in Bonn bijeen om tijdens de ‘Bonn Climate Change Conference’ (SB50) tot een praktische invulling van het Parijse Klimaatakkoord van 2015 te komen. Namens Duitsland participeert Bondskanselier Merkel. De ‘Bonn Climate Change Conference’ (SB50) is een initiatief van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) die in 1992 werd opgericht. De conferentie duurt van 17-27 juni en kent talloze events, ontmoetingen, workshops en overlegmomenten. Uiteindelijk moeten deze resulteren in de ambitie om wereldwijd de CO2 emissies terug te brengen, klimaat-beschermende maatregelen te nemen en om uiteindelijk een klimaatpolitiek te realiseren die is gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke onderzoeksgegevens.

De tijd loopt, er wordt gewaarschuwd voor "Fridays For Future". Klik hier. VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres waarschuwt: "De overeenkomsten worden te weinig nageleefd, overeenkomsten waarvan we weten dat die nu al weer tekortschieten.’

In 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het Klimaatakkoord ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt afspraken met andere partijen.

Nationale klimaatdoelen in Klimaatwet en Klimaatakkoord

Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

In het Klimaatakkoord (waarvan de uitgewerkte versie eind 2018 is verschenen) staan afspraken met de sectoren over de manier waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. De volgende sectoren doen mee: de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw.

Afspraken over het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing staan in het Energieakkoord uit 2013. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties.

Internationale klimaatdoelen

Het broeikaseffect kan het beste worden aangepakt als landen samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale klimaatafspraken. Zoals het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1992 (het allereerste klimaatverdrag) en het Kyoto-Protocol uit 1997, waarin staat dat de emissieredacties van land tot land verschillen en onderling verhandeld kunnen worden.

Lees ook: 

https://unfccc.int/SB-50  - website UNFCC 

De plasticsoep die de oceanen verontreinigt als thema in AO-reeks
klik hier

Doe de digitale zelfscan en stel vast hoe duurzaam uw mbo-instelling is
klik hier

 
 

 
Meer over
 
groente.jpg
11 okt 2019

Wageningen U&R: ander voedingspatroon noodzakelijk voor behoud gezondheid en milieu

Wageningen U & R: anders eten is noodzakelijk voor behoud gezondheid en milieu
download.jpg
7 aug 2019

Wees zuinig met water! Een oproep van drinkwaterbedrijven

Zuinig met water! Een oproep van drinkwaterbedrijven
Volop werk voor technisch geschoolden in projecten
19 jul 2019

Volop werk voor technisch geschoolden in projecten voor verduurzaming wijken

Volop werk voor technisch geschoolden in projecten voor verduurzaming wijken
sfp.jpg
11 jul 2019

Sustainability Consortium (TSC) richt zich op verduurzaming voedselproductie

Sustainability Consortium (TSC) richt zich op verduurzaming voedselproductie

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies