Platform Profiel Actueel

Blog Docentschap&Beroepsonderwijs - Vakbekwaamheid

THEMA Docentschap&(Beroeps)onderwijs | Onderwijsteams | Kennis-&Ervaringsoverdracht

5 apr 2024 | Nieuws

Deze THEMA webpagina bericht vanuit en over het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs - de kunst van overdracht (communicatie) van kennis, ervaring en vakwerk in theorie en praktijk (Educational Art). European Union | Education and vocational training 2020 | De HBO-Kennisbank is een openbare databank en is voor iedereen toegankelijk: HBO kennisbank | Overzicht uren onderwijstijd

Exclusieve bijdragen in Vaktijdschrift Profiel | Platform Profielactueel 

2024
April

 • Naar een Flexibele Kwalificatiestructuur voor Leven Lang Ontwikkelen
  Vaktijdschrift Profiel april 2024-uitgave | Tijs Pijls | adviseur CINOP, Catelijne Zandbergen | programmamanager LLO, Vonk | Met medewerking van Wim Jellema, adviseur SBB-Toetsingskamer

februari

 • Uitdagingen en kansen voor samenwerking binnen onderwijsteams
  Vaktijdschrift Profiel februari 2024-editie | door Daniel van Middelkoop \ HvA, Patricia Brouwer | HU
 • De onderzoekende houding van mbo- en hbo-studenten stimuleren
  Vaktijdschrift Profiel voor het beroepsonderwijs februari 2024-editie |  
  door Erica Wijnands-Pot | mboRijnland, Esther van der Zwet | Hogeschool Leiden

2023

November

 • Wendbare docenten dankzij onderzoekend vermogen: voor ieder wat wils
  Vaktijdschrift Profiel november 2023-editie | door Dr. Belinda Ommering | Hogeschool Utrecht, Dr. Sandra Wagemakers | Avans, Dr. Mechteld van Kuijk | Hanzehogeschool Groningen, Dr. Anna van der Want | Hogeschool Leiden

Oktober

 • Onderzoekend vermogen van docenten | Consortium van zeven hogescholen
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2023-editie | door Dr. Belinda Ommering | Hogeschool Utrecht, Dr. Sandra Wagemakers | Avans, Dr. Anna van der Want | Hogeschool Leiden, Dr. Mechteld van Kuijk | Hanzehogeschool Groningen

September 

 • Is Leven Lang Ontwikkelen het nieuwe beroepsonderwijs?
  Vaktijdschrift Profiel september 2023-editie | door Dr. Marco Mazereeuw | NHL Stenden Hogeschool, Firda en de Rijksuniversiteit Groningen, Prof. dr. Marinka | Open Universiteit, Loopbaangroep
 • BOL-studenten effectief laten reflecteren op hun praktijkervaringen
  Vaktijdschrift Profiel september 2023-editie | door Niek van den Berg | Kennismakelaar, Simone Barneveld | Kennisrotonde

Juni

Mei

 • De rol van de docentonderzoeker | Een onontgonnen gebied in het mbo
  Vaktijdschrift Profiel mei 2023-editie | door 
  Marjanne Hagedoorn, practor Practoraat Docentprofessionalisering bij Landstede Groep en doet promotieonderzoek bij de Open Universiteit | Jantje Timmerman, practor Leven Lang Flex en onderzoeker Practoraat ResearchLab bij mboRijnland | Patricia Brouwer, senioronderzoeker Lectoraat Werken in Onderwijs en Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht | Erica Wijnands-Pot, docentonderzoeker Practoraat ResearchLab bij mboRijnland en doet promotieonderzoek aan de Open Universiteit.

April

 • DEEL 4 Studenten opleiden tot zelfstandige, kritische en onafhankelijke denkers | Vonk Is participant in het internationaal Erasmus project NERDVET
  Vaktijdschrift Profiel april 2023-editie | door Susanne Libbenga, docent-onderzoeker, schoolopleider en Aspectverantwoordelijke planning team Combi Dier bij Vonk
 • Deltionbrede Keuzedelen 
  Vaktijdschrift Profiel april 2023-editie | door Willemijn Rommens, Sanne Bénit | Deltion College

Februari

 • Werkenlijk leren, een verzamelplaats voor onderwijs en bedrijfsleven | Een uniek samenwerkingsverband van vier Zwolse mbo-scholen
 • Vaktijdschrift Profiel februari 2023-uitgave | door Erik van Gijtenbeek, locatie verantwoordelijke Zone.college; Gert Westerveld, projectleider BPV Deltion college; Matthijs Andriessen, adviseur onderwijs bestuursbureau Cibap; Marianne van der Zee, beleidsadviseur Landstede Groep; Sanne Benit-Tanis, strategisch adviseur onderwijs en kwaliteit Deltion college | m.m.v. Zecht, Creatief bureau voor strategie en communicatie, Zwolle, Tekstschrijver Sandra Tuinman, Typisch Sandra communicatie 
 • De mbo-student als onderzoeker | Praktijkonderzoek door mbo-studenten in zorginstellingen
  Vaktijdschrift Profiel februari 2023-editie | door Karel Kans, Cindy van Spronsen | Praktijkonderzoekers CIV Technologie voor Zorg en Welzijn, ROC Mondriaan
 • Ontwikkelmonitor onderzoekend vermogen | Een instrument om het gesprek aan te gaan binnen een opleiding
  Vaktijdschrift Profiel februari 2023-editie | door dr. Sandra Wagemakers, dr. Teun Dubbelman | Avans Hogeschool
 • Effectieve training van de skills van de toekomst
  Vaktijdschrift Profiel februari 2023-uitgave | Henrieke Graven | Faculty of Skills

2022

December

 • Op zoek naar de ziel van de professional
  Vaktijdschrift Profiel december 2022 | door dr. Remco Coppoolse, dr. Edwin van der Zande | Hogeschool Utrecht
  De ziel als metafoor voor het innerlijke, het eigene en de inspiratie in het werk

November

 • Hoe zorg je als leerkracht voor veerkracht?
  Vaktijdschrift Profiel november 2022-editie | door Aniek de Lange, Trimbos Instituut

Juni

 • Hack je les! Vergroting van studentbetrokkenheid | Exclusieve bijdrage ROC van Twente |
  Vaktijdschrift Profiel juni 2022-bijdrage | door Anneloes de Jong- ten Hagen MEd, docent-onderzoeker ‘Versterken Leerproces Niveau 2’, ROC van Twente

April

 • Nudging in het onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel april 2022-uitgave | door Ester Scholten (manager advies CINOP/ECBO), Robert Weijers (promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam)

Februari

 • Met plezier werken in het onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel februari 2022-uitgave | door William Buijs
  Nu ik weer fysiek aan het lesgeven ben besef ik veel meer dan voor de pandemie hoe leuk en waardevol het is om live in een klaslokaal face-to-face met studenten te mogen werken.
 • Dé kickstarter voor docenten: een sterk inductieprogramma
  Profielactueel Vaktijdschrift Profiel februari 2022-editie | door Sara van Kesteren, Joos Leijten, Ester Scholten en Pien Traa | CINOP
 • Focus: de lesmethode voor effectieve LOB in het mbo
  Uitgeverij Deviant januari 2022 |
  Uitgeverij Deviant biedt met Focus een toegankelijke en afwisselende lesmethode om effectief invulling te geven aan LOB.

Bijdragen van Susanne Libbenga, docent-onderzoeker, schoolopleider en Aspectverantwoordelijke planning team Combi Dier bij Vonk?.

 • DEEL 1 | Duurzame onderwijsinnovaties voor mbo niveau 2 studenten
  Vaktijdschrift Profiel september 2021 |  
 • DEEL 2 | Eerste opbrengsten en resultaten van de pilot “een goede start”
  Vaktijdschrift Profiel
  december 2021-editie | 
 • DEEL 3 Hoe bevorder je kritisch denken bij studenten in het mbo? 
  Vaktijdschrift Profiel september 2022-uitgave| 
 • DEEL 4 Studenten opleiden tot zelfstandige, kritische en onafhankelijke denkers | Vonk Is participant in het internationaal Erasmus project NERDVET
  Vaktijdschrift Profiel april 2023 | 
  -----------------------------
 • Onderzoekend werken aan onderwijsverbetering
  Vaktijdschrift Profiel december 2021-uitgave | Door Patricia Brouwer, senior onderzoeker bij lectoraat Werken in Onderwijs en Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht; Jannet Doppenberg, senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en lector bij het Centrum voor Talent en Leren van de Hanzehogeschool; Annoesjka Boersma, senior onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht; Sandra Wagemakers, onderzoeker bij ECBO.
 • Wendbaar begeleiden in hybride leeromgevingen
  Vaktijdschrift Profiel november 2021 | Door MONIQUE VAN DE LAARSCHOT,  ANNE KHALED EN MARCO MAZEREEUW

Leren als een motiverend en een continu, cyclisch proces
door Cor Laming in samenwerking met Eduard & Anatole Beck en Remco den Besten

 • DEEL 1 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel september 2021 |
 • DEEL 2 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2021 |
  In dit tweede artikel gaan we in op de resterende drie punten te weten
 • DEEL 3 | De virtuele leeromgeving
  Vaktijdschrift Profiel november 2021|
  In dit artikel gaan we verder in op het vijfde positioneringspunt: de virtuele leeromgeving. Meer concreet stellen we ons de vraag welke digitale functies nodig zijn om een (cyclisch) onderwijsleerproces te ondersteunen in een virtuele leeromgeving.
  --------------------------
 • Zicht op studentontwikkeling | Hoe kan een ‘learning progression’ daarbij helpen?
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2021 |
  In het project ‘Zicht op studentontwikkeling’ werken 4 mbo-teams aan Formatief Evalueren (FE). door Judith Gulikers, Universitair Hoofddocent en Lerarenopleider bij de Leerstoelgroep Education and Learning Sciences van de Wageningen Universiteit en Liesbeth Baartman, bijzonder Lector bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht 
 • Aan de slag met gepersonaliseerd leren
  Vaktijdschrift Profiel september 2021 |
  door Marissa Reubsaet is Onderwijskundig Leider Haarverzorging (VISTA college), Lejla Brouwer-Hadzialic is Verbeterspecialist voor Onderwijs (UPD) en Andrea Klaeijsen is Practor Gepersonaliseerd Leren (VISTA college)

Bijdragen voorjaar 2021 |

 • Docentprofessionalisering in het mbo in coronatijd
  Vaktijdschrift Profiel uitgave juni 2021 | door Monique Hanekamp (docentonderzoeker practoraat Docentprofessionalisering en beleidsmedewerker bij Landstede groep), Marjanne Hagedoorn (practor Docentprofessionalisering bij Landstede groep en PhD onderzoeker aan de Open Universiteit), Patricia Brouwer (senioronderzoeker bij lectoraat Beroepsonderwijs en Werken in Onderwijs van de Hogeschool Utrecht). 
 • Thema-series voor en door professionals in Vaktijdschrift Profiel voor het beroepsonderwijs
  Profielactueel mei 2021 |
 • Een exclusieve bijdrage van de Onderwijsraad - Later selecteren, beter differentiëren
  Profielactueel Onderwijsraad 25 april 2021 | Martine Braaksma, Mirjam Bakker, Bregje Beerman, Tyas Prevoo en Talitha Stam
 • Docent Thijs Venzelaar (26, Albeda): 'Waar doen we het voor? Hiervoor! '
  Profielactueel 24 mei 2021 |
  De langeweg van een student van VMBO-BBL naar MBO-docentschap en Omgangskunde.
 • De staat van excellentie in het MBO
  Een bijdrage in de april 2021-uitgave van Vaktijdschrift Profiel geschreven door Leontien Kragten MBOe & Norbert Ruepert ROC Midden Nederland. 
 • Burgerschap, diversiteit&socialisatie - SCP pleit voor meer brede scholen in voortgezet onderwijs
  Profielactueel 4 febr 2021 |
 • Tien jaar School Als Werkplaats (SAW) bij Friesland College - Beschikbaar zijn voordat de nood het hoogst is
  Vaktijdschrift Profiel - uitgave februari 2021
 • Ruim de helft van de Nederlanders wil in 2021 coaching voor werk & carrière
  Profielactueel 27 jan 2021 |    
Algemene kennis en informatie
 • Google Classroom: Communicating with Students
  Youtube 13 mei 2020 |
 • Effective communications | Ministry of Education New Zealand
  Educational leaders
 • Communication - Basics and Importance
  Curriculum Wadhwani | Youtube
 • 8 Organizational Skills for Teachers (And Why They're Important)
  Indeed December 7, 2021 | Editorial Team
 • Communication skills for teachers
  Indieseducation May 21, 2020 | By Vaibhav Gupta    
 • Sociale netwerken van ouders - Steun bij de opvoeding en andere ouderschapstaken
  Sociaal&Cultureel Planbureau maart 2021 | Auteurs: Simone de Roos, Freek Bucx en Esther van den Berg | ISBN: 9789037709773
 • Lestips voor het bespreken van de avondklok
  Uitgeverij Deviant -  25 jan 2021 
 • Spiritualiteit in het onderwijs - Google Boeken
  Eburon Delft 2011 | door Laia van Aalsum
 • Het belang van het Toptraject volgens studentencoach Amber Morren
  Youtube |

Nieuwsberichten 2023

September 

 • Het rapport van de eindmeting Monitor LOB 2023 
  Expertisepunt LOB 7 september 2023 |

Augustus

 • Een kwart van de jonge docenten stopt binnen vijf jaar. Waarom?
  NOS maandag 21 Augustus 2023 |
 • My name is Babuna. I was a teacher in the Panjwai district.
  AfterAugust August 2023 |
  When the Taliban came, they fired me and closed our school. I am worried about the village girls and myself. We ask you to help us.

Juli

 • 'Stevige aanpak' moet basisvaardigheden in MBO verbeteren | Dijkgraaf (OCW)

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 03-07-2023

 • Nova College helpt havo leerlingen bij een succesvolle overstap naar mbo
  Haarlems Nieuws 24 juni 2023 |

Juni 

 • VS | Een lerarentekort en een burn out-golf
  PBS NewsHour woensdag 7 Juni 2023 |
  The nation is in the midst of a teacher shortage, and at the end of another school year, burnout is causing many more teachers to call it quits.
 • Project zelfregulerend studeren | 9 ton NRO-subsidie voor lectoraten Future-Proof Education
  Avans persdienst 7 juni 2023 |

April 

 • Voorjaarsnota: ook hoger onderwijs moet inleveren (200 miljoen)
  HOP 28 april 2023 |
 • Fontys | Maatregelen tegen teruglopende animo voor lerarenvak
  Bron.fontys.nl 13 april 2023 |

Februari

 • Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt
  MBO Rijnland februari 2023 |
  De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘’Leven Lang Ontwikkelen’’. Daartoe ondertekenden zij op 31 januari jl. in Den Haag een intentieovereenkomst.
 • Veerkrachtig floreren: onderwijs en de pedagogische opdracht van een rechtvaardige samenleving
  Inholland 09 februari 2023 | door  Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij Hogeschool Inholland

Januari

 • Nieuwe samenwerking moet inzicht geven in kwaliteit buitenschoolse opvang
  UU 10 januari 2023 |
  De Universiteit Utrecht en Partou kinderopvang starten begin 2023 een vierjarig onderzoek op de buitenschoolse opvang (bso).

Nieuwsberichten 2022

December

 • Video: AI ChatGTP can write as well as humans. See how it works
  CNN Business zondag 25 December 2022 |
 • OpenAI’s new language generator GPT-3 is shockingly good—and completely mindless
  MIT Technology Review Zaterdag 10 December 2022 |

Oktober

 • Toekomstbestendig beroepsonderwijs: hoe ziet dat eruit? | Installatie lector Wietske Kuijer
  HAN 07 oktober 2022 |
 • Minister Dijkgraaf | Meer rust en ruimte voor studenten en onderzoekers door ‘slimmer collegejaar’
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 04-10-2022
 • Eerste € 60 miljoen voor taakverdeling, profilering en samenwerking in onderzoek en onderwijs
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 03-10-2022

September

 • US | National test scores during COVID fall to lowest levels in decades
  Axios News donderdag 1 September 2022 |

Augustus

 • ‘Loopbaancoaching draagt bij aan werkgeluk’: HR-directeur Janine Vos (Rabobank)
  Noloc 29 augustus 2022 |
 • Inspectie gaat in po scherper toezien op basisvaardigheden
  Po Raad 25 augustus 2022 |
  Vanaf komend schooljaar zal de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.

Mei

 • Mogen MBO-studenten op Bonaire in het Papiaments les krijgen?
  NPO Radio 1 10 mei 2022 |
 • Verbinding verbroken: Hoe krijg je studenten weer gemotiveerd naar de campus/school?
  Trimbos Instituut 2 mei 2022 |

Maart

 • OCW verscherpt aanpak schoolverzuim
  NJI 30 maart 2022 |
 • De klas als werkplaats | Interventies en begeleiding bij kwetsbare groepen in het mbo
  Zadkine en NJI 
  ROC-studenten, vooral op niveau 1 en 2, kunnen soms wel wat extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Een aantal ROC’s geeft dit een extra impuls. Ze werken hiervoor samen met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en het bedrijfsleven. 

Februari

 • UNICEF betaalt salarissen Afghaanse docenten
  UNICEF 21 februari 2022 |

2021 nieuwsberichten

December

 • 8 Organizational Skills for Teachers (And Why They're Important)
  Indeed December 7, 2021 | Editorial Team

November

 • Ouderinitiatieven tegen onderwijssegregatie
  KIS 9 NOVEMBER 2021 |
  Met een ‘ouderinitiatief’ komen ouders zelf in actie om een school gemengder te maken. KIS bracht randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen voor dit soort ouderinitiatieven in kaart, en geeft in een handreiking tips voor ouders, scholen en gemeenten.

Oktober

 • Startende docenten | Onboarding tegen het docententekort | Vijf succesfactoren
  CINOP 26 oktober 2021 | 
 • Expert zijn & blijven in je vak met E-WISE
  E-WISE 2021 |
  Met ruim 50 online cursussen biedt E-WISE je alle kennis om optimaal les te geven aan je studenten en uit te blinken in je vakgebied. Vraag nu een gratis proefcursus aan! |

September

 • Docent en auteur Amin Asad: 'Ga op zoek naar de talenten van je studenten.'
  Uitgeverij Deviant maandag, 6 september, 2021 |
  Amin Asad, Docent van het Jaar van Hogeschool Utrecht, is altijd op zoek naar verbinding met zijn studenten. 
 • India Covid-19: Meet the teacher who turned a street into a classroom
  BBC News dinsdag 21 September 2021 |

Juli

 • De meest populaire mbo-niveau 4 opleidingen
  WO 28 juli 2021 |
 • 'Nieuwe leraren op middelbare scholen haken af door uitblijven vast contract'
  NOS Donderdag 29 juli 2021  |
 • Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 24-08-2021 |
 • 'De docent als entertrainer'
  LuchtvaartcommunitySchiphol 2021 | door Erik Meuwsen, Digitale ondersteuner en docent Engels bij opleiding Travel & Hospitality, MBO College Airport
 • Onderzoek: grote tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren
  PO Raad 15 juli 2021 |
  97 procent van de respondenten uit het primair onderwijs is (zeer) tevreden over het Samen Opleiden en Professionaliseren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’.
 • M-jaar: Oriëntatiejaar op het mbo krijgt nu ook een eigen lesmethode
  Profielactueel 18 JUL 2021 | NIEUWS
  M-jaar is een jaar voor aankomend studenten ná het eindexamen van de middelbare school vmbo-tl en kader en voor (3e en 4e jaars) havisten die liever een mbo-opleiding doen. M-jaar is een jaar vóór de definitieve keuze van de beroepsopleiding. Door een bijzondere samenwerking tussen Elke van den Hout (initiatiefneemster M-jaar) en Uitgeverij Deviant verschijnt begin 2022 een lesmethode voor dit oriëntatiejaar. 

 • Teach Like a Champion 3.0
  CED Groep |
  Deze krachtige, herziene en uitgebreide opvolger van Teach Like a Champion 2.0 bevat dertien geheel nieuwe én bijgewerkte technieken en is toegespitst op het Nederlandse onderwijssysteem. Bij deze uitgave hoort een website met online beeldmateriaal waarin technieken worden gedemonstreerd.
  Ondertitel: 63 technieken waarmee je je leerlingen laat excelleren
  ISBN: 978-90-8319-262-8
  Bestelnummer: U262-8
  Auteur: Doug Lemov (bew. door CED-Groep)
  Redactie: Robert Jacobs, Swaan Smit, Carla van Doornen, Maaike Palmbergen en Diede van der Meer
  Aantal pagina's: 480
  Uitgavejaar: 2022

Juni 

 • Fontys-docent Linda Zijlmans put inspiratie uit de lockdown voor een nieuwe single
  VenloVanBinnen 22 juni 2021 |  Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Thom Spierenburg
  Recentelijk presenteerde Linda Zijlmans, docent Pedagogiek op de Fontys Hoge School in Sittard, haar nieuwe single Ik kom d’r aan. Een nummer, gemaakt in samenwerking met Joost Peters, waarin de zangeres de overgang van een donkere tijd naar een nieuwe periode aan bod laat komen.
 • Grote of kleine problemen? Begeleiding via een netwerkaanpak bínnen het mbo
  ROC Friesland College juni 2021 | 
  Begeleiding en ondersteuning voor jongeren en (jong)volwassenen op een vertrouwde plek, met bekende gezichten en op een laagdrempelige manier. Zo helpen professionals op zeven mbo-instellingen in Nederland studenten binnen de normale schoolcontext
 • Eline Schothorst, de jongste docente bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof
  Biojournaal 8 juni 2021 |
  Met haar 26 jaar is Eline Schothorst de jongste docente bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof. Desondanks weet ze goed wat ze wil en geeft ze vol overtuiging natuurgerichte landbouwvakken aan toekomstige biologisch-dynamische boeren.
 • Windesheim start in september 2021 met studentcoaches
  Studentcoaching Windesheim 
  Sabine Reinaardus, Coördinator studeren met een functiebeperking domein Gezondheid en Welzijn bij Windesheim: ‘Een studentcoach is een maatje voor een eerstejaars student. Het is een ouderejaars medestudent, die zowel voor de poort als tijdens de studie verbinding legt, helpt bij het kennismaken met de hogeschool en ondersteuning geeft op studievaardigheden wanneer dat nodig is. Dit doen we al een aantal jaren voor een aantal studenten. Maar dit jaar is het gelukt om te starten met 800 studentcoaches! Genoeg om alle aankomende eerstejaars studenten te ondersteunen. Trots op deze prestatie, samen met Inge Post, Anneke Postma MEd, Jelte van den Broek, Melanie Veerman, Jo Platenkamp, Jantina Bremer.’
 • ‘Geen stress, we gaan het maken!’ | Verhalen uit mijn vmbo-kansklas.
  Een boek van Maxe de Rijk
  In ‘Geen stress we gaan het maken!’ volg je mijn leerlingen drie jaar lang, in hun bijzondere klas: de eerste vmbo-kansklas van Nederland. Hoe beleven zij kansenongelijkheid, vooroordelen, lockdowns en gewoon het leven als puber? Kunnen de leerlingen hun dromen volgen?

Mei

 • Communication skills for teachers
  Indieseducation May 21, 2020 | By Vaibhav Gupta
 • Lijst met maatregelen tegen onderwijsachterstanden staat online
  Aob 10 mei 2021 | Tekst Karen Hagen
  Alle maatregelen die scholen in het funderend onderwijs kunnen inzetten om corona-achterstanden weg te werken, staan online. Het gaat om een lijst van interventies die wetenschappelijk zijn onderbouwd en waar scholen mee aan de slag kunnen.
 • Werkdruk onder mbo-docenten
  Linkedin 22 april 2021 | door Liane van de Braak, Eigenaar at VIC. academy
  Wist je dat 75% van de mbo-docenten verhoogde werkdruk ervaart? En dit percentage stamt uit 2019, voor de lockdown dus.
 • Wat stimuleert leren en samenwerking van docenten?
  Universiteit Leiden 03 mei 2021 |
  In het voortgezet onderwijs wordt samenwerking door docenten ingezet om de professionele ontwikkeling van docenten te bevorderen. In haar proefschrift onderzoekt Loes de Jong, promovenda bij het ICLON, op welke manier diverse samenwerkingsinitiatieven het leren van docenten stimuleren. Promotie was op 20 mei. 

April

 • Werkdruk onder mbo-docenten
  Linkedin 22 april 2021 | Liane van de Braak, Eigenaar at VIC. academy
 • 'We moeten waken jonge kinderen het denken uit handen te nemen'
  Nivoz 15 april 2021 | door Helma Brouwers
 • Mbo-docenten aan het woord
  School en veiligheid 8 April 2021 |

Maart

 • Iris Andriessen | nieuwe lector ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ bij Fontys
  Fontys Hogeschool Pedagogiek
  Vanaf 1 maart 2021 is dr. Iris Andriessen aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ voortzetten. De toenemend ( zichtbare) diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ geeft in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en professionals invulling aan praktijkgericht onderzoek naar inclusief werken door jeugdprofessionals.
 • Denktank wil ander geluid laten horen: ‘Minder over achterstanden, meer over aansluiting zoeken bij leerlingen en studenten’ |
  Verus 26 mrt 2021 |

Februari

 • Onderwijsraad: Werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag – minder taken, meer handen
  Advies Onderwijsraad Nieuwsbericht | 25-03-2021 |
  Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leraren én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad brengt dit advies uit op verzoek van de Tweede Kamer.
 • Studeren aan het Da Vinci College tijdens de corona-maatregelen
  Da Vinci College maart 2021 |
 • Rep. Hayes: ‘It’s going to take the entire village to get our kids back on track’
  MSNBC 10 mrt 2021 |
  Former educators Rep. Jahana Hayes (D-CT- USA Teacher of the Year 2016) and Rep. Jamaal Bowman (D-NY) join Lawrence O’Donnell to discuss the education provisions in President Biden’s COVID relief bill that would provide $126 billion in funding to K-12 schools. 
 • Entreeopleiding in coronatijd: ‘Persoonlijk contact is essentieel’ | 
  StartCollege Landstede 27 mrt 2021 |
 • Overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek
  NRO maart 2021 | Welk corona-gerelateerd onderwijsonderzoek wordt nu uitgevoerd? Er is door professionals massaal input gegeven via het online formulier
 • ‘Onderzoek naar de ervaring van online onderwijs is relevant voor na de pandemie’
  Erasmusmagazine nov 2020 | Rotterdamse wetenschappers over hun coronaonderzoek.
 • Welke impact hebben de coronamaatregelen op onderwijs(on)gelijkheid?
  UvA 26 mrt 2020 | Maatschappelijke impact corona - onderwijsdeskundigen Louise Elffers, Bowen Paulle en Herman van de Werfhorst.

Januari 

 • Expertisecentrum Kritisch Denken | ROC Midden Nederland
  Download hier het boekje 'Kritisch Denken'
  Het Expertisecentrum Kritisch Denken (ECKD) is een praktische partner voor docenten(teams) om de ontwikkeling van kritisch denken in het beroepsonderwijs een serieuze plek te geven. 
 • USA - Teachers are moving to the front of the vaccine line — but that doesn’t mean all schools will reopen right away
  The Washington Post 26 jan 2021 | By Hannah Natanson, Donna St. George and Perry Stein 
  Vaccinating teachers has been widely hailed as a vital step toward reopening the nation’s still-closed schools and, in many places, educators have been moved toward the front of the line for shots. But it has not gone hand-in-hand with efforts to return students to classrooms. And adding to the confusion, some officials are explicitly refusing to link vaccination and reopening. Part of the problem is the chaotic logistics of vaccine distribution as the pandemic rages on.
 • Ondernemer en docent Shirwan opende in 2020 drie (!) zaken
  Indebuurt 8 jan 2021| door José de Jong
 • Mijn rol als docent-onderzoeker | Practoraat Internationalisering
  Practoraat-internationalisering 18 jan 2021 | door Natascha Kuipers
  Wat doe jij als docent-onderzoeker? Vanuit mijn omgeving krijg ik regelmatig deze vraag. In deze blog neem ik jullie graag mee in de verschillende taken en rollen die ik heb als docent-onderzoeker bij ROC van Twente.
 • Focus op wat werkt in je persoonlijke leiderschapsgedrag in het onderwijs.
  Linkedin 10 jan 2021 | Jacqueline Blaak
 • Hoe ervaren juffen en meesters de eerste thuiswerkdag? "Het is echt even wennen"
  RTV Oost 4 jan 2021 |
 • Nieuwjaarsnacht - Hulpverleners (wederom) op meerdere plekken belaagd
  NOS 1 jan 2020 | Toch vuurwerk op veel plaatsen ondanks verbod
  Redactie Profielactueel: Wanneer beginnen overheden en scholen in het najaar eindelijk met een gerichte voorlichting aan leerlingen en hun ouders? We schreven er in vorige jaren in diverse columns over.
  • Een prangend burgerschapsthema – het absurde geweld tijdens de Nieuwjaarsnacht
   Profielactueel Column 4 jan 2019 |
  • Geweld met Nieuwjaar – de Kamer pakt het thema pas na het Kerstreces op!
   Profielactueel Column 11 jan 2017
 • Schaam je diep!!! – hulpverleners lopen gevaar door vuurwerk
  Linkedin 1 jan 2020 | Ismail Aghzanay, Teamleider Comenius Beroepsonderwijs Capelle | Leraar v/h Jaar 2018 R'dam
  Artsen en verpleegkundigen lopen al maanden op hun tenen, hulpverleners lopen gevaar voor eigen leven en zoveel andere burgers die het risico lopen om verminkt te raken en/of dodelijke gevolgen te ondervinden van iets wat wordt bestempeld als 'vuurwerk', maar wat in feite gewoon bestempeld kan worden als levensgevaarlijke, geïmporteerde, illegale 'bommen'. (ps. dit bericht werd bijna 1500 keer bekeken op ons Linkedin-account)
 • Flexibel onderwijs: Hoe Saxion Parttime School het vormgeeft
  Saxion jan 2021 |
  Het Educator Planbord is een tool waarmee studenten hun modules per studiejaar inplannen. In het Planbord zien de deeltijdstudenten van Saxion welke modules zij kunnen volgen. Ook is te zien op welke Saxion locatie en in welke periodes een module te volgen is.
 • Voor de Agenda: Viering 6 jaar lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
  Aeres Hogeschool 27 jan 2021 - 28 jan 2021
  Het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers bestaat zes jaar en dat willen we graag met u vieren! Op woensdag- en donderdagmiddag 27 en 28 januari 2021 worden er verschillende begeleide online activiteiten georganiseerd door Niek van den Berg, Arjen Nawijn, Sara Albone en Hanneke Maassen.

2020

December 

 • Former gang member is named Missouri's Teacher of the Year
  CNN 12 dec 2020 | 
  Darrion Cockrell hated school as a child, as he navigated the the foster care system. He joined a gang by age 10. But with the help of the educators around him, Cockrell worked his way up and eventually became a teacher himself -- one of the best in Missouri, in fact.
 • Emoties lopen op — Verhalen uit de klas van Juf Maxe
  Blogs
 • TopDocent 2020 Maud van den Beuken wordt op handen gedragen
  Gilde Opleidingen 10 dec 2020 |
  We hebben een winnaar! Vandaag heeft Maud van den Beuken te horen gekregen dat zij TopDocent 2020 is van Gilde Opleidingen. Gefeliciteerd, Maud! Studenten zijn lovend over haar: “De lessen zitten goed in elkaar. Ze luistert goed als wij iets te vertellen hebben. Ze leeft mee en is altijd vrolijk.”
 • ‘Je wilt dat ze verder komen dan dat zij zelf voor mogelijk houden’
  Profielactueel Column 7 dec 2020 | door Funda Sarioglu, leraar in opleiding ROC Mondriaan
  Een van de redenen waarom ik in het docentschap heb gekozen, is omdat ik mijn kennis met anderen wil delen, studenten wil helpen in hun groei en om hun de juiste motivatie te geven. Zelf heb ik niet veel motivatie gehad van mijn docenten.
 • Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk
  Open Universiteit  5 dec 2020 |
  De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaamheid was het uitgangspunt. In hoeverre is ouderbetrokkenheid eigenlijk belangrijk voor mbo-studenten? Lisa Boonk, promovenda aan de Open Universiteit, deed onderzoek naar deze vragen in het ROC van Twente, waar zij tevens werkzaam is als onderwijskundige. Uit het onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid ook in het mbo van belang is.
 • Gisteren kreeg ik van mijn 27 fantastische studenten de bevestiging dat ik nog wil blijven doen wat ik doe.
  Linkedin 3 december 2020 door Mireille van Woerkom, Ervaren LC docent/ Coördinator bij Albeda & Eigenaar bij Van Woerkom Onderwijsontwikkeling
  Zij schreef: ‘Soms vraag ik mij af of ik nog wil blijven doen wat ik doe; een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten in het mbo. Gisteren kreeg ik van mijn 27 fantastische studenten de bevestiging dat ik nog wil blijven doen wat ik doe. Ze verrasten mij met een kaart met liefdevolle berichten en mooie cadeaus. Dit als dank voor mijn begeleiding in hun examenjaar. Wat een enorme waardering voor mijn werk en goed om hier even bij stil te staan! Voor de studenten doe ik het, en blijf ik het doen!’

November 

 • Minister: Bij docenten zijn studentenwelzijn en werkdruk de grootste zorgen
  zorgkrant.nl 25 nov 2020 |
  Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in de kamerbrief over de gevolgen van covid-19: Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden hard geraakt door maatregelen die zijn getroffen om het covid-virus terug te dringen. Dit is vooral zichtbaar bij het welzijn van studenten, de werkdruk van medewerkers, de beschikbaarheid van stages, leerbanen en praktijklessen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door de enorme inzet van studenten, docenten en overig onderwijspersoneel tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg.
 • Podcastserie Interculturele Pedagogiek
  Universiteit Leiden 23 nov 2020 | door Judi Mesman
  De podcastserie Interculturele Pedagogiek is ontwikkeld door Judi Mesman voor het vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening binnen de Opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij interviewt in deze serie professionals werkzaam in het brede jeugdveld. Met als centrale vraag: Wat moeten alle afgestudeerde pedagogen weten over interculturele aspecten van werken met kinderen en gezinnen?
 • De begrenzing van passend onderwijs | Passend Onderwijs in Almere
  Passendonderwijs-almere 23 nov 2020 |
  Onderzoekers constateren dat het draagvlak voor passend onderwijs bij leerkrachten aan het afnemen is. Er zijn sinds de invoering zeker resultaten bereikt, maar dat leerkrachten daar te weinig van merken. Bij hen overheerst het gevoel dat zij zich zwaarder belast voelen door leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ze hebben het gevoel dat ze daar te weinig voor kunnen betekenen en dat leidt tot frustratie.
 • How Do I Deal With Cheating in the Age of Zoom?
  The New York Times 21 nov 2020 by Kwame Anthony Appiah |
 • NRO Symposium hoger onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie?
  NRO website 12 nov 2020
  Het NRO organiseert op 15 januari 2021 een online symposium. Verschillende experts gaan aan de hand van 6 thema’s met elkaar in gesprek over hun visie op het hoger onderwijs ná corona.
 • Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk
  ECBO 10 nov 2020 |
  De Tech Campus van ROC Midden Nederland is volop bezig met de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. In dit proces ontwikkelde ECBO samen met ROC Midden Nederland een scan voor deze vorm van leren. 
 • De docent opnieuw uitgevonden
  Website Pascal Koole 8 november 2020 | 
 • Gevoel van onmacht bij leraren om kansenongelijkheid te kunnen tegengaan
  Profielactueel 2 nov 2020
  Een studie van Bazalt Groep-DUO  
Oktober 
 • Flinke stijging aanmeldingen pabo’s bij Fontys
  Fontys Hogeschool - 28 okt 2020
  Fontys Hogeschool Kind en Educatie en De Nieuwste Pabo staat in de belangstelling. Met een groei van 34,4% ten opzichte van vorig studiejaar is een stijging te zien, die in lijn is met de landelijke ontwikkelingen (+33,5%). De groei bij Fontys wordt mede veroorzaakt door een verbreding van het opleidingsaanbod. Dit studiejaar werden maar liefst drie nieuwe opleidingsvarianten geïntroduceerd, namelijk Pabo-ALO, Pabo Jonge Kind Specialist en Pabo University Psychologie.
 • Focus op lesgeven, doe al het andere later of online'
  De Algemene Onderwijsbond 29 okt 2020
 • Docenten Summa College nemen het initiatief en pakken leerachterstanden aan
  Profielactueel 28 okt 2020 
 • (Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger onderwijs
  NRO onderzoeksproject
 • De ontwikkeling en evaluatie van werkvormen voor complexe samenwerkingen
  NRO onderzoeksproject - looptijd 1 augustus 2021 tot 31 juli 2021
 • Vergrijzing lerarenkorps - Taskforce aanpak lerarentekort - Spanje spant de kroon
  Website Profielactueel – okt 2020 
 • Teachers: Leading in crisis, reimagining the future
  THEMA World Teachers Day (5-12 okt 2020). Een verbijsterend feit uit de openingsceremonie: De wereld heeft een tekort van 69 miljoen leraren! 
  Gezamenlijke verklaring UNESCO, UNICEF en ILO

De Dag van de Leraar, de Nederlandse variant van de internationale World Teachers Day / Internationale Dag van de Leraar valt in de Nationale Onderwijsweek en is een gedenkdag voor het werk en de rechten van alle leraren. De Dag van de Leraar zag in 1966 het licht op initiatief van UNESCO, UNICEF en de ILO (the International Labour Organization and Education International). Zeker in dit jaar van de pandemie is het een dag om stil te staan bij het werk van leraren en de miljarden leerlingen en studenten over de hele wereld. Voor een half miljard studenten in gebieden zonder internet is dat onmogelijk en wordt nauwelijks onderwijs gegeven. 

September 

 • Her en der een verbetering, prima, maar wijzig niet teveel
  Profielactueel Blog Docenten AOb-studie sept 2020

Augustus 

Juni 

 • Governance in het mbo tijdens en na corona
  TIAS en ECBO juni 2020
  Auteurs: Marc Vermeulen, Jose Hermanussen & Morris Oosterling, m.m.v. Margriet van der Sluis & Theo Camps - Het rapport
  Er zijn inmiddels signalen dat we de eerste fase van de crisis achter ons laten. Daarbij overheerst een gevoel dat deze crisis zo ingrijpend is dat we niet meer terugkeren naar de tijden van voor corona. In een recent paper van Sneader en Singhal1  wordt precies dit geadresseerd. Zij onderscheiden vijf stappen om uit deze crisis naar het ‘nieuwe normaal’ te komen: 1. Resolve: acute problemen oplossen, crisismanagement; 2. Resilience: volhouden, overleven, eindjes aan elkaar knopen; 3. Return: normale operatie weer opstarten; 4. Reimagine: herbezinnen, lessen leren; 5. Reform: hervormen.

  Onderwijsdoelen behalen met beperkte mogelijkheden tot contactonderwijs
  Profielactueel 13 juni 2020 | Exclusief
  Door dr. Mariola Gremmen, onderwijskundige aan de Avans Academie 

2019

 • Miteinander reden und einander verstehen – Optimieren der Schüler-Lehrer-Kommunikation
  DerHauslehrer 17.04.2019 |
 • Start Up 1-2: een leertraject dat niet als school voelt 
  Vaktijdschrift Profiel februari 2019 |
  door Jantje Timmerman, onderzoeker en onderwijsadviseur, en Erica Wijnands, docent-onderzoek en docent verpleegkunde

2018

 • DUO-VO-studie: Ongewenst gedrag van docent-collega’s komt veel voor
  Profielactueel 28 nov 2018 |
  Bijna een kwart (23%) van alle ondervraagde docenten is in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Van de docenten die hun eigen sociale veiligheid met een 6 of lager beoordelen, is maar liefst 58% hiermee geconfronteerd. Deze groep heeft vaker te maken met verbale intimidatie/geweld door collega’s of leidinggevenden (51%) en met pesten (23%) dan docenten die hun eigen sociale veiligheid met een 7 of hoger beoordelen.

2017

 • Aan de slag met collegiaal leren! - Carlijn van Diepen  
  Vaktijdschrift Profiel pdf - april 2017 
 • Master - Excelleren in een passende omgeving
  Vaktijdschrift Profiel februari 2017
  Leontien Kragten is strategisch onderwijspartner bij ROCMN. Zij studeerde juni 2016 cum laude af als Master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.
  Bevordering van excellentie in het onderwijs is in Nederland al langer “hot”, maar niet in het mbo. Daar komt verandering in.

2016

 • THEMA MBO - Docenten opleiden
  Vaktijdschrift Profiel uitgave april 2016
 • Samenwerkende teamsVaktijdschrift Profiel - februari 2016 
  Joke van der Meer 
 • Masterstudie - Werken aan autonome motivatie 
  Vaktijdschrift Profiel febr 2016 
  Stoffel Biesterbosch is docent op het CIOS Goes-Breda (SCALDA) in Zeeland. Hij diplomeerde in oktober 2013 als Master of Sports aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
  De meeste studenten zijn gemotiveerd om te sporten maar de motivatie om verslagen te maken en sportlessen voor te bereiden is vooral bij tweedejaars studenten minder aanwezig 
 • De jongens tegen de meisjes
  Vaktijdschrift Profiel mei 2016 | door Mark Levels, Barbara Belfi en Rolf van der Velden
  Hoe staat het met prestatieverschillen tussen jongens en meisjes in het mbo? Het mbo heeft in de laatste jaren tenslotte ook een transitie ondergaan naar een meer studentgerichte leeromgeving in de vorm van het competentiegerichte onderwijs (cgo). Het huidige onderzoek wijst uit dat ook in het mbo, jongens het slechter zijn gaan doen dan meisjes, na de overgang naar het cgo.

2015

 • Stilstaan bij contactprocessen - Vaktijdschrift Profiel - april 2015 
  door Marcel van Maanen, senior adviseur bij Hobeon, Ben Claessens, hoofdredacteur van Profiel Producties
 • Onderwijs draait om teamverantwoordelijkheid - Vaktijdschrift Profiel - mei 2015
  door Patricia Brouwer en Carlos van Kan, onderzoekers bij het expertisecentrum beroepsonderwijs ECBO
 • Laat docenten vooral van elkaar leren
  Vaktijdschrift Profiel - juni 2015
  door Ton Remeeus, directeur Stichting Praktijkleren 
 • Professional in balans
  Vaktijdschrift Profiel - april 2015 
  door Edda Heijting en Steef Peters, Heijting Weerts Groep
 • De professionele identiteit van de docent 
  Vaktijdschrift Profiel - april 2015  
  door Ellen Klatter, lector bij Hogeschool Rotterdam én Fontys Hogescholen in Eindhoven en voorzitter Sectorale Vernieuwingscommissie Techniek
 • Focus op werkplekbegeleiding
  Vaktijdschrift Profiel - april 2015
  door Charlotte Cannegieter, docentenopleider aan het Centrum voor Nascholing
 • Eenheid in verscheidenheid 
  Vaktijdschrift Profiel - mei 2015
  Joke van der Meer 
 • HRM - Een beeld zegt meer dan duizend woorden 
  Vaktijdschrift Profiel - maart 2015
  Piety Runhaar, Universitair docent ‘Professionele ontwikkeling van docenten’ aan de Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit. 
  Sinds 2009 leidt de Wageningen Universiteit tweedegraads leraren op. Tussentijds en aan het einde van de minor brengen studenten hun visie op het leraarschap letterlijk in beeld, met een tekening.
 • HRM - Hoe verdelen we de taken
  Vaktijdschrift Profiel - februari 2015
  Waar staan we in het mbo met teamontwikkeling en waar zou HRM als eerste op moeten inspelen? 
  door Piety Runhaar, Machiel Bouwmans en Renate Wesselink, werkzaam bij de Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, Wageningen University

2014

 • Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo
  Kamerbrief 2 juni 2014 Van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  dr. Jet Bussemaker
 • Elke leerling verdient de beste leraar
  Vaktijdschrift Profiel okt 2014 | Door Audrey Wei-Yun en Ben Claessens
  ‘We hebben leraren nodig die jonge mensen kunnen opleiden tot creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers’. Minister Bussemaker van OCW.
 • ‘Leren met de Next generation’: minder met hoofd, meer met hart en handen
  Profielactueel 6 okt 2014 |
  In het project ‘Leren met de Next Generation’ hebben Windesheim en zes Drentse scholen voor voortgezet onderwijs geprobeerd de contouren te schetsen van het onderwijs van de toekomst.
 • Opleiden in de school
  Vaktijdschrift Profiel - mei 2014 
  door Marloes van Bussel en Linda Medendorp werkzaam bij CINOP. Met medewerking van Tineke Mouthaan, schoolopleider ROC Nijmegen en Jan Wannink, schoolopleider Amadeus Lyceum.
 • Docent wil zeggenschap over het eigen vak terug - 
  Vaktijdschrift Profiel - april 2014  
  door Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever Platform Profielactueel
  Interview met Marjolein Held, docent aan het Koning Willem I College en voorzitter van de BVMBO 

2013

 • Wat is een goed functionerend onderwijsteam?
  Vaktijdschrift Profiel pdf - okt 2013 
  door T. Bruining - Een goede leraar staat of valt met de kwaliteit van het team van waaruit hij werkt. Een goed team is voor een leraar de broedplaats waarin de leraar in het beroepsonderwijs zijn vakmanschap en meesterschap kan ontwikkelen.
 • Docent in het beroepsonderwijs - Jongleren tussen onderwijs en beroepspraktijk -VaktijdschrifProfiel - april 2013
  door Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever Platform Profielactueel
  Interview met prof. dr. Elly de Bruijn, lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht en werkzaam aan de Universiteit Utrecht

Foto: Ben Mullines - Unsplash

 
 

 
Meer over
 
photo-Alexis Brown.jpg
17 mrt 2024

THEMA Studenten | Gen Z | Gen C | Zillennials | Gen Alpha

THEMA Studenten | Gen Z | Gen C | Zillennials | Gen Alpha
SUM- summa-fontys.jpg
6 mrt 2023

Summa College en Fontys maken begin met een opleiding voor ‘docent van toekomst’

Summa College en Fontys beginnen opleiding voor ‘docent van toekomst’
ewalvisch_090919_bernadettemaria_110.jpg
30 mrt 2022

Advies Onderwijsraad | Prioriteer toezicht op en beoordeling van onderwijskwaliteit

Advies Onderwijsraad | Prioriteer toezicht op en beoordeling van onderwijskwaliteit
power.jpg
22 apr 2021

THEMA Consult | Reflectie en bezinning op macht | De vele gelaagdheden van 'Vrijheid'

THEMA Interactie&feedback - gedrag&houding in (beroeps)onderwijs en samenleving
regering.jpg
11 feb 2021

Pleidooi: stop met negatieve focus, haal de druk van leerlingen en docenten

Negatieve focus legt onnodig hoge druk op leerlingen en docenten
SEM_7479.jpg
28 jan 2021

Friesland College en ROC Friese Poort onderzoeken mogelijke samenwerking

Friesland College en ROC Friese Poort onderzoeken mogelijke samenwerking
Vista-studenten Logistiek in contact met de wereld
25 nov 2020

Vista-studenten Logistiek in contact met de wereld van de armoede

Vista-studenten Logistiek in contact met de wereld van de armoede
downloaden (1).png
24 nov 2020

ROCvA-Flevoland en HBO Drechtsteden geven impuls aan ‘leven lang ontwikkelen’

ROCvA-Flevoland en HBO Drechtsteden geven impuls aan ‘leven lang ontwikkelen’

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies