Platform Profiel Actueel

power.jpg

THEMA Consult | Reflectie en bezinning op macht | De vele gelaagdheden van 'Vrijheid'

22 apr 2021 | Nieuws

Dit Platform biedt Consultancy&Guidance rond enkele belangijke thema's in ons leven.

When we feel powerful, others appear less so --and powerlessness and smallness often go together in our minds. It is true that CEOs tend to be taller than the average person, and there are estimates that for each inch a person is above average height, they receive $789 more a year. (The Atantich 2013)

Macht

De juiste vorm van macht komt voort uit een eenheidsbesef en leidt tot deling en spreiding van die macht en tot het doen van het goede voor allen. Misbruik van macht heeft verdeeldheid als bron, leidt tot het bevoorrechten van enkele onderdanige en streeft controle, beheersing en andere egocentrische doelen na. Dit speelt op alle niveaus van de gemeenschap - van het gezin en de familie tot in organisaties, gemeentes en hogere overheden en een regering. 

Vrijheid 

Vrijheid kent meerdere lagen. Het is meer dan doen wat je wilt, meer dan kunnen en durven zeggen wat je denkt. Mijn vrijheid kan niet bestaan zonder inzicht in de oorsprong en de samenhang der dingen. En het verwerven van inzicht in hoezeer al deze dingen ons - jou en mij - vormen en bewegen in ons handelen. De missie van ons leven, en daarin ligt werkelijke vrijheid, is die samenhang ervaren door te leren kijken, niet met een begrensde blik maar met de ogen van de ruimte. Vrijheid ligt niet in het verwerven van bezit en macht maar in het ervaren van het gegeven dat we een ruimte delen waarin eeniederr in principe vrij is. 

Niemand uitsluiten | Niemand achterlaten

Dit is de kern van burgerschap.


Wilt u een adviesgesprek? Uw gesprekspartner is Ben Claessens, uitgever van Platform Profielactueel en al sinds 2005 (geestelijk) begeleider en adviseur. Hij is een klankbord voor individuele personen en groepen en tevens al vele jaren vertrouwenspersoon voor een holding. Hij schreef diverse boeken. 

Voor meer informatie en een afspraak, mail ons.

Neem eens de tijd (jouw tijd) en neem onze bijdragen ter overdenking tot je - erop kauwen en laten bezinken

 • Leren kan ook afleren zijn - en een mogelijkheid voorbij de horizon te kijken
  Profielactueel 5 FEB 2021 | COLUMN
 • Wat als de toekomst…al heeft plaatsgevonden…?
  Profielactueel 4 FEB 2021 | COLUMN
  Jung sprak over synchroniciteit. Einstein verwees naar de relativiteit en de versmelting van tijd en ruimte. In zen heet het ‘ontwaken tot wat is’. In de christelijke mythologie wordt gesproken van de Heilige Graal die een beker met een groot geheim zou omvatten. Er is ‘iets’ in wat we bestaan noemen, waarin alles verenigd is. Ja, waaruit alles voortkomt.
 • Leiding geven - Ontgrens je blik - Alles om je heen maakt jouw werk mogelijk
  Profielactueel 3 FEB 2021 | COLUMN |
 • Burgerschapsontwikkeling - De kern van leiderschap – een leider leidt, een autocraat niet
  Profielactueel Column 4 jan 2021 |
 • Meebewegen - een onvermijdelijke levensopgave
  Profielactueel 2 FEB 2020 | COLUMN
  Het thema van de november 2020-uitgave van Vaktijdschrift Profiel Online is ‘wendbaar onderwijs – Flexibel docentschap’. In deze uitgave geven experts uit het onderwijs hun visie, mening en adviezen. ‘Wendbaarheid’ is een terugkerend thema in de najaarsuitgave van Vaktijdschrift Profiel. Dat heeft een reden. Voor het artikel zie onze bedrijfspagina op Linkedin. 
 • Publicatie - Van Mozes tot Hammarskjöld – Christelijke mystiek en spiritualiteit door de eeuwen heen 148 pag. € 22,50 door Ben Claessens
  Bestel hierCompacte bespiegelingen op de mystiek aan de hand van de spiritualiteit bij 10 voorgangers uit de christelijke mystieke traditie, van Mozes tot Etty Hillesum. 

 • Bekijk ook de vele columns op deze website 
  o.m. over leiding geven, democratie en verantwoordelijkheid
 • Volg op Youtube ook de Zen lessen van Ben Claessens

2021

Februari

 • Shared from BBC: The future may be set in stone
  BBC Woensdag 5 Februari 2021
  Physics suggests that the future has already happened. Our intuition tells us that the future can be changed, but Einstein’s theory of relativity suggests that there is no real difference between the future and the past. The future, present and past may actually not be as different as we think, says science writer and astrophysicist Adam Becker. He explains this mind-bending idea to Michael Marshall and Melissa Hogenboom, with help from the animators at Pomona Pictures.

2019

 • Wat bedoelen we eigenlijk precies met eigenaarschap, met zelfverantwoordelijkheid?
  Nivoz 20 mrt 2019 |
  Een kind dat in zijn ‘persoonlijke ontwikkeltijd’ besloten heeft om nergens aan te werken, maar er voor kiest om (lekker) een uur lang voor zich uit te staren, heeft dat kind ‘zelfverantwoordelijkheid’ of juist niet? Is hier sprake van ‘eigenaarschap’ of hebben we het over ‘verloren onderwijstijd’? Lisette Bastiaansen bespreekt met haar Masterstudenten Pedagogiek vragen rondom het begrip eigenaarschap. Lastige vragen, waarbij snelle antwoorden niet zomaar gevonden zijn.

Foto: Celpax - Unsplash

 
 

 
Meer over
 
Blog Docentschap&Beroepsonderwijs - Vakbekwaamheid
23 jul 2024

THEMA Docentschap&(Beroeps)onderwijs | Onderwijsteams | Kennis-&Ervaringsoverdracht

THEMA Docentschap&(Beroeps)onderwijs | Onderwijsteams | Kennis-&Ervaringsoverdracht
psyche.jpg
15 jul 2024

THEMA Gezondheid&Welbevinden in Studie, Werk&Leven | (Beroeps)onderwijs in Balans

THEMA Gezondheid&Welbevinden in Studie, Werk&Leven | (Beroeps)onderwijs in Balans
photo-Alexis Brown.jpg
20 jun 2024

THEMA Studenten | Gen Z | Gen C | Zillennials | Gen Alpha

THEMA Studenten | Gen Z | Gen C | Zillennials | Gen Alpha

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies