Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

bouw.jpg

Toename mbo-vacatures voor orde en veiligheid, mobiliteit, bouw en zorg

19 jun 2016 | Nieuws

Uit cijfers van SBB blijkt dat er in de periode september 2015 tot en met februari 2016 in Nederland 157.490 mbo-vacatures waren, 5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de daling van het totaal aantal ontstane mbo-vacatures groeide het aantal mbo-vacatures in onder meer de richtingen orde en veiligheid (+64%), bouw (+25%), mobiliteit (+22%) en zorg (+14%) sterk. De regio’s Zaanstreek-Waterland, Rijk van Nijmegen, Zuid-Kennemerland en IJmond kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures. De grootste dalingen zijn te vinden in de regio’s Groningen, Friesland, Helmond–De Peel en Flevoland. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen mbo-verpleegkunde, manager retail en kok.

 

SBB meldt dat het totaal aantal mbo-studenten in 2015-2016 nagenoeg stabiel is gebleven in vergelijking met het voorgaande studiejaar. In het huidige schooljaar volgen 475.180 studenten een mbo-opleiding. Het aantal studenten dat een beroepsopleidende leerweg (bol) volgt is licht gestegen naar 377.707. Het aantal studenten dat een beroepsopleiding met een combinatie leren en werken (bbl) volgt, is verder gedaald met 3% tot 97.473. De zorg is de sector met de meeste studenten en gediplomeerden, gevolgd door gastvrijheid, retail, welzijn, groen en metaal en metalektro.

 

Eind maart 2016 stonden er bij UWV 97.600 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd. 48% van deze jongeren is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie, 9% is hoog opgeleid. UWV verstrekt bijna 37.000 lopende WW-uitkeringen aan jongeren. Jongeren hebben bij ontslag niet altijd recht op WW. De dynamiek in de WW is bij jongeren daarnaast groter dan bij de oudere leeftijdscategorieën, omdat jongeren vaker een flexibel contract hebben en een korter arbeidsverleden.

 

 
 

 
Meer over
 
Bedrijfsleven en scholen Zuid-Limburg bundelen kra
20 jun 2016

Bedrijfsleven en scholen Zuid-Limburg bundelen krachten voor voldoende technici

Bedrijfsleven en scholen Zuid-Limburg bundelen krachten voor voldoende technici
P1030050-1024x768.jpg
14 jun 2016

Vraag naar studenten met opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid neemt toe

Vraag naar studenten met opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid neemt toe
roc fr.png
16 mei 2016

Friese roc’s samen met bedrijfsleven op de bres voor arbeidspositie mbo-ers

'De arbeidsmarktpositie van mbo-studenten verdient extra aandacht.'
Nieuwe wet bemoeilijkt inhuren zzp’ers door beroep
14 mei 2016

Nieuwe wet bemoeilijkt inhuren zzp’ers door beroepsonderwijs

Inhuur zzp’ers in beroepspraktijk bemoeilijkt
job.jpg
13 mei 2016

JOB wil een betere mbo-studentenvoorlichting

JOB: toe naar betere studentenvoorlichting
400px-Hoftoren_+_Castalia_Skyline_Den_Haag.jpg
7 mei 2016

Minister wil 'zomerlek' vmbo-mbo dichten

Bussemaker wil zomerlek vmbo-mbo dichten
lsvb.jpg
30 apr 2016

Studenten luiden noodklok: Toegankelijkheid onderwijs staat onder druk

Instroom van studenten in het hoger onderwijs fors is gedaald.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies