Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

400px-Hoftoren_+_Castalia_Skyline_Den_Haag.jpg

Minister wil 'zomerlek' vmbo-mbo dichten

7 mei 2016 | Nieuws

Minister Bussemaker neemt in het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ maatregelen om mbo’ers betere begeleiding te bieden bij de overstap van vmbo naar mbo. Studenten met de juiste vooropleiding krijgen het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding van hun keuze. De aanmelddatum voor het mbo wordt 1 april. Studenten die zich uiterlijk op die datum hebben aangemeld krijgen recht op een studiekeuzeadvies. Mbo-studenten krijgen binnen een jaar een bindend studieadvies.

Minister Bussemaker neemt in het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ maatregelen om mbo’ers betere begeleiding te bieden bij de overstap van vmbo naar mbo. Te veel scholieren vallen bij de overgang tussen vmbo-mbo nog uit, tijdens het zogeheten ‘zomerlek’, of in het eerste mbo-jaar.

De maatregelen zijn cruciaal voor het streven van minister Bussemaker om de overgangen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs te verbeteren. ,,Te vaak nog zien we leerlingen stranden omdat zij niet goed de weg weten in ons stelsel, niet goed begeleid worden bij de overstap of gewoon geweigerd worden zonder dat ze weten waarom. Ik wil die drempels wegnemen, omdat elk talent dezelfde kans moet krijgen’’, aldus Bussemaker.

Onterechte drempels wegnemen

Met het wetsvoorstel krijgen studenten het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding van hun keuze, mits zij de juiste vooropleiding hebben. Nu is dat nog niet wettelijk geregeld waardoor er onduidelijkheid over de toelating kan ontstaan of zelfs onterechte of subjectieve drempels worden opgeworpen die tot weigering kunnen leiden.

Alleen in uitzonderlijke, en nauw omschreven, gevallen kunnen studenten straks worden geweigerd, bijvoorbeeld als een opleiding te veel aanmeldingen krijgt. Ook zijn aanvullende toelatingseisen (bijvoorbeeld voor een sportopleiding) mogelijk en kunnen studenten worden geweigerd die geen kwalificatie meer hoeven te halen en al voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen of na zes jaar nog geen mbo-diploma hebben gehaald.

 

 
 

 
Meer over
 
bouw.jpg
19 jun 2016

Toename mbo-vacatures voor orde en veiligheid, mobiliteit, bouw en zorg

Toename mbo-vacatures voor orde en veiligheid, mobiliteit, bouw en zorg
lernen.jpg
14 mei 2016

Publicist Blom adviseert het mbo het Duitse stelsel als voorbeeld te nemen

Publicist Herman Blom uit bij RTV Oost opnieuw stevige kritiek op het Nederlandse mbo-stelsel.
lsvb.jpg
30 apr 2016

Studenten luiden noodklok: Toegankelijkheid onderwijs staat onder druk

Instroom van studenten in het hoger onderwijs fors is gedaald.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies