Onafhankelijk instituut voor nieuws en kennisdeling in het beroepsonderwijs.

inspectie.jpg

Inspectie over passend onderwijs: mbo onverminderd toegankelijk gebleven

19 apr 2017 | Nieuws

Mbo-scholen besteden op alle niveaus aandacht aan passend onderwijs. Mede hierdoor is het mbo voor studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte toegankelijk gebleven. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag. Alle onderzochte scholen hebben bovendien hun informatie en het wettelijk voorgeschreven ondersteuningsaanbod voor studenten op orde.

Scholen beoordelen in hoeverre zij hun aspirant-studenten extra ondersteuning in het onderwijs kunnen bieden en welke kansen deze studenten later hebben op de arbeidsmarkt. Hierdoor voorziet het mbo al in de behoefte van passend onderwijs: er bestaat geen ‘speciaal’ mbo zoals het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit brengt een risico van kansenongelijkheid met zich mee: scholen zouden studenten met een ondersteuningsbehoefte kunnen weigeren. Toch gebeurt dat niet, constateert de Inspectie. 

De regeling met de student over de extra ondersteuning leggen scholen vast via concrete afspraken in een bijlage van de onderwijsovereenkomst. Bij het zoeken naar een stage (beroepspraktijkvorming) krijgt de student daarnaast extra hulp van de school.

Als punt van aandacht noemt de Inspectie de schriftelijke onderbouwing van afwijzingen van studenten.

 
 

 
Meer over
 
Kamer steunt SP: ook LHBTI-voorlichting op mbo
18 apr 2017

Kamer steunt SP: ook LHBTI-voorlichting op mbo

Kamer steunt SP: ook LHBTI-voorlichting op mbo
06-07-08-09--_91A0290.jpg
15 apr 2017

Inspectie: grote verschillen in talentontwikkeling-Zie Profiel over GK Alliantie

Inspectie: grote verschillen in talentontwikkeling. Zie Profiel over GK Alliantie
groen.jpg
14 apr 2017

Inspectie schetst in rapportage 2015-2016 positief beeld over groen onderwijs

Inspectie schetst in rapportage 2015-2016 positief beeld over groen onderwijs