Onafhankelijk instituut voor nieuws en kennisdeling in het beroepsonderwijs.

groen.jpg

Inspectie schetst in rapportage 2015-2016 positief beeld over groen onderwijs

14 apr 2017 | Nieuws

De kwaliteit van het groene vmbo en mbo ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit 'De Staat van het Onderwijs 2015-2016’, het onderwijsverslag dat de Inspectie voor het Onderwijs elk jaar publiceert.

Vmbo

 Binnen het vmbo is de kwaliteit van bijna alle groene afdelingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen op orde. De gemengde en theoretische leerweg maken een flinke inhaalslag: het aantal zwakke afdelingen is een stuk lager dan vorig jaar. Het totale slagingspercentage van het vmbo-groen ligt met 95,9 procent nog steeds boven het landelijk gemiddelde maar daalde licht.

Mbo

 De kwaliteitsborging voor het mbo-groen laat dit jaar weer een verbetering zien en is goed op niveau. Evenals in de andere sectoren van het mbo stijgt het aandeel mbo-studenten dat een diploma haalt. In 2015/2016 rondde 86 procent van de groene mbo-studenten de opleiding succesvol af. Het diplomarendement van groene mbo-studenten ligt al jaren boven het gemiddelde.

 
 

 
Meer over
 
Amsterdam_project_green_campus_en_Wellant_mbo.jpg
28 apr 2017

Greening the city – samenwerking Wellant mbo en UvA

Greening the city – samenwerking Wellant mbo en UvA
inspectie.jpg
19 apr 2017

Inspectie over passend onderwijs: mbo onverminderd toegankelijk gebleven

Inspectie over passend onderwijs: mbo onverminderd toegankelijk gebleven
Helicon en CITAVERDE onderzoeken samenwerkingskans
15 apr 2017

Helicon en CITAVERDE onderzoeken samenwerkingskansen

Helicon en CITAVERDE onderzoeken samenwerkingskansen
windturbine.jpg
13 apr 2017

Da Vinci College neemt eerste windturbine simulator in Nederland in gebruik

Da Vinci College neemt eerste windturbine simulator in Nederland in gebruik
19%20april%20bigday%20foodvalley%20regio.jpg
10 apr 2017

Op 19 april gaan mbo-ers netwerken in de Bigday FoodValley regio

Op 19 april gaan mbo-ers netwerken in de Bigday FoodValley regio