Platform Profiel Actueel

THEMA The Future of Work - (Beroeps)Onderwijs - We

THEMA The Future of Education&Work | WelzijnsEcon | Industrie 4.0 | Beroepsonderwijs

19 jul 2024 | Nieuws

Volg hier ontwikkelingen rond de WelzijnsEconomie | Industrie 4.0&(Beroeps)onderwijs | De balans tussen Innovatie&(Sociale)Verduurzaming | Wat is Industrie 4.0 | CBS Digitale Economie | Onze webpagina Visie|missie en NextGenerationEU  | Innovation-education OECD | Ethics of Artificial Intelligence UNESCO | Circulaire economie VNO-NCW | TNO Werk (ICT Strategy & Policy - ISP) Foto: nztech.org.nz 
 • Aantal ict’ers daalt, NLdigital slaat alarm
  ACTUEELCARRIÈRE 28 MEI 2024  | Alfred Monterie

Nieuwsberichten 2024

Juli

 • Kabinet kent € 40 miljoen toe aan 36 projecten gericht op leven lang ontwikkelen
  Rijksdienst Nieuwsbericht | 17-07-2024

Juni

 • Welke rol gaan VR en immersieve technologieën spelen in de toekomst van werk?
  TNO Werk | Thema: Immersive human communication 4 juni 2024 |
 • Feiten en cijfers over leraren en het lerarentekort
  Rijksoverheid Nieuwsbericht 26 juni 2024 |
 • Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie juni 2024
  Rijksoverheid Nieuwsbericht 26 juni 2024 |

Mei

 • Succesverhaal ROC Midden Nederland | "Met Robotic Process Automation kunnen we processen uitvoeren die we handmatig niet aandurfden"
  Coforce mei 2024 |
 • What lies in store for digitalisation-enabled industry 4.0? | 5G's explosive potential: $13.2 trillion growth by 2035
  Economist Huawei May 2024 |
  The growth potential of 5G technologies is accelerating its momentum in new and existing markets, placing it on the path to potentially create US$13.2 trillion in global economic value by 2035 and 22.3m jobs.

April

 • Innovating technical and vocational education and training: a framework for institutions
  UNESCO Digital Library zaterdag, April 27, 2024 |

Maart

 • Op maat gemaakte medicijnen uit de 3D-printer
  TNO 20 maart 2024 |
 • AI can now generate videos, and they look pretty realistic
  Washington Post March 7, 2024 |
  Companies like OpenAI, Google and Meta are pioneering new technologies that use AI algorithms to create videos from scratch. These algorithms, which study countless numbers of images, audio and visual files, can create lifelike, minute-long videos from simple text prompts. The Post's Gerrit De Vynck discusses the AI, its technological stumbles and the ethical implications it brings.
 • Overheid en banken werken samen aan versnelling circulaire economie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 14-03-2024

Januari

 • Albeda, Lentiz en gemeente Vlaardingen kopen grond voor een nieuwe onderwijscampus
  Lentiz | Albeda 26 januari 2024 |
 • Voorrang voor tien cruciale technologieën t.a.v. economie, maatschappij en veiligheid
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 19-01-2024
 • Kabinet in visie op generatieve AI: We moeten grip houden op de toekomst
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 18-01-2024 | 

Exclusief van Profielactueel

 • Is Leven Lang Ontwikkelen het nieuwe beroepsonderwijs?
  Vaktijdschrift Profiel september 2023-editie | Marco Mazereeuw | NHL Stenden Hogeschool, Firda en de Rijksuniversiteit Groningen, Prof. dr. Marinka | Open Universiteit, Loopbaangroep
 • AI and education: guidance for policy-makers - UNESCO Digital Library
  UNESCO 2021 |
 • Zet publieke waarden bij inzet intelligent technologie voorop!
  Vaktijdschrift Profiel november 2022 | door Hein Broekkamp, Bregje Beerman en Talitha Stam | Onderwijsraad
 • Praktijkgericht onderzoek ter bevordering van toekomstbestendig (beroeps)onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2022-editie | door dr. Mariola Gremmen, Avans Hogeschool
 • Wendbaar begeleiden in hybride leeromgevingen
  Profielactueel november 2021-uitgave Vaktijdschrift Profiel
  Door MONIQUE VAN DE LAARSCHOT,  ANNE KHALED EN MARCO MAZEREEUW

Artikelenserie DE PUBLIEKE WAARDE VAN HET MBO in Vaktijdschrift Profiel | Auteurs: MAX HOEFEIJZERS, MARC VAN DER MEER, THEO LOHMAN, ONNO-HANS NOTEBOOM

 • Een nieuwe publieke opdracht voor het mbo | DEEL 1
  Vaktijdschrift Profiel uitgave mei 2021 | 
 • Generieke en specifieke competenties in de regio | DEEL 2 
  Vaktijdschrift Profiel uitgave juni 2021 | 
 • Het mbo-gat: Hoe lossen we het op? | DEEL 3 | 
  Vaktijdschrift Profiel uitgave september 2021 |
  ----------------------------------------------------------- 
 • AO 3068 
  De digitale samenleving 2019
 • 'Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’
  Profielactueel 7 apr 2014 | NIEUWS 
  De vierde industriële revolutie is een feit. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de industrie.
 • FME roept op tot nationale aanpak 'New Skills for Smart Industry'
  Profielactueel 7 apr 2014 | NIEUWS |
  De FME ziet een grote toekomst in Smart Industry. Wat FME betreft mag er geen tijd verloren gaan. In de agenda ‘Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’ staat een advies 

Algemene informatie

 • TNO | De Toekomstbestendige arbeidsmarkt
  TNO juni 2021 | White Paper 
  Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven: digitalisering en AI, de energietransitie, de klimaatcrisis, de covid-19-pandemie en de match op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. TNO over een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt.
 • The next normal arrives: Trends that will define 2021—and beyond
  McKinsey January 4, 2021 | Article
 • Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
  VNO-NCW 2021 |
 • Actuele informatie Rijksoverheid over corona en de samenleving
  Rijksoverheid 2021 | 
 • The future of Vocational Education Training VET in Europe: Long-standing issues and emerging challenges 
  EU rapport 2019 |
 • Preparing the future of vocational education and training in Europe 2020-30
  Cedefop 2019 |
 • ING Sector thema updates - Technologie
 • Artificiële Intelligentie - van onderzoek tot toepassing
  TNO
  Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI verandert ons leven, werken en reizen.
 • Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
  MBO Raad
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
  Bedrijf en Samenleving 
 • Veel carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de technieksector
  Meet- en regeltechniek | 22 april 2021
 • Lou Ottens, Philips-uitvinder cassettebandje, overleden
  ed.nl 11 mrt 2021 |
 • Scenario’s coronacrisis: recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen
  CPB Persbericht 26 mrt 2020 |
 • We geven tientallen miljarden extra uit. Waar haalt Nederland dat geld vandaan?
  NOS 2 apil 2020 |
  Vrij plotseling kan de overheid tientallen miljarden euro's extra uitgeven om de economie te ondersteunen. Waar komt dat extra geld vandaan?
 • The Doughnut – How the Dutch are reshaping their post-pandemic utopia  
  BBC Reel juni 2020 |
  Amsterdam wil een nieuw economisch model voor de post-pandemische toekomst implementeren
  De Donut is een economisch model dat economische welvaart meet door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds. Parameters zijn: Energie, water, voedsel, gezondheid, onderwijs, inkomen&werk, vrede&rechtvaardigheid, een politieke stem, sociale gelijkheid, gender gelijkheid, woning, netwerk – ze zijn verbonden met klimaat- en milieudoelstellingen. 
 • Gateway to integrated photonics - Ecosystem to accelerate integrated photonics solutions
  Photondelta 
  Integrated Photonics is a technology that offers further miniaturization, faster connections and virtually unlimited data transport possibilities at much lower energy consumption per bit. 
 • Wat is Industrie 4.0?
  Salesforce 12 aug 2020 | 
  De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0) gaat over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.
  Kunstmatige intelligentieArtificial intelligence (AI) is de technologie die het meest kansrijk is om ambities rond maatwerk en gepersonaliseerd leren in het onderwijs te helpen waarmaken. Wat betekent deze technologie voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken? Hoe kan het u helpen uw onderwijsvisie te realiseren? En hoe kunt u er het beste op voorbereiden? (bron: Kennisnet)

Nieuwsberichten 2024 

Januari

 • IMF-chef: AI kan op bijna 40% van de wereldwijde werkgelegenheid een impact hebben
  CNN Business 15 januari 2024 | By Michelle Toh, CNN

Nieuwsberichten 2023 

December

 • Datacenter-techniek wint terrein bij mbo
  Computable 27 december 2023 | Alfred Monterie

November

 • Lerarentekort vraagt om slim organiseren, inzet en creativiteit
  InspectievhOnderwijs najaar 2023 |
 • AI beantwoordt vragen patiënten Groningen
  UMC Groningen maandag 13 November 2023 |
 • Instroom Fontys hbo blijft op peil 
  Fontys Eindhoven 10 november2023 |
 • Ondernemerschap loont steeds minder | HU
  Hogeschool Utrecht 8 november 2023 | 
 • Nederland versterkt verschillende micro- en nano-elektronica innovaties
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 08-11-2023

Oktober

 • Fors meer schoolverlaters, vooral mbo'ers stromen vroegtijdig uit
  NOS 9 oktober 2023 |
 • Bedrijven vervangen mensen door AI | Onrust onder Nederlandse stemacteurs
  NOS zaterdag 28 oktober 2023 |
 • Verder op weg naar een visie op generatieve AI
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 11-10-2023
 • Artifical Intelligence helpt de cybercrimineel een handje
  KPN-XS4ALL 3 oktober 2023 |
 • Gratis webinar KPN over AI en internetcriminaliteit? 
  KPN Datum webinar 30 oktober 2023 | Tijd 20.00-21.15 uur | Vul het formulier in!
  Nabootsen van bekende stemmen. Of het maken van geloofwaardige phishing-berichten. Hoe wapent u zich hier tegen? Leer het op het Webinar 30-10 KPN : kunstmatige intelligentie en internetcriminaliteit?
 • Which regions have the most highly-skilled employed people? | Utrecht in top 5!
  Eurostat news EC Zondag 8 Oktober 2023 |
  Employed people with high-skills are defined as people aged 25–64 who are employed in the following occupations: managers; professionals; or technicians and associate
 • Hoe houdbaar de huidige brede welvaart is op de langere termijn
  CBS oktober 2023 |  

September

 • UNESCO | Allereerste wereldwijde leidraad voor generatieve AI in onderwijs en onderzoek | 'Zorgwekkend gebrek aan publiek toezicht, controles of regelgeving' 
  UNESCO 20 september 2023 |
 • Ongewis in welke mate rijksbeleid leidt tot gelijke kansen mbo-studenten
  Rekenkamer Nieuwsbericht | 12-09-2023
 • AI Competency Frameworks for Students and Teachers | UNESCO
  UNESCO september 2023 |
 • OECD | Summer 2023 | Building Future-Ready Vocational Education and Training Systems
  OECD 2023 |

Augustus

 • Drie kwart van de ondernemers ervaart personeelstekort
  CBS 23 augustus 2023 |
 • Disney, The New York Times and CNN are among a dozen major media companies blocking access to ChatGPT as they wage a cold war on A.I.
  CNN Business dinsdag 29 Augustus 2023 |
 • AI tools like ChatGPT likely to complement jobs, not destroy them: ILO | UN News
  UN News august 22 2023 | 
 • CBS brengt digitale economie scherper in beeld
  CBS donderdag 3 Augustus 2023 |
 • The 11 Industries That AI Will Kill Off First - YouTube
  AI Uncovered woensdag 2 Augustus 2023 |

Juli

 • Digitale dreiging blijft groot, waarschuwt NCTV: 'Verwacht het onverwachte'
  NOS maandag 3 Juli 2023 |
 • Can AI help Gen Z workers make up lost ground?
  BBC Worklife donderdag 20 Juli 2023 |
 • Succesvol nieuwe technologie implementeren? Zo doe je dat
  TNO 7 juli 2023 | Thema: Slimme organisaties
 • Een duurzaam businessmodel: hier liggen je kansen | KVK
  Kamer van Koophandel dinsdag 11 Juli 2023 |

Juni

 • Werkgevers werven vooral via vacatures op sociale media
  Werk.nl woensdag 28 Juni 2023 |
 • Topbedrijven beloven ruim 250.000 banen aan vluchtelingen in Europa
  Tent.org dinsdag 20 Juni 2023 | Zie ook NOS
 • Artificial Intelligence leidde in mei in de VS tot 5% banenverlies
  MSNBC zaterdag 3 Juni 2023 |
 • Artificial Intelligence heeft de potentie om de beschaving te vernietigen | Elon Musk 
  NY Post vrijdag 2 Juni 2023 |
 • AI anxiety: The workers who fear losing their jobs to artificial intelligence
  BBC Work By Josie Cox | 18th April 2023
 • Het samenwerkingsverband tussen beroeps- en wo-onderwijs in Universiteit van het Noorden
  Universiteit van het Noorden 1 juni 2023 | Lees ook het bericht op Internet Groningen

Mei

 • ‘Take the clean and the digital economy. It is already creating countless jobs.' Speech by President von der Leyen at the 15th Congress of the European Trade Union Confederation
  European Commission 25 May 2023 Berlin | 
  ‘Take the clean and the digital economy. It is already creating countless jobs. For example, if you look at the European battery industry, it will need 800,000 additional skilled workers in just the next two years. Or look at the solar industry. It will need one million additional good jobs, skilled workers by 2030 – this is twice as many as we have today.'
 • Alfa-College | Meiden in de techniek in gesprek met de directeur Carlijn Molewater
  Alfa College 16 mei 2023 |
 • 14 million jobs worldwide will vanish in the next 5 years, new economic report finds
  CNN Business maandag 1 Mei 2023 |

April

 • MboRijnland | Bovenregionaal Overleg onderwijs bij Leidschendam-Voorburg
  Voorburgs Dagblad 16 April 2023 |
 • Onderwijsexperts verkennen het onderwijs in 2040
   Consultancy.nl 17 april 2023 | Andersson Elffers Felix
  Hoe studeren straks de kinderen die vandaag worden geboren? Deze vraag staat centraal in een toekomstverkenning die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt uitgevoerd door een consortium van vijf partijen, waaronder adviesbureau AEF.
 • Kuwait news outlet unveils AI-generated presenter Fedha
  BBC News 11 april 2023 |
 • How workers are using their three-day weekends
  BBC Worklife Zaterdag 8 April 2023 |

Maart

 • ChatGPT and AI automation: 300 million jobs could be affected globally, says Goldman Sachs
  CNN Business 29 maart 2023 |
 • € 210 miljoen voor groei publiek private samenwerking in beroepsonderwijs
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 20-03-2023 
 • EU-voorstellen: minder afhankelijkheid door stimuleren innovatieve technologie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 16-03-2023 |
  De concurrentiepositie van Europa en Nederland in de wereldeconomie staat onder druk. We willen minder afhankelijk zijn van kritieke grondstoffen én de productie van schonere (energie)technologieën zoals batterijen, wind en zon versnellen. De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen naar buiten gebracht om dit te ondersteunen.
 • The climate benefits of a four-day workweek
  BBC Future 3 maart 2023 | 
 • OCW laat de toekomst (2040) voor het mbo, hbo en wo verkennen
  Ministerie van OCW maart 2023 |
  Nederland heeft te maken met grote uitdagingen: klimaatverandering, de energietransitie, internationale veiligheid, demografische- en sociaal-culturele veranderingen. Wat betekenen deze thema’s voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap in ons land? De toekomstverkenning wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door een consortium van vijf partijen: KBA NijmegenCenter for Higher Education Policy Studies (CHEPS)Kohnstamm InstituutResearchNed en Andersson Elffers Felix (AEF), in samenwerking met Helder en Duidelijk. Zij publiceren in juni 2023 een eindrapport.

Februari

 • Vijf mbo-scholen werken voortaan samen: Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt
  Alphens.nl |maandag 6 februari 2023
  De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘Leven Lang Ontwikkelen’.
 • Fontys | Nieuwe hbo-opleiding Gezondheid in Tilburg per 1 september 2023
  Fontys 9 februari 2023 |
  Meerdere disciplines en regionale partijen werken in deze opleiding samen om een innovatieve gezondheidsprofessional op te leiden die zich richt op regionale gezondheidsvraagstukken, preventie en een efficiënte samenwerking.
 • 'Versnel en verbeter EU-steun verduurzaming en digitalisering bedrijfsleven'
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 08-02-2023

Januari

 • What's the problem with inventing flashy new job titles?
  BBC Worklife 9th January 2023 | By Alex Christian
  Employees’ roles and seniority have generally been defined with straightforward terms. But new – even somewhat arbitrary – titles are emerging as work changes. What’s the harm? Job titles are yet another feature evolving in the changing world of work. Labels like ‘chief visionary officer’, ‘chief innovation evangelist’, ‘business development guru’ or ‘chief remote officer’ are emerging.

Nieuwsberichten 2022

December

 • EU-akkoord over sterke, goedwerkende markt voor kunstmatige intelligentie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 07-12-2022
  De Europese telecomministers hebben in Brussel een akkoord bereikt over de zogenoemde kunstmatige intelligentie verordening (AI Act).
 • Registratie voor internationale  iREAIM Summit 2023 (15/16-2023) voor AI-experts gestart
  Rijksoverheid Nieuwsbericht 01-12-2022 |
  Nederland organiseert, in samenwerking met Zuid-Korea, de REAIM Summit 2023 over de verantwoorde toepassing van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) in het militaire domein. De REAIM Summit wordt op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag gehouden.
 • Video: AI ChatGTP can write as well as humans. See how it works
  CNN Business zondag 25 December 2022 |
 • OpenAI’s new language generator GPT-3 is shockingly good—and completely mindless
  MIT Technology Review Zaterdag 10 December 2022 |

November

 • Minister Dijkgraaf: Kohnstammlezing 2022 | Onbetaalbaar is de winst als mensen individueel tot hun recht komen
  Nieuwsbericht Rijksoverheid 21 november 2022 |
 • Daling van minstens vijfentwintigduizend mbo-studenten
  ScienceGuide 3 november 2022 |
  Hans Schutte, voormalig directeur-generaal bij OCW en directeur bij DUO en thans bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan, noemt de daling ‘ongelooflijk’.
 • Energiehub050 Groningen | Mbo, ondernemers en overheid bundelen krachten
  Noorderpoort  02 nov 2022 |
  Energiehub050 is een state-of-the-art leer-, ontwikkel- oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie.
 • Your next job interview could take place in virtual reality
  BBC News woensdag 2 November 2022 |
 • Proef: bonus voor leraren die contract uitbreiden
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 07-11-2022
 • How solar farms (special satellites) might beam electricity to Earth
  BBC News woensdag 2 November 2022 | 

Oktober

 • Vonk en Omring bundelen krachten voor innovatie zorgtechnologie
  Vonk 12 oktober 2022 |
  Vonk en zorgorganisatie Omring zijn gestart met het ontwikkelen van het practoraat Zorgtechnologie.
 • Robot Ai-Da answers questions from UK lawmakers
  CNN woensdag 12 Oktober 2022 |
 • Deel kleiner mkb is laks met preventieve anti-hackingmaatregelen 
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 05-10-2022
 • Tesla toont werkende mensachtige robot: 'Gaat minder dan 20.000 euro kosten' | RTL Nieuws
  RTL Nieuws maandag 3 Oktober 2022 | 
 • De belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota 2023 voor sectoren (incl. onderwijs)
  ING Zakelijk Oktober 2022 |

September

 • China bezit ruim 900 Nederlandse bedrijven: 'Grootste bedreiging economische veiligheid' 
  BNR Nieuwsradio | woensdag 28 September 2022 
 • Japan's push into 'deep tech' innovation | Bv onzichtbare zonnepanelen in vensters
  BBC News maandag 26 September 2022 |
 • Nederland organiseert top over Artificial Intelligence militaire domein | Februari 2023
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 21-09-2022
 • Gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 05-09-2022
 • Record van € 7,8 miljard aan innovatieactiviteiten ondersteund door WBSO
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 15-09-2022

Augustus

 • 7 tips voor een goede onboarding 
  Artra zaterdag 20 Augustus 2022 |
 • 'Achilleshiel van maatschappij', zes oorzaken van personeelstekort
  NOS zaterdag 13 Augustus 2022 |
 • Are we falling in love with robots?
  BBC Business 10 augustus 2022 | By Michael Dempsey, Technology of Business reporter

Juli

 • Nederland terug in top 3 EU-ranglijst digitale economie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 28-07-2022
 • Spain heatwave: PM tells workers to stop wearing ties to save energy
  BBC News zondag 31 Juli 2022 |
 • The companies doubling down on remote work | Grote bedrijven gaan volledig voor afstandswerken
  BBC Worklife Zondag 31 Juli 2022 |
 • Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 04-07-2022 
  De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. 
 • Kabinet investeert in strategische positie industrie en verduurzaming
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 08-07-2022

Juni

 • Kim Putters: “Kijken alleen is niet genoeg, je moet mensen echt willen zien en snappen”
  SCP Nieuwsbericht | 14-06-2022
 • Minister Adriaansens: 30 miljoen euro extra voor digitalisering maakindustrie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 29-06-2022
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie gaan samen met publiek-private samenwerkingen van provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en ondernemers(organisaties) 30 miljoen euro investeren in vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH).
 • Kabinet kondigt eerste fase gascrisis af | Minder Russisch gas
  Petrochem 21 juni 2022 |
 • Nieuw initiatief ‘Mijn Digitale Zaak’ helpt retailers in het mkb digitaliseren
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 29-06-2022 |
  Vanaf 29 juni kunnen mkb-ondernemers in de detailhandel (non food) met 2 tot en met 50 werknemers aan de slag met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van brancheorganisatie INretail, KVK, MKB-Nederland, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst
  CB Statistiek 24-6-2022 |
  De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 81,5 miljard euro. Dat is 13,7 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2021 en de hoogste winst geboekt in een eerste kwartaal sinds het begin van de tijdreeks in 1999.
 • Tienduizenden ongewenst werkloze 55-plussers ondanks recordkrapte
  Nieuwsuur zondag 12 Juni 2022 |
 • Opening immersive room Horizon College
  Horizon College 4 juni 2022 |
  Regio Noord-Holland- Als eerste mbo-school in Nederland beschikt het Horizon College op de locatie Purmerend over een virtual reality-ruimte: een immersive room voorzien van wanden met touchscreens en met interactief bewegend beeld op alle muren.

Mei

 • Leren, werken en onderzoeken op één plek | Leer- en INnovatie Team
  ROC Nijmegen 11 mei 2022 |
  Sint Maartenskliniek, HAN University of Applied Sciences en het ROC Nijmegen slaan handen ineen voor Leer- en INnovatie Team (LINT).
 • Naar een nieuwe publieke opdracht voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
  Marc van der Meer Linkedin zaterdag 14 Mei 2022 |
  Sluiswachters, monteurs en de (om)kering van de macrodoelmatigheid
 • Airbnb CEO on the future of work
  MSNBC donderdag 12 Mei 2022 |

April

 • Robots4Care | Digital Twinning opent deuren voor robots in de zorg 
  Profielactueel | Fontys Hogeschool ICT 13 april 2022 | |

Maart

 • The ‘coasting’ workers who’ve checked out of their jobs
  BBC Worklife woensdag 30 Maart 2022 |
 • Opinion | True Work Flexibility Is About When, Not Just Where, You Work
  The New York Times zondag 20 Maart 2022 |
 • NextGenerationEU is meer dan een herstelplan. De EU steekt er 806,9 miljard euro* in.
  Europese Unie maart 2022 |
 • The world should welcome the rise of the robots 
  The Economist woensdag 2 Maart 2022 |

2021 

December

November

 • CBS | Economisch beeld verbetert
  CBS 16-11-2021 |
  Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van medio november presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.
 • Gen Z calls for change to workplace culture
  MSNBC maandag 1 November 2021 |

Oktober 

 • As workers trickle back into office, some hope to make the home office more permanent
  MSNBC woensdag 27 Oktober 2021 |
 • CANVAS & ROCvA | Meer maatwerk mogelijk voor student door één leermanagementsysteem
  Profielactueel 15 oktober 2021 |
  Nadat vorig schooljaar de eerste pilot teams zijn gestart met Canvas, zijn dit schooljaar alle mbo-colleges bij het ROC van Amsterdam - Flevoland met één of meerdere teams gestart met het leermanagementsysteem (LMS) Canvas.
 • Start campagne Min I&W ‘Hybride werken | In de file of niet? | Gevolgen voor ons werk
  Profielactueel 5 OKT 2021 |

September

 • Opening 6 oktober a.s. | Innovatief onderwijsconcept Summa Automotive in Helmond
  Profielactueel 29 SEP 2021 | NIEUWS
 • Horizon College ontvangt de European Innovative Teaching Award | Uniek voor NL
  Profielactueel 22 september 2021 |
 • Fontys traint de Smart Industry professionals van morgen
  Profielactueel 20 SEP 2021 | NIEUWS 
 • Overheid in actie tegen betalen van losgeld aan ransomware-criminelen
  NOS zondag 19 September 2021 |
 • Triple T High Tech Academy blaast toekomst techniek nieuw leven in
  Heracles 16 sep. 2021 |
  De Triple T High Tech Academy gaat op 24 september van start. Dit nieuwe onderwijsprogramma is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het mbo-onderwijs, een aantal hightech bedrijven en voetbalclub Heracles Almelo, ondersteund door de gemeente Almelo.
 • Werknemersvakbond CNV wil zo snel mogelijk een 30-urige werkweek
  CNV 04 sep 2021 |

Augustus

 • World's first crewless, zero emissions cargo ship will set sail in Norway
  CNN August 25 2021 | By Rochelle Beighton
 • Meet Grace, the ultra-lifelike nurse robot
  CNN August 19, 2021 | Story by Rebecca Cairns; Video by Dan Tham
 • CBS | Economisch beeld weer positiever
  Centraal Bureau voor de Statistiek 17-8-2021 |
 • Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal
  Centraal Bureau voor de Statistiek 17-8-2021 |
 • Bedrijven hebben steeds vaker last van personeelstekort, vooral in de horeca
  NU.nl vrijdag 13 Augustus 2021 |

Juli

 • Thuis of terug naar kantoor | Plus- en minpunten van thuiswerken voor het welbevinden van werknemers
  Sociaal en cultureel Planbureau 14 juli 2021 | auteurs: Edith Josten en Ans Merens
  Thuiswerken laat de zeggenschap over werktijden groeien waardoor werknemers hun werk gemakkelijker kunnen laten aansluiten bij hun thuissituatie. Dat is de conclusie van het SCP-onderzoek naar het thuiswerken vóór en in coronatijd. In coronatijd was de groei in zeggenschap zelfs wat groter dan gebruikelijk. Tegelijkertijd leent niet ieder werk zich voor thuiswerken, voor verschillende beroepen is het noodzakelijk om fysiek op de werkplek aanwezig te zijn. (ISBN: 978 90 377 0986 5)
 • We should indeed be afraid — not of what AI might become, but of what it is now.
  The Washington Post  July 21 2021 | Opinion by Daron Acemoglu, Institute Professor at the Massachusetts Institute of Technology and the co-author of “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty."
  Almost all of the progress in artificial intelligence to date has little to do with the imagined Artificial General Intelligence; instead, it has concentrated on narrow tasks. AI capabilities do not involve anything close to true reasoning. Still, the effects can be pernicious. Narrow AI is already displacing workers.
 • Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje
  Rijksdienst Nieuwsbericht | 14-07-2021 |
  Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee hebben gedaan.
 • Researchers deem four-day workweek trial an "overwhelming success" in Iceland
  CBS News 5 July 5 2021 | BY TRE'VAUGHN HOWARD

Juni

 • Tilburg University wint met ‘ Collegezaal van de toekomst’ EUNIS Award
  Profielactueel 16 juni 2021 |
 • Kabinet: Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 21-06-2021 |
  Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk, schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.
 • Geek+ | Hoe een bedrijf 15.000 robots in 30 landen bestuurt | De robots worden slimmer naarmate ze langer functioneren.
  CNN woensdag 16 Juni 2021 |
 • MBO Raad voorzitter Tekin: Mbo’ers moeten veel breder opgeleid worden
  Goedemorgen Nederland - 8 juni 2021 | 
  Uit onderzoek naar alumni-mbo’ers blijkt dat 70 procent niet meer werkzaam is in het vak waarvoor ze zijn opgeleid. “Wat dat aantoont is dat het mbo-diploma van waarde is”, zegt de MBO Raad-voorzitter. “Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je na vijf jaar nog steeds in hetzelfde vak werkzaam bent, als je maar werkzaam bent.”

Mei 

 • Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld
  CPB 27 mei 2021 |
  In de publicatie ‘Brave new data’ verkennen CPB-onderzoekers bouwstenen voor nieuw databeleid, waaronder het verschuiven van keuzebevoegdheid naar collectieven, bijvoorbeeld een groep consumenten, en direct overheidsingrijpen.
 • Lancering Ondernemende Minds-testje - Win een workshop
  RVO mei 2021 | Youngworks 
 • Industrie verwacht 6 procent meer te investeren in 2021
  CBS 11 mei 2021 |
  Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De transportmiddelenindustrie is met een verwachte toename van de investeringen van bijna 90 procent het meest positief voor dit jaar.
 • Meer over het belang van technologische innovatie zoals AI en Green Recovery
  ING Zakelijk mei 2021 |
  ?Technologische innovatie kan bijdragen aan de weerbaarheid van ondernemingen. Zo biedt Artificial Intelligence kansen om de arbeidsproductiviteit te verhogen en het bedrijfsresultaat te verbeteren. Daarnaast kan technologie de drijvende kracht zijn achter een ‘green recovery’ – dit is het moment om de veelgehoorde roep om transparantie en verduurzaming te omarmen.
 • Productie industrie groeit met 3 procent in maart
  CBS 10 mei 2021 |
  De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,0 procent hoger dan in maart 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kromp de productie met 2,3 procent. Het vertrouwen van industriële ondernemers is in april verder verbeterd.
 • Albeda College start opleiding Assistent zonnepaneelmonteur (entree)
  Albeda College mei 2021 |
 • IBM 2nm chip breakthrough claims more power with less energy
  BBC News donderdag 6 mei 2021 |

April

 • Samenwerkingsverband in Noord-Brabant voor balans in werk en banen
  Regio in Bedrijf 21 april 2021 |
  Ondanks en soms dankzij de coronacrisis zitten veel bedrijven nog steeds te springen om personeel. Verschillende organisaties in West-Brabant hebben daarom de handen ineen geslagen. Door intensieve regionale samenwerking werkgevers ontlasten en werknemers aan werk helpen of aan het werk houden
 • Milieusector in Nederland groeit gestaag door
  CBS 2-4-2021
  De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 18,8 miljard euro in 2019, ongeveer 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2001 was dit nog 1,6 procent. Uit een eerste snelle raming voor 2020 blijkt dat het aandeel in dat jaar verder is gestegen naar 2,4 procent.
 • Mechatronica in Food nieuwe mbo BBL opleiding Fruit Tech Campus
  AGF april 2021 |
  Fruit Tech Campus in samenwerking met het bedrijfsleven en Aeres Tech starten een nieuwe versnelde mbo niveau 3 opleiding ‘Mechatronica in Food’. De opleiding heeft een duur van twee jaar en start per september 2021.
 • ‘Politici snappen niet hoe belangrijk techniekonderwijs is’
  Cobouw april 2021 |
  Dé grootste bottleneck in de energietransitie. Zover durft Doekle Terpstra inmiddels te gaan als het gaat over tekorten aan vakmensen. Al jaren waarschuwt de voorzitter van Techniek Nederland hiervoor en nóg steeds is het probleem niet opgelost.
 • Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt
  CBS 6 april 2021
  Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas, 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit. Met dit biogas werd 181 miljoen kWh aan elektriciteit geproduceerd, 4,5 procent meer dan een jaar eerder en ongeveer evenveel als het jaarverbruik van 66 duizend huishoudens. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.
 • Economische impact huidige lockdown lijkt vooralsnog kleiner
  CBS 1 april 2021 |
  De huidige lockdown vooralsnog minder impact op een deel van de economie te hebben dan die van vorig jaar. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2020.
 • Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer
  Rijksoverheid Nieuwsbericht 28 april 2021 |
  In deze editie staat een terugblik op drie jaar digitaliseringsbeleid centraal, maar met een blik op de digitale toekomst. Mijlpalen zijn onder andere de recente toekenningen uit het Groeifonds aan AI, quantumtechnologie en digitalisering in de zorg en het onderwijs, de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda, het van kracht worden van de AVG en de opschaling van digitaliseringsinitiatieven in het mkb en de industrie.
 • Europe fit for the Digital Age - Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence
  European Commission 21 april 2021 Brussels |
  The Commission proposes today new rules and actions aiming to turn Europe into the global hub for trustworthy Artificial Intelligence (AI).
 • Kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 09-04-2021 |
  Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland.

Maart 

 • Circulaire economie essentieel voor behalen van klimaatdoelen van Parijs
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 24 mrt 2021 |
  Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, moet ook de wereld veranderen in een circulaire economie. Een circulaire economie zorgt voor ongeveer 20 procent minder broeikasgassen in de lucht en kan daarmee structureel bijdragen aan de afspraken uit het Parijsakkoord. 
 • The first 3D-printed housing community in the US is being built in the California desert
  CNN 18 mrt 2021 |
 • 24 miljoen extra voor kunstmatige intelligentie, medische- en watertechnologie startups
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 23 mrt 2021 |
  Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medische- en watertechnologie.
 • Vergaderonderzoek: 91% vergadert meer online - slechts 10% wordt er gelukkiger van
  Profielactueel 14 MRT 2021
  Om gelukkiger te worden van vergaderen, is het belangrijk dat resultaten worden behaald. Het behalen van resultaten doe je niet door enkel te focussen op de wijze van vergaderen, maar door te starten met een goede voorbereiding.
 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg start per 1-9 a.s. afstudeerrichting Digitale geletterdheid & Informatica
  Fontys 15 mrt 2021 |
  Fontys Lerarenopleiding Tilburg start per 1 september 2021 met de nieuwe afstudeerrichting Digitale geletterdheid & Informatica van de Lerarenopleiding Techniek (tweedegraads, deeltijd). Er bestaat al een afstudeerrichting Science & Technology, dat zich richt op werkplaatstechniek en het leergebied Mens en Natuur en nu komt er een tweede afstudeervariant ‘Digitale geletterdheid & Informatica’, dat zich meer gaat richten op digitale techniek en het leergebied Digitale Geletterdheid. Fontys is hiermee uniek en speelt in op de toekomstige vraag naar dit soort docenten.
 • 32 miljoen euro voor innovatief onderzoek in zes nieuwe Perspectief-programma’
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 10-03-2021 | 
  Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.
 • Why Ventilation Is a Key to Reopening Schools Safely 
  The New York Times 1 Maart 2021
  NYT liet een leidend ingenieursbureau en experts een systeem ontwerpen dat ventilatie en filtratie op scholen optimaliseert en heropening mogelijk maakt.
 • Volledig zelfstandig robotgestuurd transfersysteem voor maakindustrie ontwikkeld door Fontys
  Fontys 15 mrt 2021 |  
  Robots nemen in de maakindustrie steeds meer werk van de mens over. Deze ontwikkelingen gaan steeds verder. Samenwerkende robots aan de lopende band om een product in elkaar te zetten waren er al. Robots om in te pakken ook! Maar dit in combinatie met robots die nieuwe onderdelen en/of assemblage aanvoeren naar een transfersysteem is bijzonder en vernieuwend.  Onderzoekers, docenten én studenten van de opleiding Mechatronica van Fontys Hogeschool Engineering hebben dit nieuwe systeem ontwikkeld.

februari 

 • Computer says go: Taking orders from an AI boss
  BBC News 15 febr 2021 |
 • Opinion | The Coming Technology Boom
  The New York Times 12 febr 2021 |
 • Wel nieuwsgierig naar techniek maar niet technisch? Summa opent nieuwe deuren voor MBO-student
  ED 10 febr 2021 | Patrick Wiercx
  Hoe krijg je als mbo-student oog voor innovaties? Hoe leer je jezelf een creatieve en ondernemende houding aan? Het Summa College in Eindhoven hoopt met een nieuwe aanpak zijn studenten zover te krijgen. Ze kijken over de grenzen van hun vakgebied heen en leren omgaan met techniek. ‘Niks is fout, je leert ervan.’ 
 • Economic growth is set to recover 
  Europese Commissie 12 febr 2021 |
  This winter forecast projects that the euro area economy will grow by 3.8% in both 2021 and 2022. The forecast projects that the EU economy will grow by 3.7% in 2021 and 3.9% in 2022. The EU economy should return to pre-pandemic GDP levels in 2022, earlier than previously expected – though the output lost in 2020 will not be recouped so quickly, or at the same pace. The EU's recovery instrument 'Next Generation EU' could even fuel stronger growth.
 • Volkswagen is exploring flying vehicles in China

 • CNN Business 9 febr 2021 |
  Volkswagen (VLKAF) is looking into flying vehicles in China, becoming the latest automaker to probe the possibilities of personal air travel. Europe's largest automaker said in a statement on Tuesday that "vertical mobility" could be the next step after self-driving technology. "Therefore we are investigating potential concepts and partners in a feasibility study [in China] to identify the possibility to industrialize this approach," it added.
 • Zadkine B&F College Wasserij genomineerd voor de ArchDaily 2021 Building of the Year AwardsZadkine Beauty & Fashion College 7 febr 2021 |
  De Wasserij is sinds eerder dit schooljaar de thuisbasis van de Fashion-opleidingen van het Zadkine Beauty & Fashion College. De Wasserij staat op de lijst voor de ArchDaily 2021 Building of the Year Awards! De Wasserij is een creatieve leerwerkplaats van 200m2. De studenten van het Zadkine Beauty & Fashion College van verschillende niveaus krijgen hier les en werken samen met elkaar maar ook met andere mode-ondernemers die in de Wasserij zitten. Het is een nieuwe vorm van onderwijs. Behalve dat de studenten er veel leren, ziet de ruimte er ook nog eens geweldig uit (een top-ontwerp van Krill Office for Resilient Cities and Architecture). En dat is niet onopgemerkt gebleven, want de Zadkine leer-werk-ruimte in De Wasserij heeft een nominatie voor ‘’building of the year’’. Een groep architecten zal de nominaties nu verder beoordelen, dus we keep you posted!!
 • Internetverkopen detailhandel 55,6 procent hoger in vierde kwartaal
  CBS 2 febr 2021 |
  De internetomzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 55,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste groei sinds het sinds het begin van de publicatie van de onlineverkopen in 2014.
 • 'Tekort aan loodgieters en elektriciens zal komende jaren verdubbelen' |
  NU 2 febr 2021 |
  Het tekort aan vakmensen in de installatiebranche verdubbelt de komende drie tot vijf jaar mogelijk tot 40.000 mensen als er niets gebeurt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zaterdag in De Telegraaf.

Januari

 • Werkloosheid in december verder gedaald
  CBS 21 jan 2021 |
  In december waren 368 duizend mensen werkloos, dat is 3,9 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15 duizend per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24 duizend per maand.
 • Ondanks corona 68 duizend bedrijven erbij in 2020
  CBS 20 jan 2021 |
  Het aantal bedrijven is in 2020 met 68 duizend (3,7 procent) toegenomen. Dat hangt deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen, waarbij de publieke steunmaatregelen een rol zouden kunnen spelen.
 • Landbouwexport blijft op de been – groei van 1 %
  CBS 22 jan 2021 |
  De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. De totale goederenexport is in 2020 met circa 7 procent gedaald.
 • Europese webwinkels verkopen ruim 30 procent meer in Nederland
  CBS 22 jan 2021 |
  In het derde kwartaal van 2020 gaven Nederlanders in totaal 605 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is ruim 30 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen gaven de Nederlanders 464 miljoen euro uit bij Europese webwinkels. Bij Nederlandse internetverkopers steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 met ruim 38 procent.
 • Investering in fotonica (chips die met licht werken) werpt vruchten af
  Rijksoverheid Nieuwsbericht 2 jan 2021 |
  Op 13 december 2018 investeerden het Rijk, een aantal provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen samen tot en met 2026 in totaal 236 miljoen in PhotonDelta. Deze samenwerking richt zich specifiek op geïntegreerde fotonica: chips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daardoor in vele opzichten beter zijn dan conventionele chips. Het jonge Nederlandse fotonica-epicentrum PhotonDelta maakte de afgelopen twee jaar een grote groei door en verwacht dat deze ontwikkeling doorzet. Het aantal actieve bedrijven nam toe van 8 naar 16; voor 2021 verwacht men een werkgelegenheid van 550 fte (was 315), een omzet van 60 miljoen euro (was 13 miljoen).

2020

December 

 • Join Boston Dynamics’ robots to shake off 2020
  Boston Dynamics 30 dec 2020 |
 • Meerwaarde van internationalisering in het mbo en ho - Een inventarisatie van onderzoek en kansen voor de toekomst
  Nuffic 21 dec 2020 |
 • Nieuwe droneregels: Vliegen in de EU en ruimte voor innovatie
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 18 dec 2020
 • Robotics can - and will - change our lives in the near future
  The Guardian 16 dec 2020 | by Mark W. Tilden, robot physicist
  From the first time you saw a toaster pop up by itself, we've casually accepted that machines can be trusted to do things for us. They record our shows, cook our food, play our music, and even run our cars. We just don't see it because these "robots" don't have a face we can talk to or a butt we can kick.
 • Nieuwe vorm van techniekonderwijs: CURIO werkt samen met De Maagd, Gebouw-T en SIEMENS
  Internetbode 11 dec 2020 | 
  Het Amerikaans/Britse concern TAIT, verantwoordelijk voor de shows van Beyonce, U2, Taylor Swift en Metallica, heeft Theater de Maagd uitgerust met geavanceerde theatertechniek. In de toekomst wil het bedrijf dit gebruiken als etalage en trainingslocatie voor toekomstige Europese klanten. De techniek die gebruikt wordt heeft meteen voor een samenwerking gezorgd met Siemens, Curio en de gemeente Bergen op Zoom waardoor een nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio een feit is.
 • Weconomics Foundation: Onderwijsinstellingen, ecosystemen voor duurzame samenlevingen
  Profielactueel exclusief 7 dec 2020 | door Paul Bessems, voorzitter Weconomics Foundation
  Fundamentele veranderingen zijn nodig om binnen één generatie, de huidige manier van welvaart organiseren om te buigen in een richting die duurzaam is. Dit vergt fundamenteel anders denken en doen in alle lagen van de bevolking en bij alle organisaties.
 • Deze twee middelbare scholen bieden spektakel
  De Schiedammeronline 5 dec 2020|
  Ongeveer vier jaar geleden werd aan Loek Montulet gevraagd om van het Rotterdam Design College (vmbo, mavo en havo) aan de Beukelsdijk in Rotterdam een uitdagende creatieve school te maken. Dat was koren op zijn molen. Inmiddels is daar sinds vorig schooljaar voor hem ook de nieuwe LMC-school Experience College (vmbo en mavo) aan de Spaanseweg in Rotterdam bijgekomen (dit is de samenvoeging van de scholen Gijsbert Karel van Hogendorp en Melanchthon Mathenesse). Afgelopen zomervakantie werd het gebouw van het Experience College ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd.
 • EUROPEAN SUSTAINABLE AND INNOVATIVE MOBILITY – POLIS CONFERENCE
  December 2 @ 08:00 - December 3 @ 17:00
  In December 2020, the Arnhem Nijmegen City Region and the Province of Gelderland will host the large international Polis Conference on sustainable mobility. Around 600 European policy makers from European cities & regions, EU member states and from the European Commission come to the annual conference.

November 

 • Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland
  CBS 30 nov 2020 |
  Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, het is er vaak minder veilig en schoon en inwoners zijn minder vaak gezond dan in plattelandsgemeenten, al zijn er uitzonderingen. Dit blijkt uit de eerste regionale Monitor Brede Welvaart 2020 van het CBS.
 • Twents onderwijs leidt samen professionals op voor energietransitie
  ROC van Twente  11 nov 2020 |
  ROC van Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente gaan samen de professionals die de energietransitie vormgeven opleiden. De energietransitie stelt Nederland en Twente voor een grote opgave: zo moeten in ons land voor 2050 ongeveer 7,8 miljoen woningen in 13.000 wijken gasvrij worden gemaakt. In Twente gaat het daarbij om 475 wijken.
 • Machine Learning: where Artificial Intelligence meets the Office of Finance
  Wolters Kluwer White Paper nov 2020
  Maximizing AI benefits for forecasting, planning and simulation
 • Aeres mbo - The Green Drone Academy: drones voor het vakgebied natuur, landschap, ecologie en water
  Aeres mbo Almere |
  Vliegen met drones wordt steeds vaker commercieel ingezet. Een goede drone-opleiding en erkende certificaten zijn noodzakelijk voor iedereen die professioneel drones wil inzetten. De Green Drone Academy is een erkende vliegschool die zich specifiek richt op drone vliegen binnen het vakgebied natuur, landschap, ecologie en water.
 • Nieuw centrum moet laboratoriumonderwijs in Leidse regio op hoger peil brengen
  Leidsch Dagblad 5 nov 2020 |
 • Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC-verspanen
  Metaalnieuws 3 nov 2020
  Iedereen die de praktijkruimte van Vakopleiding Techniek in Cuijk betreedt, loopt er gelijk tegenaan: tegen het 5-asssige bewerkingscentrum Doosan DVF5000, de compacte CNC-draaibank Doosan Lynx 2100LYA en de Dormac EasyLoader in combinatie met een Doosan cobot, die aan beide machines kan worden gekoppeld.

Oktober

 • The Future of Jobs Report
  World Economic Forum oktober 2020 |
  De pandemie heeft wereldwijd tot een banenverlies voor miljoenen geleid maar ook tot het begin van een versnelde realisatie van een voorspelde toekomst. Tot 2025 zullen er volgens het World Economic Forum (WEF) 85 miljoenen banen verloren gaan door automatisering, maar komen 97 miljoen banen bij door de nieuwe verhoudingen tussen mens, machines en algoritmen. Er komen veel kansen op ontwikkeling en werk in cloud computing, big data en e-commerce, alsmede een toename in robotisering en AI.
 • Nova College gaat smart maintenance experts opleiden
  Nova College 21 okt 2020
  Het Nova College gaat als eerste in Nederland voor de regio IJmond negen technische opleidingen opschalen naar een volwaardig Smart Maintenance-MBO curriculum. Studenten ontwikkelen zich straks binnen deze opleidingen tot Smart Maintenance expert, waarmee ze inzetbaar zijn tijdens de vierde industriële revolutie. 
 • ‘Hologramonderwijs in 'ontwikkeling’ – Radboud Universiteit Nijmegen
  NRO
  De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. 

Juli

 • Digitalisation and artificial intelligence optimise process plants - Great strides into the digital future
  Festo News 23 juli 2020
  Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are also opening up the potential for savings in all phases of a plant's lifecycle in process automation.
 • Hoe krijg je als leerling po al een besef van techniek tussen de oren?
  ROC Kop van Noord-Holland
  Jongeren van de basisschool al meenemen in de wereld van techniek en zorgen dat ze al wat vaker met techniek in aanraking komen. Als kick-off van Toekomstgericht Technisch Onderwijs, werden daarom de directeuren en leraren van basisschool de Kameleon uit Julianadorp en de Trimaran uit Den Helder rondgeleid op de Techniekcampus Den Helder. De samenwerking is op initiatief van bestuurders Aad de Wit, ROC Kop van Noord-Holland en Gert-Jan Veeter van stichting Sarkon, tot stand gekomen.

Mei

 • Coronacrisis hakt erin bij de techindustrie
  De intelligente lockdown door corona is rampzalig voor de industrie. Dat blijkt volgens FME, de ondernemersorganisatie voor de techindustrie, uit een enquête onder 600 leden.
  RTL Z Nieuws 5 mei 2020

April 

 • The machines have arrived. The WIRED Guide to Robots
  Wired.com 16 april 2020 | by Matt Simon
  Robots have finally grown smart enough and physically capable enough to make their way out of factories and labs to walk and roll and even leap among us. Everything you wanted to know about soft, hard, and nonmurderous automatons. 
 • Radboud University expand AI- and machine learning research by opening Ellis-Unit
  Artificial Intelligence Radboud Universiteit 10 april 2020
  The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) is opening a number of new units, including one at Radboud University. Its purpose is to bring together the best European experts in the field.

Maart 

Februari 

 • De Europese unie – Duurzaamheid en Kunstmatige Intelligentie (AI)
  EC – febr. 2020
  In dit document worden de toepassingen van kunstmatige intelligentie ten dienste gesteld aan en in lijn gebracht met de welzijnsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties.·       
 • The future of robots and robotics 
  Builtin.com 20 febr 2020 | by Mike Thomas
  Robots are poised to displace millions of humans in various industries. But they’re nowhere close to being human-like.

2019

 • We kunnen de bureacratie met de helft reduceren, ten gunste van meer welzijn en betere zorg
  Ruim 30% van ons werk komt neer op controle. Docenten en zorgverleners worden er gek van. Wanneer we organisatietechnologie slim inzetten kunnen we weer productiever worden. Een twintig-urige werkweek is geen utopie, maar wordt werkelijkheid. Hiermee kunnen we problemen in zorg, onderwijs en veiligheid oplossen.
  WECONOMICS 26 nov 2019 
 • Robots could take over 20 million jobs by 2030, study claims
  CNBC 26 juni 2019 | by Chloe Taylor
  Economists analyzed long-term trends around the uptake of automation in the workplace, noting that the number of robots in use worldwide increased threefold over the past two decades to 2.25 million.
 • Wat kan AI aan het onderwijs bijdragen? - Didactisch gebruik technologie
  Wilfred Rubens 28 februari 2019
  Kunstmatige (artificiële) intelligentie (AI) zal het onderwijs meer menselijk maken. Dat stelt Laura Ascione in eCampus News. In deze bijdrage stelt zij dat AI het werk van docenten kan aanvullen en versterken.
 • De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs
  Ministerie OCW 21 jan 2019 |
  AI’s kunnen docenten op verschillende manieren ondersteunen bij deze beslissingen. We onderscheiden een viertal scenario’s als meest waarschijnlijk voor de komende 5-8 jaar: (1) een AI als onderwijsassistent, (2) AI voor learning analytics, (3) AI voor personalisering van het onderwijs, en (4) AI voor toetsing. Kan AI een docent volledig vervangen? Niet in de nabije toekomst. Wanneer AI zó slim is geworden dat het de docent kan vervangen, dan zou dat het onderwijs in theorie sterk kunnen verbeteren: iedere leerling kan dan immers ‘privéles’ worden geboden. Zo ver is het echter nog niet: de verwachting is dat dergelijke artificial general intelligence (waarbij een AI het niveau van intelligentie van een mens evenaart) nog minstens enkele decennia op zich laat wachten.
 • Aan de slag met kunstmatige intelligentie in het onderwijs
  Kennisnet 17 jan 2019 |
  door Michael van Wetering  

2018

 

 
 

 
Meer over
 
TMO Fashion Business School logo.jpg
31 mei 2024

Innovatief onderwijs in actie: Les over impact van mode op planeet

Basisschoolleerlingen krijgen les over de impact van mode op de planeet
EU.jpg
19 mrt 2023

Onderwijsraad | Toename invloed Europa op Nederlands onderwijs vraagt om een agenda

Onderwijsraad | Invloed Europa op Nederlands onderwijs neemt toe
Robotwise - TNO x.jpg
7 mrt 2023

RobotWise en TNO onderzoeken rol van robots bij het welzijn van kinderen op school

RobotWise en TNO onderzoeken rol van robots bij het welzijn van kinderen op school

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies