Platform Profiel Actueel

05 digitaal examineren.jpg

Profiel Exclusief: Gevalideerde exameninstrumenten zijn per 1-8-2018 verplicht

5 okt 2017 | Nieuws

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van gevalideerde exameninstrumenten. Deze gevalideerde instrumenten verkrijgt men door een van deze drie routes te kiezen.

 

Route 1:        examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenstichting;

Route 2:        examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken;

Route 3:        examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.

 

Bij route 2 en 3 kiezen scholen ervoor om de beroepsgerichte examens zelf te ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van goede, gedegen examens is van belang dat men naast kennis van de kwalificatiedossiers ook op de hoogte is van de eisen van de Inspectie én dat er een goede afstemming is met het beroepenveld. Daarnaast gaat het niet om een eenmalige ontwikkeling van examens: het examen moet permanent onderhouden worden en er moeten veel vragen/opdrachten beschikbaar zijn. Je wilt tenslotte ook variatie en herexamens kunnen aanbieden.

 

Rene van Gils, voorzitter Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche), voorzitter CvB Graafschap College: 'Het is al een oude wens van de Minister van OCW om in het middelbaar beroepsonderwijs over examens te beschikken van hoge kwaliteit, die het vertrouwen genieten van het beroepenveld en door alle onderwijsinstellingen voor de examinering  worden ingezet. Door de examenstichtingen, waarin alle belanghebbenden met elkaar samenwerken, wordt deze oude wens van de Minister volledig ingelost. Daarmee zijn de examenstichtingen een perfect voorbeeld van kwaliteit door collectiviteit!'

Scholen

 

Veel scholen willen zelf invloed hebben op de inhoud en de vorm van examineren maar maken ook graag gebruik van ervaring en ontwikkelde producten van collega scholen of de expertise van examenontwikkelaars. Om die redenen besluiten veel scholen om de krachten te bundelen en zich aan te sluiten bij een collectief of dit collectief gezamenlijk te stichten. Zo’n examenstichting bewandelt vervolgens route 1.

 

Klaas Bakker, teamleider transport & logistiek, zeevaart en luchtvaarttechniek Deltion College:  ‘De samenwerking met andere scholen in een examenstichting zorgt er voor dat de kwaliteit van onze examens goed is, dat de examens voldoen aan de laatste eisen en dat er landelijk met een zelfde meetlat gemeten wordt. Doordat het bedrijfsleven ook aan tafel zit mag je stellen dat de examens niet tot discussie leiden met het branche. Zo kwalificeren we samen in heel Nederland goed opgeleide vakmensen.’

Collectief

Een examenstichting kan de ontwikkeling van examens voor dit collectief verzorgen. Scholen hebben veel invloed op de inhoud van de exameninstrumenten en ook op de beleidsvoering in de stichting. Zij geven dus werk uit handen, maar blijven nauw betrokken bij het ontwerp van de examinering en behouden de regie. De examenstichting neemt wel het regelwerk, ontwikkeling en uitvoering uit handen van de school. De school blijft hierbij betrokken op verschillende niveaus: bestuurlijk, maar ook bij de ontwikkeling van de kaders en bij de ontwikkeling en vaststelling van de examens. Kortom binnen een examenstichting worden alle krachten gebundeld om samen tot de beste examens te komen die aan alle gestelde eisen voldoen.

Door examens collectief te ontwikkelen, is er een betrouwbare standaard binnen de beroepsgroep. Het maakt niet uit of het om een grote of kleine kwalificatie gaat. De stichtingen ontwikkelen exameninstrumenten voor alle kwalificaties. Dus ook leerlingen die in een kleine kwalificatie zitten, kunnen rekenen op goede examens.

Beroepsgericht examineren, pak het samen aan!
 

Jim Schouten, directeur Examenservices: ‘‘Examenservices werkt aan de achterkant voor verschillende examenstichtingen. We zien daarbij natuurlijk de voordelen voor scholen om de examinering gezamenlijk te regelen. Zo´n examenstichting kan zich volledig concentreren op examens. Door voor verschillende opleidingen dezelfde aanpak te hanteren, kan dat efficiënt en ontstaan er herkenbare en goed uitvoerbare examens.

Inmiddels werken de verschillende examenstichtingen ook weer samen, zodat zij over en weer elkaars kennis en ervaring kunnen gebruiken. Maar ze stellen ook de examens voor keuzedelen aan elkaar beschikbaar: waarom opnieuw ontwikkelen wat er al is? Ook bij de digitalisering zien we veel mogelijkheden om systemen ‘te delen’. Dat scheelt de scholen veel ontwikkelkosten, terwijl er voldoende ruimte blijft voor de eigenheid van de verschillende sectoren.

In sectoren waar zo’n samenwerking nog niet bestaat, helpen we vaak bij de verkenning. Het oprichten van een stichting is niet zo spannend. Maar wanneer scholen niet gewend zijn om samen te werken of heel verschillende uitgangspunten hanteren, dan ligt daar ook voor ons wel een uitdaging om tot een hecht collectief te komen.’

Tekst: Marianne van Asch, Examenservices

 
 

 
Meer over
 
b1.jpg
8 sep 2017

Profiel Exclusief: Mbo en ict - leer de leraar leren

Profiel Exclusief: Mbo en ict - leer de leraar leren

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies