Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Scholen en bedrijven samen op zoek naar technisch talent

10 jul 2012 | Nieuws

Het kabinet steunt dertien initiatieven van onderwijsinstellingen uit het technische (v)mbo en bedrijven om meer jongeren te interesseren voor een toekomst in de techniek. Hiervoor is 7 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van het project Toptechniek in Bedrijf. De afgelopen maanden konden samenwerkingsverbanden van bedrijven en scholen hun ideeën indienen bij een speciale expertcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het (v)mbo. Vandaag maakt onderwijsminister Marja van Bijsterveldt samen met Elco Brinkman (voorzitter van de expertcommissie) bekend welke projecten in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
 

Op dit moment kiezen nog te weinig jongeren voor een technische opleiding, terwijl er veel werkgelegenheid in deze sector is. De komende jaren gaat een groot aantal technici met pensioen. Hierdoor is de verwachting dat er in 2016 een tekort zal zijn van 170.000 technici, waarvan een belangrijk deel op vmbo- en mbo-niveau.

 

Minister Van Bijsterveldt: "De technische sectoren bieden komende jaren ontzettend veel kansen, juist voor jongeren met een technische beroepsopleiding. De uitdaging is dus om meer jongeren te inspireren tot een carrière in de techniek. Dat lukt alleen als je hen kunt laten zien én vooral ook ervaren welke mogelijkheden techniek in de praktijk te bieden heeft. Het is goed om te zien dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar nadrukkelijker opzoeken. Dat laten ook deze initiatieven zien, waarbij onderwijs en praktijk met elkaar worden verbonden."

Regionale samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Er is veel werkgelegenheid in technische sectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Dat vraagt om een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Met het programma ‘Toptechniek in bedrijf’ worden onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid uitgedaagd om regionaal de samenwerking aan te gaan. Dertien projecten gaan nu van start. Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland): “De vele initiatieven die wij hebben bekeken zijn van hoog niveau en hebben ons volle vertrouwen dat zij slagen. Het gaat om boeiende doorlopende routes vmbo-mbo die de vakmensen van de toekomst binden aan díe bedrijven die zitten te springen om technisch talent.”

 

Zo wordt in Groningen een Skillslab opgezet om leerlingen te laten werken volgens werkmethodes in de technologische omgeving van bedrijven en instellingen, zodat leerlingen een realistische keuze kunnen maken voor een bijpassende mbo-opleiding. Verschillende Gelderse instellingen ontwikkelen vier routes binnen verschillende scholen. Een daarvan is de Fasttrack Automotive van vmbo-t naar het mbo en naar het hbo. Dit is een alternatieve route voor autotechnici in plaats van de havo-hbo route. Deelnemers worden in staat gesteld binnen 6 jaar via een mbo - hbo route hun hbo diploma te halen. Het ROC van Amsterdam gaat zijn technische opleidingen clusteren in drie zogenoemde Portals, ieder met geïntegreerde leerroutes. In elke Portal zijn gebouwen, machines, vakdocenten en VMBO en MBO opleidingen voor een sector samengebracht en geconcentreerd, zodat ze zichtbaar en herkenbaar zijn voor potentiële studenten, voor bedrijven en voor bewoners van de stad. 

Masterplan Beta en Technologie

Met de steun aan de plannen in de regeling Toptechniek in bedrijf draagt het kabinet bij aan het bestrijden van tekorten aan vakbekwame technici. Toptechniek in bedrijf maakt deel uit van de kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie. Het programma wordt uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek.

 

De dertien initiatieven (in alfabetische volgorde):

1. Amsterdam, ROC van Amsterdam
2. Brainport, ROC Eindhoven
3. Drechtsteden en Gorinchem, ROC Zuid Holland Da Vinci
4. Flevoland, Stichting VO Lelystad
5. Friesland, Friesland College
6. Gelderse steden, Kenniscentrum Beta Techniek
7. Groningen, Zernike College
8. Leiden, ROC Leiden
9. Twente, ROC Twente
10. West-Brabant, ROC West-Brabant
11. Zeeland, Reynaertcollege
12. Zuidoost Nederland, DaCapo College
13. Zwolle, Deltion College

 

Bron: Rijksoverheid

 
 

 
Meer over
 
IMG_3601.jpg
7 jul 2015

Excellentieplan Noorderpoort is zeer goed volgens MBO in Bedrijf

Excellentieplan Noorderpoort is zeer goed volgens MBO in Bedrijf
Pixabay: WikiImages
17 jun 2015

Selectie op basis van talent goed voor leerresultaten

Selectie op basis van talent goed voor leerresultaten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies