Platform Profiel Actueel

Screenshot_20221004-123255_Chrome.jpg

Hoe schokbestendig is NL? | De noodzaak van risicoanalyses en crisisscenario’s

4 okt 2022 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Onrust. Onzekerheid. Het hoort bij alle tijden en er zijn zoals we weten genoeg tijden van diepe crises geweest. Anno 2022 lijkt er cumulatie te ontstaan – internationaal met de oorlog in Oekraïne en de impact in Europa zoals de energieprijzen, de toenemende invloed van rechts-nationalistisch sentiment in diverse landen, met name de VS, en nationaal de verschillende politieke schandalen, tekortkomingen en dieptepunten en het kennelijk onvermogen van Rutte IV om de rust en het vertrouwen te herstellen. Denk aan het toeslagenschandaal, immigratie, jeugdzorg. En aan de enorme personeelstekorten in tal van gebieden.

A propos schokbestendigheid. Met de gestegen gasprijzen zien we dat het land gevoelig is voor prijsschommelingen, met name op gebieden waarvan iedere burger afhankelijk is. Niet alleen de energieprijzen maar ook de prijzen van goederen waarvan de productie sterk afhankelijk is van energieprijzen, zoals tal van voedingsproducten. Prijsstijgingen zorgen voor onrust. Onzekerheid.

Op de dag dat deze column werd gepubliceerd, kwam dit bericht van de Rijksoverheid:

  • Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad
    Rijksoverheid Nieuwsbericht | 04-11-2022
    De ministerraad heeft op 9 september 2022 op voorstel van minister-president Rutte besloten tot de instelling van een Nationale Veiligheidsraad (NVR). Nederland is een open, divers en internationaal georiënteerd land. Tegenover deze openheid staat een grote en groeiende kwetsbaarheid voor statelijke dreigingen, ongewenste beïnvloeding, verstoring van vitale infrastructuur en militaire dreigingen. Dat vergt een gecoördineerde aanpak.

Hoe kan die onrust worden opgevangen? Hoe voorbereid zijn we op schommelingen, schier onafwendbare gebeurtenissen? We kunnen miljarden steken in onderzoek en tal van zaken boven water halen die niet beantwoorden aan normen, ideaalbeelden enz. maar interessanter is hoe we structuren en netwerken creëren om schokken en (al of niet) onverwachte gebeurtenissen kunnen en gaan opvangen. Waar zijn de risicoanalyses en crisisscenario’s voor onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sociale zekerheid enz.? Welke scenario's voor kalmering van sociale onrust zijn er? 

Het is nodig dat politieke partijen, instituten, bedrijven en organisaties op tal van fronten en in tal van domeinen aandacht besteden aan de vraag…wat als? Het gaat niet om doemdenken maar om de realiteit dat de stabiliteit die we zo vaak als realiteit aannemen, niet bestaat. Kijk naar gebieden die getroffen worden door natuurrampen (Pakistan, Florida, Puerto Rico), oorlogssituaties (Oekraïne), verhoogde gasprijzen en sabotage van gaspijpleidingen, geweld bij demonstraties (Iran) en dreigende opstanden door extreem rechts (VS). Te denken dat we in Europa in een veilige vesting zitten is een dwaalgedachte. Europa is direct verbonden met de wereld en daarmee met alle gebieden waar zich rampen en onderdrukking voordoen.

Dat een land als Nederland op tal van gebieden die al genoemd zijn de zaken niet op orde had of heeft, spreekt boekdelen. Het zegt in de allereerste plaats dat we graag onze ogen sluiten voor mogelijke misstanden, narigheden en rampen. Natuurramp, opstand, oorlog – het is allemaal ver weg. Nee, dat is het niet. Al die zaken zijn van invloed op ons leven.

Nederland is, of lijkt, een welvarend land (zie Rijksuitgaven) met voor 2023 uitgaves van 395 miljard waarvan echter ruim de helft naar zorg en sociale zekerheid gaat en ruim 40 miljard in onderwijs. Defensie dat vele jaren een marginaal bestaan leidde staat met Oekraine ineens weer in de spotlights maar de 12,9 miljard die defensie ontvangt, steken nog altijd schril af tegen onderwijs en sociale zekerheid. 

Dat er ca 100 miljard naar sociale zekerheid gaat is overigens niet alleen een teken van welvaart maar van een onevenredig grote afhankelijkheid van rijksbijstand. Geld voor sociale zekerheid gaat naar mensen die tijdelijk (of blijvend) geen of onvoldoende inkomen ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensioen. Verder zijn er binnen het stelsel andere ondersteunende regelingen, zoals zorg en begeleiding in geval van ziekte, een beperking of arbeidsongeschiktheid. Het is hoog tijd dat stelsel te herzien naar een meer schokbestendig systeem.

 

 

 
Meer over
 
12 dec 2022

De groeiende noodzaak (en aandacht) voor een cultuur van balans voor mens&samenleving

De groeiende noodzaak (en aandacht) voor een cultuur van balans voor mens&samenleving

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies