Platform Profiel Actueel

28261.jpg

De kwestie ‘geboorterecht’ in het kader van democratie en gelijke kansen

5 mei 2023 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Wij allen worden als gelijken geboren onder de zon. Het is pas als we opgroeien, naar school gaan, gaan studeren en werken dat ongelijkheid plaats vindt en ervaren wordt, vanwege maatschappelijke en economische structuren en door wetten en regels die zich uiten in sociale status, belemmeringen op allerlei gebieden, vooroordelen enzovoort. Niet voor niets bestaan er tal van instituten en instellingen die zich bezighouden met mensenrechten, discriminatie, bevorderen van gelijke kansen, voorkeurprocessen voor deze of gene groepen en gender. Ongelijkheid is een onderdeel van de samenleving. De idealen rond gelijkheid zijn groot, ze zijn belangrijk. Ze staan als een lichtend baken op een heuvel waar we ons op richten vanuit een samenleving waarin we keer op keer stuiten op vormen van ongelijkheid.

Gelijkheid, gelijkwaardigheid zijn begrippen met een diepe lading die echter verder gaat dan ‘idealen’. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn een geboorterecht, een recht dat per definitie inherent is aan menszijn en menswording. Het zijn ideeën, structuren en rechtsvormen die een individu of groepen dat geboorterecht ontzeggen. Daar ligt de oorzaak dat er voor gevochten moet worden. Denk aan de wijze waarop mensen worden beoordeeld en veroordeeld op grond van hun huidskleur of gender. Dat kan gebeuren tussen kinderen op een schoolplein, op de werkplaats en in het dagelijkse verkeer. Wanneer die wijze wordt geïnstitutionaliseerd ontstaan er vormen van ongelijkheid die de norm kunnen worden, en zelfs de wet. Kijk naar sommige autocratisch geleide landen, kijk naar de VS waar racisme en slavernij eeuwenlang in stand werd gehouden. Kijk naar de VS waar in sommige staten het verboden is op scholen over LGBTQ of over racisme en slavernij te spreken. Soms onder het mom van religieuze overtuigingen.

De democratische rechtsvorm is het beste ‘huis’ om het geboorterecht te erkennen en te onderhouden. Het is de beste rechtsvorm om het recht op kansengelijkheid te erkennen en te onderhouden. Het geboorterecht maakt geen onderscheid qua huidskleur, afkomst of gender. Het zijn mensen, volwassenen, die onderscheid maken, daar soms hun eigen bestaan en politieke overtuiging op baseren en voorbij gaan aan het geboorterecht van de ander. Een geboorterecht is heilig, universeel. Het is en blijft bestaan, ook al is er in alle eeuwen in alle werelddelen en om welke redenen ook, door mensen aan getornd. Het is aan ons te blijven werken om de belemmeringen die de erkenning van dat geboorterecht onderdrukken weg te nemen en aan dat onvervreemdbare recht ook werkelijk ‘recht te doen’.

Birthright - a right, privilege, or possession to which a person is entitled by birth

 

 

 
Meer over
 
1 jul 2024

VS&Politiek | 2024 Een testjaar voor de democratie deel II

VS&Politiek | 2024 Een testjaar voor de democratie deel II
6 jan 2024

Na het natste en warmste jaar, volgt 2024, een cruciaal jaar voor de democratie

Na het natste en warmste jaar, volgt 2024, een cruciaal jaar voor de democratie
16 apr 2023

4-5 Mei – Democratie verdient voortdurende aandacht en versterking

4-5 Mei – Democratie verdient voortdurende aandacht en versterking
26 mrt 2023

5 mei | Holocaust | Demonisering en dehumanisatie van de medemens

5 mei | Holocaust | Demonisering en dehumanisatie van de medemens
29181.jpg
2 jul 2024

Lees onze columns over Vrijheid&Democratie | Burgerschap & Samenleving in Balans

Lees onze columns over Vrijheid&Democratie | Burgerschap & Samenleving in Balans

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies