Platform Profielactueel
nyt x.jpg

Burgerschaponderwijs in een tijd van strijd tussen pro- en antidemocratische krachten

7 jan 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

‘Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media werkt aan een wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs op scholen. Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol om deze gemeenschappelijke waarden aan kinderen te leren. Daarom is het belangrijk dat zij meer richting krijgen om burgerschapsonderwijs te kunnen geven.’

Aldus een bericht van  het ministerie van OCW van eind december jl. Precies rond die tijd ging in de VS een kwart van de overheid op slot, 800.000 ambtenaren kwamen zonder baan en salaris te zitten. De maatregel is een drukmiddel van de president van het land, een Republikein, om de Democraten te dwingen fondsen voor de bouw van (een deel van) een muur aan de grens met Mexico goed te keuren. De link tussen wat minister Slob doet, de Muur in de VS en deze publicatie is het thema ‘democratie’.

De Nederlandse regering heeft democratie hoog in het vaandel staan, de president van de VS, Donald Trump en zijn partij, de Republikeinse GOP, niet. Het is precies om die reden dat we op deze website zeer geregeld aandacht schenken aan de ontwikkelingen in de VS. Omdat ze van grote invloed zijn op de democratie in Europa en op onze samenleving en daarmee op de toekomst van onze jonge generatie, ic  de studenten in het beroepsonderwijs. Daarmee is de cirkel rond.

In de VS verslechterd het democratische klimaat op dramatische wijze

De situatie in de VS wordt er niet beter op. Het democratisch klimaat verslechterd met de dag. De democratisch georiënteerde mainstream media berichten er dagelijks over. In de eerste week van januari publiceerden de twee van de meest vooraanstaande media van de VS – de Washington Post en de New York Times – artikelen met een zeer ingrijpende boodschap. De Times riep in een opiniestuk van David Leonhardt op tot impeachment, de procedure tot afzetting van de president. Dana Millbank van de Washington Post vergeleek het gedrag en karakter van Trump met die van een 2-jarige. Voor ons een onvoorstelbare gang van zaken, voor de VS sinds 2-3 jaar dagelijkse kost. Maar voor de hele wereld betekent die situatie een aanslag op en gevaar voor de democratische waarden.

De Times maakt in het artikel een opsomming van de vele bizarre factoren en feiten die alles tezamen reden zouden moeten geven tot afzetting. Trump liegt (inmiddels zo’n 15 keer per dag, 7500 keer in 2 jaar tijd), hij beledigt eenieder die het niet met eens is, heeft sympathie voor dictators, doet geheime zaken met Rusland, breekt met allianties en bondgenoten, vermengd zijn functie met zijn zakelijke belangen in de Trump-organisatie en profiteert zo van het presidentschap, hij kent zijn dossiers niet omdat hij niet leest, hij luistert niet naar experts maar heeft journalisten van Fox News als dagelijkse adviseurs, hij heeft de verkiezingen van 2016 op criminele wijze beïnvloed, er lopen 16 justitiële onderzoeken naar hem, naar zijn familie en naar campagneteam, diverse ex-medewerkers zijn  inmiddels veroordeeld, hij heeft nog altijd geen inzage gegeven in zijn belastingen, hij kent geen moraal of ethiek, hij uit felle kritiek op de juridische instituten en de veiligheidsorganisaties van het land die hem volgens hem niet goed gezind zijn en noemt de vrije pers ‘fake news’, hij doet racistische uitspraken en vindt steun onder neo-nazi’s, hij demoniseert etnische groeperingen en belemmert de legale toegang tot de VS van migranten en mensen uit sommige Islamitische landen, hij uit zich publiekelijk als nationalist,  heeft een kwalijke naam als het gaat om aanranding en omkoping van vrouwen, hij gedraagt zich als een autocraat, er is geen coherent politiek beleid en draait de regelgeving voor de bescherming van milieu en klimaat steeds verder terug. Het probleem: zijn partij, de Republikeinen (GOP) houdt hem – ongelofelijk maar waar - de hand boven het hoofd, althans voorlopig, ondanks de uitholling van de democratie in het land. Klik hier voor het artikel.

De Washington Post vergelijkt de luimen en het emotionele niveau van Trump met die van een 2-jarige. De krant grijpt daarvoor terug op de visie van de indertijd befaamde dr Spock. Klik hier voor het artikel.

Al met al is het een beeld dat doet denken aan films waarop Hollywood patent heeft – de strijd tussen de democratische en autocratische krachten, tussen goed en kwaad.  Behalve dat het hier pure realiteit betreft. De Europese westerse landen doen er overwegend het stilzwijgen toe. Het doet soms denken aan terughoudendheid cq het ongeloof van westerse mogendheden in de jaren ’30 van de vorige eeuw toen in Duitsland de dramatische omslag naar een dictatoriaal bewind gaande was. een bewind dat zich uiteindelijk zou manifesteren als het meest moorddadige en mensonterende in de menselijke historie. Behalve in een itzending of in een artikel wordt er amper aandacht aan geschonken. Het loopt zo';n vaart niet lijken velen te denken. En daar schuilt precies het gevaare. Democratie is zeer kwetsbaar en kan, wanneer autocratische krachten de vrije hand krijgen,  binnen enkele jaren van binnenuit volledig uitgehold worden. En op den duur verdwijnen. Zie de processen in de VS, Turkije, Polen, Venezuela, de Filippijnen, Italië, Hongarije en nu ook Brazilië. En vergeet niet de bizarre situatie rond Brexit, in gang gezet door nationalistische bewegingen in het Britse Koninkrijk, tot groot verdriet van Schotland en Ierland en de helft van de bevolking van Engeland.

Daarom blijven wij er bij Profiel aan aandacht aan schenken. Indachtig het enorme belang ervan voor onze samenleving en onze jonge generatie. En indachtig de uitspraak van een overlevende van kamp Auschwitz:  ‘Wat hier is gebeurd, is gebeurd. En daarom kan het opnieuw gebeuren.’

Voor andere artikelen en uitgaven:

AO 3051 – De kenmerken van een democratie – klik hier

Het belang van een open en diverse samenleving klik hier

De opkomst van antisemitisme in Europa, klik hier

Een bijdrage over beschaving en epigonie, klik hier

Lees over democratie in de Washington Post,  klik hier

The Crisis Is in the Oval Office – New York Times, klik hier

 

 

 

 

 
Meer over
 
28 sep 2019

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd
3 jul 2019

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf
30 apr 2019

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog
31 mrt 2019

Wetenschap beschuldigd van indoctrinatie van onderwijs

Wetenschap beschuldigd van indoctrinatie van onderwijs

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies