Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

2760.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Mijn leven met de verzorgingsstaat

Auteur
AO NR. 2760
ISBN
JAAR 2002
Categorie Rechtswetenschappen
Prijs € 4,50
Nu ook gratis te downloaden!
Samenvatting

Op 24 oktober 2002 werd de twaalfde Dreeslezing gehouden door prof.dr. Wil Albeda, oud-minister van Sociale Zaken, lid van de Raad van Advies van de Stichting IVIO. Deze lezing is integraal in dit AO opgenomen. Het geeft een beeld in de persoonlijke gedachte-ontwikkeling, zoals die zich in enkele decennia bij deze belangrijke staatsman voordeed.

Daarbij krijgt de lezer/toehoorder een inkijkje in die bijzondere politieke periode van de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt en hoe de spreker zich in laatgenoemd kabinet moest overeind houden. De redactie is trots op dit bijzonder AO, dat een ego- en een tijdsdocument van unieke waarde is.

Inhoudsopgave

5 De eerste jaren
6 Georganiseerd Kapitalisme
7 De jaren vijftig en zestig
8 De nieuwe loonpolitiek
10 Kabinet Den Uyl
11 Kabinet Van Agt
13 Loonvorming
15 Vertrek uit de politiek
16 Democratische malaise
17 De ad-hoc partij
18 Pim Fortuyn
19 Solidariteit
20 Sovjet-Unie
21 Poldermodel
22 Slot

Liberalisme in Nederland
2962.jpg
2962 | € 4,50
Liberalisme in Nederland -
Stemgedrag bij Tweede Kamerverkiezingen
Ben Claessens
2949 | € 4,50
Stemgedrag bij Tweede Kamerverkiezingen -
CDA 25 jaar
2837.jpg
2837 | € 4,50
CDA 25 jaar -
Vrijmetselarij 250 jaar in Nederland
© 2006 Fotobureau Paul Mellaart
2864 | € 4,50
Vrijmetselarij 250 jaar in Nederland -
Modern socialisme
Dan van de Wetering H&B Advertising
2851 | € 4,50
Modern socialisme -
100 jaar sociale zekerheid
2710.jpg
2710 | € 4,50
100 jaar sociale zekerheid - Jenny Boer en Conny Punt
Met subsidie op zoek naar werk
2670.jpg
2670 | € 4,50
Met subsidie op zoek naar werk - Ria Jaarsma
Hoe betrouwbaar is de overheid?
2668.jpg
2668 | € 4,50
Hoe betrouwbaar is de overheid? - E. Niemeijer en W. Huisman
Armoede in een welvaartsstaat
2653.jpg
2653 | € 4,50
Armoede in een welvaartsstaat -
Nederlandse democratie, elke 30 jaar een vernieuwingsgo
2486.jpg
2486 | € 4,50
Nederlandse democratie, elke 30 jaar een vernieuwingsgo -
Sociale vernieuwing
2422.jpg
2422 | € 4,50
Sociale vernieuwing -
Bestaanszekerheid in Nederland
2297.jpg
2297 | € 4,50
Bestaanszekerheid in Nederland -
Sociaal raadslieden
2194.jpg
2194 | € 4,50
Sociaal raadslieden -
Het sociale stelsel herzien
2180.jpg
2180 | € 4,50
Het sociale stelsel herzien -

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies