Platform Profiel Actueel

Vakblad Profiel maart
Deel dit vakblad met anderen
Maart 2017
Onderwijsteams in het mbo
Jaargang 2.017 | Nummer 2
In dit nummer

Voor de inhoudsopgaaf klik hier

Onderwijs als emancipatiemotor

Eind oktober lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), een verbond van scholen, ouders, gemeenten, bedrijven en de vele instellingen die bij jongeren zijn betrokken. Met als belangrijkste doel: van het onderwijs weer een emancipatiemotor maken. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben nu vaak een minder voorspoedige schoolloopbaan dan kinderen uit een kansrijk milieu. Juist het mbo kan helpen de verschillen op te heffen.

Interview met Bas Derks, programmadirecteur Gelijke Kansen en plaatsvervangend directeur mbo op het ministerie van OCW en Monaim Benrida, projectleider van de Gelijke Kansen Alliantie.
 

‘Het stille weten’

In het middelbaar beroepsonderwijs worden jongeren opgeleid tot vakbekwame en (zelf-) verantwoordelijke beroepsbeoefenaars. Dat maakt het onderwijs tot een complex gebeuren, hetgeen een sterk pedagogische aanpak behoeft (Klatter, 2015). De vraag die in het onderzoekstraject Pedagogical Empowerment centraal stond was: hoe brengen mbo-docenten de complexe pedagogische opdracht waarvoor ze staan, in de praktijk?

Een artikel van Ellen Klatter, lector Versterking Beroepsonderwijs en lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam.

 

Professionele onderwijsteams - Gemakkelijker gezegd dan gedaan

We beleven geen tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk. De  voortschrijdende technologie beïnvloedt op ingrijpende wijze onze wereld. In rap tempo ontstaat er een nieuwe sociale en economische werkelijkheid. Je hoeft geen groot visionair te zijn om te voorspellen  dat het onderwijslandschap er over twintig jaar heel anders uit zal zien. En wat betreft het Nederlandse onderwijs is dat maar goed ook.

Essay van Coen Free, algemeen directeur Koning Willem I College van 1990-2013 en voorzitter Consortium voor Innovatie 1992-2017

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies