Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

201311 cover.jpg
Deel dit vakblad met anderen
november 2013
Lerarenregister, tussen droom en werkelijkheid
Jaargang 22 | Nummer 8
In dit nummer

Jeanette Noordijk van Koning Willem I College

Jeanette Noordijk heeft haar speerpunten voor de komende tijd duidelijk voor ogen. Extern wil ze de krachten bundelen om te komen tot een verandering van de kwalificatiestructuur
en de wijze van examinering. ‘Wat je soms meemaakt zijn puur Kafkaiaanse toestanden. Daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen.’

Lerarenregister, tussen droom en werkelijkheid

Er gaat een droom schuil achter het lerarenregister over leraren die samen de regie voeren
over de kwaliteit van hun beroep. Leraren die bereid zijn verantwoording af te leggen over
hun werk, elkaar aanspreken op hun professionaliteit en zo hun eigen professionele ruimte
afdwingen. In die droom is het lerarenregister geen doel op zich, maar een instrument voor
de ontwikkeling van een professionele cultuur. Toch moeten de nodige praktische nootjes gekraakt
worden.

Stagepotentieel bij kleinbedrijf

Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel Rotterdam (2013) zijn er in potentie
280.000 stageplaatsen voor jongeren in het kleinbedrijf.En denk ook eens aan alle burgerinitiatieven, nieuwe coöperaties en sociale ondernemingen. Ook daar liggen kansen voor jongeren om te leren en te werken. Een pleidooi om deze mogelijkheden slim te benutten, vooral voor jongen zonder startkwalificatie.

Studenten willen meer verbinding tussen school en BPV

Onderzoek bij drie opleidingen van ROC Midden Nederland laat zien dat studenten de verbinding tussen wat op school en op de werkplek geleerd
wordt, belangrijk vinden, maar ze ervaren in de praktijk vooral verschillen. Er is gebrek aan onderlinge afstemming. Dat schaadt hun vertrouwen
in het leren op school. Studenten willen gezien worden en erkenning krijgen voor de expertise die zij hebben opgedaan in de beroepspraktijkvorming
(BPV). 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies