Platform Profiel Actueel

1991-2021 - Kennisbank Platform Profielactueel - e

1991-2021 | Kennisbank Platform Profielactueel | Een ode aan het (beroeps)onderwijs

8 feb 2021 | Nieuws

1991-2021 - een jubileumjaar voor Platform Profielactueel

Per 1 januari 2021 is Platform Profielactueel het 30e bestaansjaar ingegaan. Het Platform bediende lange tijd het mbo. Sinds 2015 spreken we beroepsonderwijs en betrekken we ook het hbo erbij. Ruim 10 jaar geleden werd de richting ingeslagen van een Kennisbank voor het Beroepsonderwijs van waaruit we nu elke maand tienduizenden professionals van (vak)informatie voorzien - uit de sector zelf en van gerelateerde domeinen afkomstig.

Wisselwerking en uitwisseling
Als Kennisplatform heeft het platform vanaf het begin het bevorderen van het leer- en onderwijsproces in het (middelbaar) beroepsonderwijs als kern gehad - en daarmee de wisselwerking en uitwisseling tussen docent-student en het functioneren van het schoolmanagement en -bestuur om dit proces te faciliteren. We doen dat middels de uitwisseling van informatie, ervaring en kennis. We ontvangen daartoe elk jaar honderden berichten en artikelen vanuit de sector, van docenten, managers, adviseurs etc. In 30 jaar tijd hebben tal van professionals hun kennis gedeeld via Profiel – via het tijdschrift, de website, workshops en de nieuwsbrief.

Onderwijzen, een uniek ambacht
Het docentschap is volop in ontwikkeling, zoals mens en samenleving continue in ontwikkeling zijn. Het is een bijzondere ambacht van vakbekwaam en inspirerend opleiden, leiden en begeleiden van studenten vanuit de aandacht en zorg voor mens en milieu. We richten ons niet zozeer op de verschillende vakken en opleidingen als wel op de gemeenschappelijke onderstroom van thema’s die in alle vakopleidingen en werksectoren terug te vinden zijn. We kennen de laatste jaren specifieke aandachtsgebieden – zoals professionalisering van docenten en docententeams, kwetsbare studentgroepen en begeleiding van studenten verduurzaming van het beroepsonderwijs, diversiteit&burgerschap, bpv&werkplekleren, organisatie&visie, gezondheid&welzijn en innovatie&welzijnseconomie. Deze komen in blogs en themapagina’s op onze website aan bod. Tevens verzorgen we voor de KMM Groep de 85-jarige reeks Actuele Onderwerpen waarvan in december 2020 de 3080e uitgave verschijnt.

Duurzaamheid
Vakbekwaam opleiden vanuit de aandacht voor duurzaamheid (behoud en onderhoud van milieu en planeet) is de laatste tien jaren meer centraal komen te staan en blijft een essentieel uitgangspunt. Immers, komende generaties zullen op deze aardbol opgroeien en hun leven willen inrichten. We willen de rol en functie van het onderwijs direct verbinden met de wijze waarop de jonge mens nu en straks functioneert en interacteert. Mens en omgeving (cq milieu) zijn daarin onderling onverbrekelijk met elkaar verbonden en - wederzijds - van elkaar afhankelijk. Inspirerend onderwijs komt voort uit die ervaren verbondenheid. Het aspect van duurzaamheid was een belangrijke reden om per 1 januari 2020 afscheid te nemen van de papieren vaktijdschrift-uitgave en volledig digitaal te gaan.

Predicaat Digitaal erfgoed
In mei 2020 werd de website Profielactueel door de Koninklijke Bibliotheek tot 'Digitaal erfgoed' verklaard, een bevestiging van de unieke waarde van ons werk voor het beroepsonderwijs (voor meer daarover zie hier).

Platform Profielactueel zal zich blijven ontwikkelen,  de laatste jaren meer en meer als Kennisbank waarin via thema’s en blogs in de tijd ontwikkelingen kunnen worden gevolgd en geraadpleegd. Wij danken al degenen die ons in de afgelopen decennia behulpzaam waren en ondersteunden. Naar ik van harte hoop zullen we het beroepsonderwijs en allen die daarin onderwijs volgen, die erin werkzaam zijn en er diensten aan leveren nog heel lang kunnen blijven ondersteunen.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies