Platform Profiel Actueel

Iris Andriessen lector ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ bij Fontys

Iris Andriessen lector ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ bij Fontys

8 apr 2021
 

Vanaf 1 maart 2021 is dr. Iris Andriessen aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ voortzetten. Iris zal samen met het werkveld, studenten en docenten uit het onderwijs praktijkgericht onderzoek uitvoeren rond het thema inclusief werken door jeugdprofessionals in een toenemend (zichtbare) diverse samenleving. Komend jaar zal Iris zich gaan oriënteren op de invulling van het lectoraat.

Lectoraat Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen

De toenemend ( zichtbare) diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ geeft in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en professionals invulling aan praktijkgericht onderzoek naar inclusief werken door jeugdprofessionals. Daarin staat onderzoek naar opvoedsituaties en opvoedondersteuning in diverse sociale contexten centraal. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan normatieve professionalisering en vraagstukken van inclusie.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft twee lectoraten. Het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ sluit aan bij de kennis van het andere lectoraat van Fontys Hogeschool Pedagogiek ‘Opvoeden voor de toekomst (LOT)’. Dit lectoraat richt zich op vraagstukken die te maken hebben met het alledaagse opgroeien en opvoeden in de 21ste eeuw. Onze snel veranderende samenleving - denk aan de technologisering, digitalisering en globalisering – brengt veel kansen maar ook onzekerheden en risico’s met zich mee. Daarnaast zorgt het opgroeien in een zogenoemde prestatiesamenleving voor nieuwe pedagogische vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat ALLE kinderen en jongeren hun weg vinden naar volwassenheid in deze moderne tijd? Dit thema staat centraal bij het lectoraat Opvoeden voor de toekomst.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies