Platform Profiel Actueel

pexels-jeffrey-czum-2346289 web.jpg

THEMA Onderwijscurricula | Ontwikkeling, Implementatie&Uitvoering

6 mrt 2023 | Nieuws

Ontwikkeling van onderwijs | THEMA-webpagina rond de ontwikkeling, implementatie&uitvoering van onderwijscurricula. En de vele aspecten die van invloed zijn op leren.
Foto: Pexels | Jeffrey Czum

 • Veerkrachtig floreren: onderwijs en de pedagogische opdracht van een rechtvaardige samenleving
  Inholland 09 februari 2023 | door  Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij Hogeschool Inholland
 • Samen leren over het werken met kleine(re) klassen | Docenten slaan handen ineen in een opleidingsoverstijgende professionele leergemeenschap
  Vaktijdschrift Profiel maart 2023-uitgave | door Saskia Leetink-Kruse, docent Sport & Bewegen (sleetink@rocvantwente.nl) | Sep van den Berg, docent Haarverzorging en docent-onderzoeker practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 (sevandenberg@rocvantwente.nl) | Jeroen KleinJan, docent Sport & Bewegen (jkleinjan@rocvantwente.nl) |Inge Zweers, practor Versterken Leerproces Niveau 2 (izweers@rocvantwente.nl)

Actuele berichten

 • Bijna 40% organisaties laat helft of meer leerbudget op de plank liggen | Studytube
  ldmonitor23.studytube.nl februari 2023 |
  Bij 41% van de onderwijsorganisaties blijft meer dan de helft van het leerbudget ongebruikt. Veruit het meest van alle sectoren. Leerbudget blijft vaak ongebruikt door onduidelijkheid en ‘waan van de dag’.
 • Enkele aspecten tot het thema Wat is leren?
  Profielactueel juni 2022 |

Exclusief op dit Platform Profielactueel | Vaktijdschrift Profiel
Mariola Gremmen, Senior Onderzoeker Lectoraat Digitale Didactiek, Avans Hogeschool schrijft sinds voorjaar 2020 met collega's bijdragen over het beroepsonderwijs. Hier kunt u de bijdragen lezen:

 • Studenten motiveren en inspireren | Ontwerpkeuzes voor docenten met inzet van ict
  Vaktijdschrift Profiel maart 2023-uitgave | door Dr. Mariola Gremmen, Dr. Roel Grol | Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Samen innoveren in het onderwijs, hoe doe je dat?
  Vaktijdschrift Profiel december 2022-editie | door Dr. Mariola Gremmen | Associate lector Leren met ict bij de HAN, Ir. Manon Joosten MEd |docent-onderzoeker Design Thinking en Dr.ir. Guido Stompff, lector Design Thinking | Hogeschool Inholland
 • Onderzoekend vermogen van docenten in het hoger beroepsonderwijs
  Vaktijdschrift Profiel november 2022-editie | door dr. Mariola Gremmen, Senior Onderzoeker Lectoraat Digitale Didactiek Avans Hogeschool, dr. Belinda Ommering, Senior Onderzoeker Lectoraat Onderzoekend Vermogen Hogeschool  Utrecht 
 • Praktijkgericht onderzoek ter bevordering van toekomstbestendig (beroeps)onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2022-editie | door dr. Mariola Gremmen, Avans Hogeschool
 • Innovatief onderwijs vraagt om leiderschap met een ‘fair process’
  Vaktijdschrift Profiel juni 2022-uitgave | Huub Dekkers | Language Institute Regina Coeli; dr. Mariola Gremmen | Avans Hogeschool 
 • De rol van de docent en de meerwaarde van technologie bij studentgeörienteerd onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel april 2022-editie | door Mariola Gremmen, Milou van Harsel en Esther van der Stappen | Avans Hogeschool
 • Zelfregulatie van studenten in blended onderwijs| Hoe kunnen docenten dit steunen?
  Vaktijdschrift Profiel maart 2022-editie | door Mariola Gremmen, Avans Hogeschool
 • Benut de lessen van online leren voor een optimaal blended onderwijs
  Docentovertuigingen bij onderwijsvernieuwingen rondom digitale didactiek
  Vaktijdschrift Profiel december 2021-editie | 
 • Een blik op de verminderde sociale feedback in coronatijd
  Profiel Vaktijdschrift maart 2021-uitgave | 
 • Richting meer personaliseren van het onderwijs | Voor een betere aansluiting bij de wensen en behoeften van de student
  Vaktijdschrift Profiel december 2020-editie
 • Wendbare en adaptieve docenten | Door online onderwijs is de docentrol nu meer verschoven naar coaching
  Vaktijdschrift Profiel november 2020-uitgave |
 • Afstandsonderwijs: didactiek en toetsing in het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs
  Vaktijdschrift Profiel april 2020-editie |

Leren als een motiverend en een continu, cyclisch proces
door Cor Laming in samenwerking met Eduard & Anatole Beck en Remco den Besten

 • DEEL 1 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel september 2021 |
 • DEEL 2 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2021 |
  In dit tweede artikel gaan we in op de resterende drie punten te weten
 • DEEL 3 | De virtuele leeromgeving
  Vaktijdschrift Profiel november 2021|
  In dit artikel gaan we verder in op het vijfde positioneringspunt: de virtuele leeromgeving. Meer concreet stellen we ons de vraag welke digitale functies nodig zijn om een (cyclisch) onderwijsleerproces te ondersteunen in een virtuele leeromgeving.
 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies