Platform Profiel Actueel

pexels-jeffrey-czum-2346289 web.jpg

THEMA Onderwijscurricula | Ontwikkeling, Implementatie&Uitvoering

20 mei 2024 | Nieuws

Ontwikkeling van onderwijs | THEMA-webpagina rond de ontwikkeling, implementatie&uitvoering van onderwijscurricula. En de vele aspecten die van invloed zijn op leren.
Foto: Pexels | Jeffrey Czum

2024

April

 • Kansrijke Entree
  Vaktijdschrift Profiel april 2024-uitgave | een exclusieve bijdrage van Sandra Lohman, Diana van Dijk, Rineke Keijzer, Paul van der Aa | Hogeschool Rotterdam
 • Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 09-04-2024

Maart

 • ‘Leren, zoals het leven zelf, volgt geen rechtlijnig pad’
  Vaktijdschrift Profiel maart 2024-editie | een bijdrage van Practoraat 'Relationeel werken in een onderwijsorganisatie' – practor en docent Hans Panjoel en Renate Reijmers, waarnemend bestuurder bij Summa College

Februari

 • Introductie van Lesson Study bij CIOS ZWN | Onderzoek en docentprofessionalisering hand in hand
  Vaktijdschrift Profiel februari 2024-uitgave | door Ineke Dekker, docentonderzoeker, Petra Poelmans, practor. De bijdrage komt van het Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen.

2023

September

 • Als masteropgeleide docent onderzoekend werken stimuleren en begeleiden
  Vaktijdschrift Profiel september 2023-editie | door Wilbert van der Heul, Niek van den Berg

April 

 • Verslag van een  lerend netwerk 
  Vaktijdschrift Profiel april 2023-editie | door SANDRA WAGEMAKERS, NIEK VAN DEN BERG, ANDREA KLAEIJSEN EN PIETER BAAY
  Hoe kunnen we de relatie tussen onderwijsvernieuwing en onderzoek in het mbo versterken? Welke kennis hierover kunnen we bijeenbrengen en benutten? Vanuit een gedeelde nieuwsgierigheid hebben geïnteresseerden uit het hele land deelgenomen aan een reeks bijeenkomsten. In dit artikel delen we de aanpak en inzichten van dit lerende netwerk.
 • Twee promovendi van start bij het lectoraat met interessante onderzoeksvragen
  Hogeschool Utrecht 18 September 2023 |
  o.m. De beroepsidentiteitsvorming van mbo-studenten in het economisch domein 

Exclusief op dit Platform Profielactueel | Vaktijdschrift Profiel
Mariola Gremmen, Associate Lector Leren met ICT bij de Academie Educatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en toezichthouder in verschillende onderwijssectoren. Sinds voorjaar 2020 schrijft zij met collega's in het veld bijdragen over innovaties en thema's in het beroepsonderwijs. Hier kunt u de bijdragen lezen:

 • Klaar voor de toekomst? Bewuste en onbewuste stappen vooruit
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2023-editie | door dr. Mariola Gremmen | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), drs. Huub Dekkers – CEO Regina Coeli 
 • Leidinggeven aan onderwijsinnovaties met ict
  Vaktijdschrift Profiel juni 2023-editie | door Dr. Mariola Gremmen (associate lector)1, Dana Uerz (onderzoeker)1, Manon van Zanten (onderzoeker)1, Huub Dekkers (CEO)2  en Dr. Marijke Kral (lector) | 1 |  Vormgeving illustraties: Wouter Rijke
  1 iXperium Centre of Expertise Leren met ict,HAN University of Applied Sciences
  2 Regina Coeli, ‘De Nonnen van Vught’ en toezichthouder in verschillende onderwijssectoren
 • Begrijpen en waarderen van verschillen tussen individuen
  Vaktijdschrift Profiel mei 2023-editie | door dr. Mariola Gremmen en drs. Huub Dekkers, CEO Regina Coeli, ‘De Nonnen van Vught’.
 • Studenten motiveren en inspireren | Ontwerpkeuzes voor docenten met inzet van ict
  Vaktijdschrift Profiel maart 2023-uitgave | door Dr. Mariola Gremmen, Dr. Roel Grol | Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Samen innoveren in het onderwijs, hoe doe je dat?
  Vaktijdschrift Profiel december 2022-editie | door Dr. Mariola Gremmen | Associate lector Leren met ict bij de HAN, Ir. Manon Joosten MEd |docent-onderzoeker Design Thinking en Dr.ir. Guido Stompff, lector Design Thinking | Hogeschool Inholland
 • Onderzoekend vermogen van docenten in het hoger beroepsonderwijs
  Vaktijdschrift Profiel november 2022-editie | door dr. Mariola Gremmen, Senior Onderzoeker Lectoraat Digitale Didactiek Avans Hogeschool, dr. Belinda Ommering, Senior Onderzoeker Lectoraat Onderzoekend Vermogen Hogeschool  Utrecht 
 • Praktijkgericht onderzoek ter bevordering van toekomstbestendig (beroeps)onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2022-editie | door dr. Mariola Gremmen, Avans Hogeschool
 • Innovatief onderwijs vraagt om leiderschap met een ‘fair process’
  Vaktijdschrift Profiel juni 2022-uitgave | Huub Dekkers | Language Institute Regina Coeli; dr. Mariola Gremmen | Avans Hogeschool 
 • De rol van de docent en de meerwaarde van technologie bij studentgeörienteerd onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel april 2022-editie | door Mariola Gremmen, Milou van Harsel en Esther van der Stappen | Avans Hogeschool
 • Zelfregulatie van studenten in blended onderwijs| Hoe kunnen docenten dit steunen?
  Vaktijdschrift Profiel maart 2022-editie | door Mariola Gremmen, Avans Hogeschool
 • Benut de lessen van online leren voor een optimaal blended onderwijs
  Docentovertuigingen bij onderwijsvernieuwingen rondom digitale didactiek
  Vaktijdschrift Profiel december 2021-editie | 
 • Een blik op de verminderde sociale feedback in coronatijd
  Profiel Vaktijdschrift maart 2021-uitgave | 
 • Richting meer personaliseren van het onderwijs | Voor een betere aansluiting bij de wensen en behoeften van de student
  Vaktijdschrift Profiel december 2020-editie
 • Wendbare en adaptieve docenten | Door online onderwijs is de docentrol nu meer verschoven naar coaching
  Vaktijdschrift Profiel november 2020-uitgave |
 • Afstandsonderwijs: didactiek en toetsing in het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs
  Vaktijdschrift Profiel april 2020-editie |
  --------------------------

Bijdragen van ROC van Twente in de maart- en april-2023 edities van Vaktijdschrift Profiel Online - door Saskia Leetink-Kruse, docent Sport & Bewegen (sleetink@rocvantwente.nl) | Sep van den Berg, docent Haarverzorging en docent-onderzoeker practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 (sevandenberg@rocvantwente.nl) | Jeroen KleinJan, docent Sport & Bewegen (jkleinjan@rocvantwente.nl) |Inge Zweers, practor Versterken Leerproces Niveau 2 (izweers@rocvantwente.nl)

 • Kleine(re) klassen: beter voor student en docent | Een bundeling van ervaringen van opleidingsteams op ROC van Twente
  Vaktijdschrift Profiel april 2023-uitgave |
 • Samen leren over het werken met kleine(re) klassen | Docenten slaan handen ineen in een opleidingsoverstijgende professionele leergemeenschap
  Vaktijdschrift Profiel maart 2023-uitgave |

Leren als een motiverend en een continu, cyclisch proces
door Cor Laming in samenwerking met Eduard & Anatole Beck en Remco den Besten

 • DEEL 1 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel september 2021 |
 • DEEL 2 | Toekomstbestendig onderwijs
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2021 |
  In dit tweede artikel gaan we in op de resterende drie punten te weten
 • DEEL 3 | De virtuele leeromgeving
  Vaktijdschrift Profiel november 2021|
  In dit artikel gaan we verder in op het vijfde positioneringspunt: de virtuele leeromgeving. Meer concreet stellen we ons de vraag welke digitale functies nodig zijn om een (cyclisch) onderwijsleerproces te ondersteunen in een virtuele leeromgeving.

Actuele berichten

 • Extra investering van € 200 miljoen per jaar in onderwijs en onderzoek
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 11-04-2023
 • Veerkrachtig floreren: onderwijs en de pedagogische opdracht van een rechtvaardige samenleving
  Inholland 09 februari 2023 | door  Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij Hogeschool Inholland
 • Bijna 40% organisaties laat helft of meer leerbudget op de plank liggen | Studytube
  ldmonitor23.studytube.nl februari 2023 |
  Bij 41% van de onderwijsorganisaties blijft meer dan de helft van het leerbudget ongebruikt. Veruit het meest van alle sectoren. Leerbudget blijft vaak ongebruikt door onduidelijkheid en ‘waan van de dag’.
 • Enkele aspecten tot het thema Wat is leren?
  Profielactueel juni 2022 |
 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies