Platform Profielactueel
joshua-lanzarini-unsplash.jpg

THEMA AOC | Groene Opleidingen | De weg naar meer Duurzaam agrarisch

22 feb 2021 | Nieuws

Deze blog belicht de ontwikkelingen en innovaties in groen beroepsonderwijs & de weg naar meer duurzaam agrarisch.

Actueel

 • Could these foods reverse climate change?
  BBC Reel 15 febr 2021 |
 • EU Herstelfonds - 52,4 miljoen voor landbouw, klimaat en milieu uit coronacrisis
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 4 febr 2021 | Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. De regelingen zetten in op duurzaam economisch herstel en op het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuur-inclusieve landbouw. Zo dragen de regelingen bij aan een verdienmodel en een toekomstperspectief in een duurzame landbouw, klimaat en milieu.

2020

Januari

 • Secretaris-Generaal MinEZ Ongering: ‘Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming’
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 21-01-2021
  We moeten veel meer aandacht besteden aan de verduurzamingsopgave om de Nederlandse economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. We staan hierbij voor de uitdaging om de doelen op de korte en de lange termijn beter bij elkaar te brengen. Investeringen in het kader van economisch herstel na de coronacrisis kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Dit schrijft secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB).
 • Climate change will cause a shift in Earth's tropical rain belt — threatening water and food supply for billions, study says
  CBS News 24 jan 2021 | by Bill Cohen
  By 2100, billions of people are at risk of facing more flooding, higher temperatures and less food and water. A new study published in "Nature Climate Change" found that the climate change will cause the Earth's tropical rain belt to unevenly shift in areas that cover almost two-thirds of the world, potentially threatening environmental safety and food security for billions of people. 
 • Nederlandse landbouwexport groeit in 2020 met 1% - 95,6 miljard euro
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 22-01-2021 |
  Nederland exporteerde in 2020 voor 95,6 miljard euro aan landbouwgoederen. Dit is een lichte stijging van 1,0% ten opzichte van 2019 (94,6 miljard euro) en vooral het gevolg van een hogere wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. 
 • LandGoedLeren: Curio-zorgopleiding met partner-zorginstellingen voor zij-instromers
  Curio 20 jan 2021 |

 

Foto: Joshua Lanzarini - Unsplash

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies