Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

samen xx.jpg

Talentgericht werken - film over de studie naar het effect van muziek bij jongeren

28 sep 2019 | Nieuws

Binnen de programmalijn ‘Talentgericht werken’ van het lectoraat ‘Opvoeden voor de Toekomst’ bij Fontys Hogeschool Pedagogiek onderzoekt Sylvia Wernaart-Sanders de impact van muziek op de ontwikkeling van een veerkrachtige identiteit bij jongeren. Ze verricht voor het lectoraat onderzoek naar de pedagogische waarde van spel, sport, kunst en cultuur voor een veerkrachtige identiteitsontwikkeling.
Voor haar onderzoek ondernam ze samen met vijf bijzondere jongeren een muzikale zoektocht, om cruciale kantelpunten in hun levens op het spoor te komen. Zij maakte van deze muzikale portretten de documentaire ‘LOOP’, waarin ze haar bevindingen uit het onderzoek tegen het licht houdt en vergelijkt met de bestaande kennis over veerkracht en talentgericht werken. Met deze documentaire wil Sylvia bestaande en nieuwe kennis over ‘Talentologie’ onder de loep nemen.
Lector Maike Kooijmans lanceerde tijdens haar lectorale rede in september 2018 haar concept ‘Talentologie’ als een pedagogisch kompas. Talentologie wil tegenwicht bieden aan de huidige, prestatiegerichte samenleving en pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan de emotiehuishouding en toekomstdromen van onze jeugd. Dat kan door in het alledaagse opvoeden meer het accent te leggen op persoonsvorming en wereldburgerschap. Het maken van muziek kan daar een grote bijdrage aan leveren.

De bijeenkomst is op 3 oktober a.s. en start om 19.00 uur, met een inloop vanaf 18.30 uur. De avond wordt rond 20.30 uur afgesloten met een informele netwerkborrel en live optreden van The Ballet Bombs. De locatie is POPei, Klokgebouw 300, 5617 AD Eindhoven. 

Aanmelden kan via deze link. Nieuwsgierig? Bekijk alvast de sneak preview – klik hier

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies