Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

dc-practoraat-en-technologie-.jpg

Practoraat Zorg & (Sensor)technologie voor zorg van de toekomst in Drenthe

25 okt 2016 | Nieuws

Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Assen starten met een breed scala aan partners, waaronder zorginstellingen en het bedrijfsleven, het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie voor Drenthe. Het Practoraat vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Vergrijzing en toenemende zorgvraag

De zorgsector in Drenthe heeft te maken met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het Practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. Het hele proces biedt ook kansen voor regionale bedrijven.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo

Het totale budget voor het project bedraagt ruim twee miljoen euro. Voor het opstarten van het Practoraat heeft het ministerie van OC&W een subsidie toegekend van € 675.897,- vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Gemeente Assen en Provincie Drenthe dragen daarnaast beide € 200.000,- bij. De aanvraag voor deze RIF subsidie is gebaseerd op de successen van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie die vanaf 2015 tot eind 2016 loopt. Deze werkplaats is ook gebaseerd op een brede publiek-private samenwerking en leverde de afgelopen twee jaar prachtige toepassingen zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt' op. Deze producten zijn inmiddels in de testfase en vormen mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het Practoraat.

Foto: van links naar rechts: Henk Jumelet (gedeputeerde), Astrid Odile de Visser (directeur Interzorg), Albert Bruins Slot (voorzitter college van bestuur Drenthe College, Elvira Coffetti, Projectleider Practoraat Zorg&(Sensor)technologie, Maurice Hoogeveen (wethouder Assen) en Han de Ruiter (namens de Hanzehogeschool Groningen en het bedrijfsleven)

 

 
 

 
Meer over
 
casino.jpg
4 nov 2016

Zadkine en Holland Casino beginnen nieuwe opleiding

Zadkine en Holland Casino beginnen nieuwe opleiding
Locatie-Campusbaan2.jpg
24 okt 2016

Overheid en bedrijfsleven investeren €40 miljoen in verbinding mbo en praktijk

Overheid en bedrijfsleven investeren €40 miljoen in verbinding mbo en praktijk
foto-ondertekening-samenwerkingsovereenkomst.jpg
17 okt 2016

Hanzehogeschool Sportstudies en Alfa-college willen meer mbo-ers laten sporten

Hanzehogeschool Sportstudies en Alfa-college willen meer mbo-ers laten sporten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies