Platform Profiel Actueel

Theater x.jpg

Passie voor kunstvakken – KWIC-docent Theater Jan van Gemert onderscheiden

15 nov 2019 | Nieuws

Docent Theater van het Koning Willem I College Jan van Gemert uit Boxtel is koninklijk onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet ten behoeve van de kunstvakken in het onderwijs. De uitreiking door burgemeester Naterop vond plaats in de Stadsschouwburg in Den Haag, waar de jaarlijkse conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama plaatsvond.

Sinds 1996 is de heer Van Gemert docent drama en coördinator bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Daarnaast is hij sinds 2007 zelfstandig ondernemer en eigenaar van ‘Ruimte2 Adviesbureau cultuur en educatie’ en sinds 2013 coach bij het project ‘onderwijspioniers’ van de Onderwijscoöperatie.

Verder was de heer Van Gemert lid van diverse visitatie- en auditpanels van HBO bachelor- en masteropleidingen, o.a. aan de NHL Hogeschool (2013), de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2012), de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (2008 en 2012), de Amsterdamse School voor de Kunsten (2010).

 Vanaf 2010 is de heer Van Gemert ook medewerker bij de Vereniging Cultuur-Profielscholen (VCPS). Daarnaast is hij sinds 2007 actief als communicatieadviseur en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de invulling van de gemeenschappelijke website van de VCPS.

 Gedurende de periode 2008-2009 was de heer Van Gemert onderwijskundig begeleider van 5 scholen in het ontwikkelnetwerk van de VCPS, waardoor deze scholen hun cultuurprofiel verder konden ontwikkelen. Hij organiseerde o.a. bijeenkomsten t.b.v. van de overdracht van kennis.

 Naast zijn werkende leven is de heer Van Gemert sinds 2003 vrijwilliger bij en bestuurslid voor de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama. Door de jaren heen was hij o.a. redacteur van de nieuwsbrief, trad hij op als onderhandelaar met andere kunstvakberoepsverenigingen en verzorgde de communicatie met de overheid. Verder is hij medeorganisator van symposia en redactielid van het verenigings-tijdschrift 'Dramaforum'. In al deze hoedanigheden zet hij zich in voor de bevordering, verdieping en implementatie van het vakgebied binnen het Nederlandse onderwijs.

Verder vertegenwoordigt de heer Van Gemert de Beroepsvereniging in diverse gremia, o.a. in het Strategisch Beraad Kunstvakonderwijs (sinds 2012) en was hij lid van de Verkenningscommissie Kunstvakken onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de toekomstvisie op de kunstvakken (2010-2013).

In de periode 2004-2012 was de heer Van Gemert vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Kunstzone. Hij was tevens lid van de redactie van het gelijknamige tijdschrift en schreef in de periode 1999-2019 bijna vijftig artikelen over het drama- en theateronderwijs.

Naast dit alles was de heer Van Gemert initiatiefnemer en medeorganisator van de vakconferentie ‘Theaterdocent in de 21e eeuw’ (2012-2013), is hij sinds 2006 voorzitter van de vaststellingscommissie ‘Drama Vmbo’ bij het College van Toetsen en Examens en is hij organisator van het schrijversevenement 'Boek&Bal’ (sinds 2016). Ook is de heer Van Gemert lid van de subcommissie van de Onderwijs-coöperatie om zo de scholingstrajecten voor docenten in het kunstonderwijs te valideren.

Lees ook over de publicaties op 11-11 jl van een WHO studie over het grote belang van artistieke interventies in de gezondheidszorg ten behoeve van meer gezondheid en welbevinden in de samenleving. Zie: WHO: Dans of zing je weg naar een gezonder leven klik hier. De kunstvakken zijn daarmee officieel maatschappelijk en economisch breed van zeer groot belang geworden.

 

Foto: KWIC Den Bosch

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies