Platform Profiel Actueel

OCW-MBO Raad: Mbo-initiatieven in de regio krijgen

OCW-MBO Raad: Mbo-initiatieven in de regio krijgen meer ruimte

22 jun 2018 | Nieuws

Mbo’s krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Iedere instelling kan daardoor concreet aan de slag met hun eigen specifieke regionale situatie. Of de focus moet liggen bij de aansluiting van opleidingen bij de behoefte op het werkgebied, leven lang ontwikkelen, of een heel ander thema, bepalen de instellingen zelf. Daarin werken ze samen met belangrijke partners, zoals het bedrijfsleven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor regionale initiatieven in het mbo, zoals afgesproken in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad. De voorwaarden waarmee mbo’s zelf een ambitieuze kwaliteitsagenda opstellen, zijn vandaag gepubliceerd. Op basis van de plannen wordt er in totaal 1,6 miljard verdeeld voor de periode 2019 tot en met 2022.

‘Uit deze aanpak blijkt een enorm vertrouwen in de sector’, zegt minister Van Engelshoven. ‘Vertrouwen dat het mbo dik verdient. Mbo’s kunnen aan de slag met precies die onderwerpen waarvan zij zelf vinden dat ze er het verschil kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat mbo’s met ambitieuze plannen zullen komen. Zo worden studenten nóg beter voorbereid op hun toekomst.’

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘Het mbo is het hart van de samenleving en arbeidsmarkt. En deze afspraken helpen de scholen beslist om, met hun partners, het onderwijs verder te ontwikkelen, landelijk en in de regio. De professionals in de scholen, bestuurders, docenten, instructeurs weten echt het beste hoe de kwaliteit verder omhoog kan.’

Kwaliteitsagenda

Mbo’s en vakscholen gaan belangrijke partners actief betrekken en drie landelijke speerpunten vertalen naar hun specifieke situatie. De drie speerpunten zijn ‘jongeren in een kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen in het onderwijs’ en ‘onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst’.

Of de kwaliteitsagenda’s voldoende ambitieus zijn en in samenwerking met de regio of werkgebied tot stand zijn gekomen, beoordeelt de commissie Kwaliteitsafspraken MBO. Deze commissie brengt hierover advies uit aan de minister van OCW. Ook beoordelen zij tussentijds en achteraf de uitvoering van de agenda’s. Op basis van deze beoordelingen wordt het geld verdeeld. Daarnaast informeert de commissie jaarlijks de minister, de MBO Raad en de mbo-instellingen waar het goed gaat en waar winst is te behalen.

Mbo’s hebben tot 31 oktober de tijd om hun kwaliteitsagenda op te stellen en in te dienen. De commissie maakt voor 1 april 2019 haar voorlopige advies bekend.

Foto: Techniekbeeldbank

 
 

 
Meer over
 
mki x.jpg
22 jun 2018

FME organiseert Week van de middelgrote en kleine industrie (mki)

FME organiseert Week van de middelgrote en kleine industrie (mki)

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies