Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

OCW-Ecbo: Student met ondernemingszin ziet kansen,

OCW-Ecbo: Student met ondernemingszin ziet kansen, mobiliseert middelen en is actief

24 nov 2018 | Nieuws

Er is nu een voorzichtige indicatie dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan ondernemendheidsvaardigheden van studenten. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren hoger.

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en met name stage dan medestudenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Dit blijkt uit het pilot-onderzoek dat Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport wordt gelanceerd op de Dag van de Ondernemer tijdens de Global Entrepreneurship Week, als ook de minister van OCW aandacht vraagt voor het belang van ondernemendheidsonderwijs.

Onderzoek toont belang van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

De term ‘ondernemendheidsvaardigheden’ is een verzamelbak voor diverse vaardigheden, van creativiteit tot communicatie en van pro-activiteit tot doorzettingsvermogen. In het onderzoek is gewerkt met het Europese EntreComp-model, een veelgebruikt model om ondernemendheidsvaardigheden te beschrijven. Projectleider en onderzoeker dr. Pieter Baay: “Een student met ondernemendheidsvaardigheden heeft ideeën en ziet kansen, gaat van daaruit bronnen en middelen mobiliseren, en gaat vervolgens over tot actie. Het onderzoek toont dat studenten tevreden zijn over hun ondernemendheid, maar niet zozeer over het benutten van hun sociale netwerken. En dat terwijl dat cruciaal is voor hun arbeidsmarktsucces.”

Meer onderzoek is nodig

Het ministerie van OCW wil met dit verkennende onderzoek het belang kunnen vaststellen van ondernemendheidsvaardigheden en de rol van onderwijs daarin. Hoe verder: aanbevelingen . Vervolgonderzoek kan de langetermijneffecten van ondernemendheid op het succes van mbo-studenten nader onderzoeken, evenals de effectiviteit van onderwijsvormen en docenten die ondernemendheid stimuleren.

Voor het hele onderzoeksrapport klik hier

Foto: Pexels

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies