Platform Profielactueel
Nro x.jpg

NRO – Meer afstemming in ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie

25 feb 2019 | Nieuws

Scholen en gemeenten werken beter samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De meeste scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) denken nu meer kwaliteit te kunnen leveren en zijn tevreden over de samenwerking. De nieuwe manier van werken leidt echter wel tot meer werkdruk voor de RMC-coördinatoren. En de financiële middelen schieten te kort.

Met de nieuwe maatregelen is er meer aandacht gekomen voor jongeren in een kwetsbare positie, die eerder niet onder het voortijdig schoolverlatenbeleid vielen. Dat zijn jongeren uit onder andere het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die niet vanzelfsprekend een startkwalificatie behalen. “Betrokken scholen en RMC-coördinatoren van gemeenten tonen zich tevreden over deze uitbreiding van de doelgroep”, vertelt onderzoeker Mandy van der Gaag. “Bovendien hebben RMC-coördinatoren nu meer verantwoordelijkheden gekregen, waardoor ze uiteindelijk meer kunnen betekenen voor jongeren.”

Behalve met de scholen werken de RMC’s samen met andere partijen, bijvoorbeeld op het vlak van zorg en arbeid. In sommige regio’s blijkt het lastig om arbeid en vooral de zorg te betrekken. “Er zijn veel verschillende aanbieders van zorg in de regio en het is niet altijd duidelijk met welke de RMC’s het beste kunnen samenwerken.”

Een ander knelpunt is het beschikbare geld. Hoewel de verdeling ervan in de regio’s veelal goed gaat, ervaren de meeste gemeenten en iets minder dan de helft van de scholen een tekort aan financiële middelen.

Alle jongeren onder de 27 begeleiden

Onder de betrokkenen leeft de wens om de doelgroep van het nieuwe beleid te verruimen naar alle jongeren onder de 27 jaar. Doel is om iedereen meer kansen en een beter toekomstperspectief te bieden en niet alleen te focussen op het laten halen van een startkwalificatie.

Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van een groter onderzoek naar de preventie van voortijdig schoolverlaten, waarvan de resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2019.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies