Platform Profielactueel
NJi: Online jongerenwerk kan en moet beter worden

NJi: Online jongerenwerk kan en moet beter worden toegerust

9 dec 2019 | Nieuws

De online wereld is in de digitale samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Veel jongerenwerkers hebben echter nog onvoldoende zicht op de online leefwereld van jongeren, de rol die sociale media spelen in het opgroeien van jongeren, en wat opgroeien in de online leefwereld vraagt aan begeleiding. Hierdoor ervaren veel jongerenwerkers handelingsverlegenheid in hoe zij kunnen aansluiten bij en werken in de online leefwereld van jongeren.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking samengesteld die handvatten aan jongerenwerkers biedt voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt. Online jongerenwerk zou volgens het NJi een vanzelfsprekend onderdeel van het takenpakket van jongerenwerkers moeten zijn. Net zoals sociale media vanzelfsprekend is in het dagelijks leven van jongeren. Door de combinatie van online en offline jongerenwerk zijn jongerenwerkers in staat om een offline beeld te koppelen aan de inzichten die zij op sociale media verzamelen; hierdoor nemen zij een bijzondere positie in binnen het lokale jeugdveld.

Jongeren besteden steeds meer tijd op sociale media zoals Instagram, Snapchat en Whatsapp. Zes op de tien jongeren (60 procent) besteden dagelijks minimaal drie uur aan hun smartphone. 15 procent gebruikt de smartphone zelfs meer dan zes uur op een dag. Bovendien zegt ongeveer 31 procent van de jongeren in het voortgezet onderwijs de gehele dag online contact te hebben.

Bij de begeleiding naar volwassenheid vormt de leefwereld van jongeren het vertrekpunt voor het jongerenwerk: jongerenwerkers leggen contact met jongeren op straat, op school, in het winkelcentrum, het jongerencentrum en op andere plekken waar jongeren komen. Zij zijn in staat langdurige relaties met jongeren aan te gaan. Nu sociale media een steeds groter onderdeel worden van de leefwereld van jongeren is het voor jongerenwerkers niet langer voldoende alleen offline actief te zijn. In de beleving van jongeren is er geen strikt onderscheid tussen de online en offline wereld. Voor hen is het logisch om ook online contact te hebben met hun jongerenwerker. Dit vraagt om moderne jongerenwerkers die de online wereld tot hun werkgebied rekenen en hier op een professionele manier in bewegen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut - Meer info,klik hier

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies