Platform Profiel Actueel

coa.jpg

Nieuwe brede coalitie pleit voor 'groot onderhoud' onderwijs

24 jan 2020 | Nieuws

Er is een nieuwe, gezamenlijke, sector-overstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs nodig. Dat stelt de ‘Brede coalitie’, een samenwerkingsverband van tal van partijen in het onderwijs. Op 21 januari lanceerde deze coalitie in Dudok in Den Haag  in een persconferentie in Dudok in Den Haag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat als startpunt moet dienen voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

De partijen die samenwerken zijn AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zij hebben een visie ontwikkeld die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. Want naast veranderingen die het onderwijsveld zelf kan en moet oppakken, zijn er ook structurele investeringen door de overheid nodig.

Systeem barst uit zijn voegen
Er gaat veel goed in het onderwijs, maar het systeem barst uit zijn voegen. Successen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. De samenleving en arbeidsmarkt veranderen steeds sneller en om volgende generaties daarop voor te bereiden vraagt iets anders van het onderwijs dan we nu bieden. Daarom is er groot onderhoud nodig aan het onderwijs, zo stelt een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties.

De druk van vroegselectie
Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

Dialoog over vernieuwingen
De onderwijsvertegenwoordigers willen de komende maanden een brede dialoog voeren met hun eigen achterban en iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt. Deze dialoog gaat onder andere over een sterke vroege start, doorlopende leerlijnen, een leven lang ontwikkelen, aantrekkelijker werk voor onderwijsprofessionals en onderzoek en innovatie van wereldniveau.

Een koers voor de toekomst en een route voor de lange termijn moeten immers op een breed draagvlak kunnen rekenen. De opbrengsten van de dialoog zijn input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en voor de komende formatie.

Programma dinsdagmiddag 21 januari a.s.

16.00 uur: Inloop
16.15 uur: Toelichting van het discussiestuk
16.35 uur: Gelegenheid tot vragen

Locatie: Dudok, Hofweg 1A, 2511 AA Den Haag

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies