Platform Profielactueel
Venray_Oostrum,_gebouw_Gilde_Opleidingen.JPG

Mbo&hbo Zuid-Nederland vinden elkaar in verbetering doorstroomprogramma's

15 jan 2016 | Nieuws

Roc’s en hogescholen van Brabant, Limburg en Zeeland komen samen in actie voor een betere doorstroming van mbo naar hbo. Ze ontwikkelen een programma dat mbo-studenten beter voorbereidt op de overstap. Het moet de voortijdige uitval van mbo’ers in het hbo sterk verminderen. Het komend schooljaar wordt een ‘Keuzedeel Voorbereiding hbo’ ontwikkeld, speciaal voor mbo-studenten die willen doorstuderen in het hoger beroepsonderwijs. Avans Hogeschool is een van de ondertekenaars van het samenwerkingsconvenant.

Het keuzeprogramma biedt in de eerste plaats mogelijkheden tot oriëntatie op de verschillende hbo-opleidingen en beroepen. Daarna kunnen mbo-studenten in de gekozen opleiding/sector een studieopdracht in het hbo gaan uitvoeren. Op die manier ervaren ze beter wat de verschillen zijn tussen mbo en hbo. Dit concentreert zich vooral op: hoger theoretisch gehalte, hoger studietempo, meer eigen initiatief en zelfstandiger werken. Een derde stap is dat ze ervaring opdoen met het werken in een projectgroep.

Invoering programma: 2017-2018 

Alles bij elkaar is het keuzedeel goed voor 240 uren studie. Het programma wordt afgesloten met een toets. Invoering is voorzien met ingang van schooljaar 2017-2018. Studenten van opleidingen op mbo-niveau 4 kunnen het programma dan kiezen.

Duidelijkheid en ruimte 

De afspraken zijn deze week ondertekend door bestuurders van 17 mbo- en hbo-scholen. Dat gebeurde bij het Summa College in Eindhoven. Petra van Lange, lid College van Bestuur van het Summa College, toont zich trots op het resultaat. “Het programma biedt een vast format dat de scholen wel enige ruimte voor eigen invulling geeft. Een combinatie dus van duidelijkheid aan de ene kant en eigenheid van studierichting of sector aan de andere kant.”

Geen verkorting 

Voorzitter Jeanette Noordijk van het College van Bestuur van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch is ook blij met de afspraken. “We gaan dit gewoon uitvoeren in heel Zuid-Nederland.” Verkorting van de studieduur mbo-hbo hoeft wat haar betreft geen doelstelling te zijn. “Ik geloof niet meer zo in verkorting van leerwegen. Laten we maar gewoon streven naar een efficiënte doorstroom, zodat de mbo’ers goed terechtkomen in het hbo.” Secretaris Wicher Meijer van het College van Bestuur van NHTV in Breda gaf als aandachtspunt mee het bedrijfsleven uit de verschillende sectoren bij de uitwerking te betrekken. 

Ondertekenaars 

Het convenant is ondertekend door: Summa College, ROC Ter AA, ROC De Leijgraaf, SG De Rooi Pannen, Koning Willem I College, ROC Tilburg, ROC Rivor, Arcus College, Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC West-Brabant, Scalda, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, NHTV, Hogeschool Zeeland, Zuyd Hogeschool. 

Fontys, Onderwijsgroep Tilburg en gemeente sluiten samenwerkingsovereenkomst

Een student een schoolcarrière bieden van vmbo naar hbo. Dat kan binnenkort op onderwijscampus Stappegoor. Onderwijsgroep Tilburg, Fontys Hogescholen en de gemeente Tilburg gaan samen aan de slag om uitbreiding van onderwijscampus Stappegoor in Tilburg te realiseren. Die samenwerking is nu formeel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen.

Het feit dat de drie partners samen optrekken in het uitbreiden van de campus verbetert de kwaliteit van onderwijs op die locatie. Jan Welmers, lid College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Onderwijs op vmbo-, mbo- en hbo-niveau wordt op Stappegoor straks nog beter geclusterd, waardoor studenten makkelijker kunnen doorstromen. Ook de kwaliteit van voorzieningen op de campus wordt beter.”

In het voorjaar van 2015 spraken de drie partijen al de intentie uit om de handen ineen te slaan om uitbreiding op de campus mogelijk te maken. De uitbreidingsplannen moesten toen nog getoetst worden op haalbaarheid. Die studie heeft nu uitgewezen dat de plannen te realiseren zijn.

Zowel Fontys Hogescholen als Onderwijsgroep Tilburg breiden uit met een nieuw onderwijsgebouw op Stappegoor. De gemeente Tilburg is erg blij met deze doorontwikkeling van de campus. Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs: “Tilburg is een aantrekkelijke studentenstad. En een stad waarin samenwerken centraal staat. Ook in het onderwijs. De ontwikkeling op Stappegoor biedt een diversiteit aan onderwijs geclusterd op een herkenbare plek. Een ontwikkeling die behoud en uitbreiding van onderwijs in Tilburg mogelijk maakt en een plek waarop de doorlopende leerlijn letterlijk zichtbaar wordt.”  
 

Foto: Gilde-opleidingen is een van de samenwerkingspartners

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies