Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

bericht-2.jpg

MBO Amersfoort en Windesheim starten opleiding ‘Expertdocent burgerschap’

7 nov 2015 | Nieuws

MBO Amersfoort en Hogeschool Windesheim ontwikkelden een scholingstraject voor (aanstaande) docenten Burgerschap. De vakinhoudelijke en vakdidactische inhoud moest daarbij centraal staan.  Na diverse overleggen en masseersessies is er een prachtige samenwerking tot stand gekomen voor de vormgeving van een opleiding ‘Expertdocent burgerschap’. In de novembereditie van vaktijdschrift Profiel schrijven de initiatiefnemers over het nieuwe traject.

Vorig jaar zocht de School voor Techniek, onderdeel van MBO Amersfoort, contact met Hogeschool Windesheim om na te denken over de ontwikkeling van een scholingstraject voor (aanstaande) docenten Burgerschap, waarin de vakinhoudelijke en vakdidactische inhoud centraal staat. Er is gekozen voor een samenwerkingsverband met Windesheim. Deze school heeft veel expertise opgebouwd met betrekking tot het mbo-veld, voorts heeft de faculteit Bewegen en Educatie verschillende vakdisciplines en lerarenopleidingen in huis. Daarnaast wordt er bij het lectoraat ‘pedagogische opdracht’ onderzoek gedaan naar de rol van docenten bij burgerschapsvorming. Na diverse overleggen en masseersessies is er een prachtige samenwerking tot stand gekomen voor de vormgeving van een cursus ‘Expertdocent burgerschap’. Mede door een financiële ondersteuning toont het College van Bestuur van MBO Amersfoort dat het waarde hecht aan de adequate toerusting van docenten Burgerschap en aan burgerschapsvorming van studenten.

Vervolgens kon Windesheim een ontwikkelteam formeren, waarin lerarenopleiders, onderzoekers, mbo-docenten en vertegenwoordigers van het beroepenveld participeren. De kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap 2011-2012, aangevuld met actuele thema’s, vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het scholingstraject. Ook wordt er nagedacht over instrumenten om de inspanningsverplichting van de studenten voor het vak meetbaar te maken. Het eerste scholingstraject van zeven bijeenkomst met praktijkonderzoek en werkplekleren vangt aan in januari 2016 en eindigt in mei 2017.

Alle informatie over deze opleiding en de achtergrond ervan kunt u lezen in de novemberuitgave van vaktijdschrift Profiel. Bestellen? Klik hier.

Foto (MBO Amersfoort): Burgerschapsonderwijs aan MBO Amersfoort

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies