Platform Profiel Actueel

photo-1562939651-9359f291c988.jpg

Leraren kunnen weer LOF-subsidies voor innovaties en scholing aanvragen

1 mei 2020 | Nieuws

Voor leraren uit het mbo, vo en po bestaat opnieuw de mogelijkheid om in 2020 weer een subsidieaanvraag in te dienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar. 

 

Indienen LOF-aanvraag

Naar verwachting is het mogelijk om een LOF-aanvraag in te dienen vanaf woensdag 13 mei. De aanvraagtermijn loopt dan naar verwachting tot en met 27 mei. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, waarbij alleen correct ingevulde aanvraagformulieren in behandeling worden genomen. Inmiddels staat er een voorbeeldaanvraagformulier online op de website van DUS-I. Aangeraden wordt om de LOF-aanvraag met behulp van dit voorbeeldformulier alvast voor te bereiden zodat, als de aanvraagtermijn start, de definitieve LOF-aanvraag zo snel mogelijk kan worden ingediend.

 

Let op: De projecten moeten in het schooljaar 2020-2021 worden uitgevoerd. Leraren uit het po en vo die al eerder via LOF een subsidie hebben ontvangen en leraren uit het mbo die al eerder subsidie hebben ontvangen via MBO Onderwijs Pioniers kunnen geen aanvraag indienen. Per po- en vo-school (brinnummer) wordt maar één aanvraag gehonoreerd.

 

Financiële middelen en begeleiding

Een leraar die een aanvraag indient die wordt gehonoreerd, krijgt ondersteuning in de vorm van:

  • Een financiële bijdrage van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000, bijvoorbeeld om vervanging te regelen om onder schooltijd aan het initiatief te werken.
  • LOF-labs: bijeenkomsten waar alle LOF-deelnemers samenkomen om van elkaar te leren en om onderwijsinnovatie eigen te maken.
  • Coaching in kleine groepjes door een ervaren leraar/coach.
  • Een podium om het initiatief met een groter publiek te delen.
  • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s.

Foto: Marília Castelli - Unsplash

 

 
 

 
Meer over
 
‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht v
21 jun 2020

‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht van een nieuw Fontys ACI-lectoraat

‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht van een nieuw Fontys ACI-lectoraat
photo-1587614387466-0a72ca909e16.jpg
6 mei 2020

Herstart po-svo - Maar worden het hele of halve dagen voor de leerlingen?

Herstart po-svo - Maar worden het hele of halve dagen voor de leerlingen?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies