Platform Profiel Actueel

Ixperium-.jpg

iXperium/CoE en HAN ILS gaan docenten ROC de Leijgraaf scholen in ict

24 sep 2015 | Nieuws

ROC de Leijgraaf, HAN ILS en het iXperium/Centre of Expertise (CoE) gaan samenwerken in leren met ict. Het doel van de nieuwe samenwerking is de inzet van ict in het mbo-onderwijs om tot meer talentontwikkeling van leerlingen te komen. De samenwerking richt zich op onderwijsontwikkeling, professionalisering van docenten en kennisontwikkeling rondom leren met ict.

Het iXperium/CoE is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo-, mbo-scholen met lerarenopleidingen en onderzoekers van de HAN. Het netwerk werkt samen aan het realiseren van onderwijs dat door de inzet van ict recht doet aan verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. In de apriluitgave van Vakblad Profiel schreven HAN en Ixperium CoE over de professionaliseringsagenda die is opgezet. Een citaat: ´De docent van vandaag moet weten hoe hij ict kan inzetten in zijn lessen. Mbo-studenten moeten immers over uitstekende ict-vaardigheden beschikken op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden. Ook wordt ict steeds beter benut als middel om het onderwijs flexibeler, aantrekkelijker en gevarieerder te maken of om recht te doen aan de verschillende leervoorkeuren en leerbehoeften van studenten. Samen met de HAN lerarenopleiding en lectoraten hebben de Gelderse roc’s een professionaliseringsagenda vastgesteld. Leren en lesgeven met ict is daarin een belangrijk thema, dat samen met iXperium/ CoE wordt uitgewerkt.´

Binnen De Leijgraaf wordt ict een integraal onderdeel van het onderwijs en de didactiek van docenten. Docenten gaan werken in een ontwikkelkring, bestaande uit designteams en een klankbordgroep. In de designteams gaan de docenten verschillende vormen van blended learning ontwikkelen. De klankbordgroep geeft feedback op de ontwikkelde leerarrangementen en is betrokken bij de verspreiding binnen De Leijgraaf.

Docenten van De Leijgraaf zijn in multidisciplinaire designteams reeds gestart met het ontwikkelen en onderzoeken van ict-rijke leerarrangementen. Lerarenopleiders van HAN ILS participeren in deze designteams.  De opgedane kennis wordt verwerkt in het curriculum van de lerarenopleiding. Op termijn zullen ook studenten toegevoegd worden aan de designteams. Onderzoekers van het iXperium/CoE borgen de onderzoeksmatige en opbrengstgerichte manier van werken in de designteams. Ook ict-specialisten van zowel ROC de Leijgraaf als de HAN worden ingezet.

In januari 2016 opent iXperium, een laboratorium voor leren en lesgeven met ict, in de vestiging Oss van De Leijgraaf. Dit is na iXperium Arnhem en iXperium Nijmegen het derde fysieke iXperium. In eerste instantie is het iXperium in Oss gericht op de eigen mbo-docenten en instructeurs. Snel zal onderzocht worden in hoeverre het iXperium in Oss ook gebruikt gaat worden voor het primair en voortgezet onderwijs in de omgeving. Het iXperium in Oss gaat de roc-docenten inspireren voor het gebruik van ict in het onderwijs. Zij kunnen hier experimenteren met nieuwe ict-toepassingen. Er zullen ook professionaliseringsactiviteiten plaatsvinden.

Foto: deel van het artikel over het Ixperium in de april 2015 uitgave van Vakblad Profiel 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies