Platform Profielactueel
download.jpg

Hogeschool Utrecht bereikt overeenstemming met OCW over kwaliteitsafspraken

18 jun 2018 | Nieuws

Hogeschool Utrecht (HU) heeft overeenstemming bereikt over de vereiste afspraken voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs. De minister voor Hoger Onderwijs stelt hiervoor middelen beschikbaar die zijn vrijgekomen door invoering van het leenstelsel. De student beslist mee bij de keuze voor extra onderwijzend personeel, gemeenschapsvorming en vernieuwing digitale educatie.

Het College van bestuur van de HU en het centrale (studenten)medezeggenschapsorgaan (HSR) zijn in hun kwaliteitsafspraken overeengekomen dat zij vooral willen inzetten op extra onderwijzend personeel, maar ook op gemeenschapsvorming en vernieuwing van de digitale leeromgeving. De Raad van Toezicht van de HU heeft het bereikte akkoord bekrachtigd. Hogeschool Utrecht is de eerste hoger onderwijsinstelling met overeenstemming over de kwaliteitsafspraken.

Volgens het Sectorakkoord dat het ministerie van OCW in april sloot met de hoger onderwijskoepels moet elke hoger onderwijsinstelling in kwaliteitsafspraken vastleggen hoe zij de kwaliteit van het onderwijs verder wil verbeteren. Accrediteringsorganisatie NVAO adviseert de minister na toetsing van de kwaliteitsafspraken. Hierna besluit de minister definitief over toekenning van de gelden.

Foto: Studiekeuze HU

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies