Platform Profiel Actueel

stenden.jpg

Hogeronderwijsinstellingen gaan inclusiever onderwijs bevorderen

11 jan 2018 | Nieuws

Op 25 januari 2018 ondertekenen de Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vindt plaats bij de Vereniging Hogescholen in aanwezigheid van voorzitter Thom de Graaf.

 

De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie waarin de partijen afspreken een inclusieve onderwijsinstelling te willen zijn, waar elke student op voet van gelijkheid met andere studenten aan het onderwijs deelneemt en elke student ongeacht achtergrond zich welkom en geaccepteerd voelt. Met het ondertekenen van de verklaring wordt het startsein gegeven om actief aan de slag te gaan met het inrichten van inclusief onderwijs. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers en informatievoorziening en internationalisering. De ondertekenende instellingen gaan hier in 2018 verder mee aan de slag. Het Expertisecentrum handicap + studie en het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag bieden hierbij ondersteuning. Hogeronderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aansluiten bij dit initiatief.

 

Het VN-verdrag is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Het doel van het verdrag is dat inclusie van mensen met een beperking in de samenleving de norm wordt. De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, op alle terreinen. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag.

 

 
 

 
Meer over
 
Maatschappelijk verantwoord beroepsonderwijs - wat
16 jan 2018

Onderwijs vanuit onze verantwoordelijkheid voor medemens en planeet

Onderwijs vanuit onze verantwoordelijkheid voor medemens en planeet
pexels-photo-411592.jpg
15 jan 2018

Den Haag: Keuze energiezuinige scholen maakt samenleving bewust en leidt tot werk

Den Haag: Keuze energiezuinige scholen maakt samenleving bewust en leidt tot werk
fme.jpg
13 jan 2018

FME: Toekomst is aan smart industry en vraagt om creativiteit en wendbaarheid

FME: Toekomst is aan smart industry en vraagt om creativiteit en wendbaarheid
rechten x.jpg
8 jan 2018

Kabinet: Discriminatie ongeacht de vorm is onacceptabel

Kabinet: Discriminatie ongeacht de vorm is onacceptabel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies