Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Haag.png

Haaglanden: Jongeren drinken en roken minder, maar bewegen te weinig

11 okt 2016 | Nieuws

Jongeren in regio Haaglanden zijn tevreden over hun gezondheid. Maar liefst 87 tot 96 procent vindt hun gezondheid (zeer) goed. Het aantal jongeren dat rookt of drinkt is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2010. Wel zijn jongeren minder gaan bewegen; ruim 85 procent voldoet niet aan de Nederlandse norm van 60 minuten beweging per dag. Dit blijkt uit de door GGD Haaglanden uitgevoerde Jongerenenquête 2015.

In het najaar van 2015 hebben bijna 17.000 jongeren van 12 t/m 18 jaar in regio Haaglanden anoniem een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Naast een belangrijke aanvulling op bestaande gezondheidscijfers, zijn in de Jongerenenquete ook nieuwe gegevens opgenomen, zoals sociale acceptatie van homoseksualiteit en het gebruik van social media.

Sociale acceptatie homoseksualiteit

Bijna driekwart van de Haagse jongeren (74%) denkt dat homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen op school geaccepteerd zullen worden. 66% zou vriendschappen met hen sluiten en 81% zou een vriend(in) die uit de kast komt accepteren. Voor de regio is dit respectievelijk 81%, 78% en 92%. Haagse jongeren scoren dus significant lager met betrekking tot sociale acceptatie van homoseksualiteit dan hun leeftijdsgenoten in de regio. Dit geldt met name voor de wijken met achterstand. Meisjes denken hier over het algemeen positiever over dan jongens.

Social media en gamen

Ruim driekwart (74% tot 84%) van de jongeren maakt dagelijks gebruik van social media. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. In Den Haag zijn vooral jongeren in wijken zonder achterstand dagelijks actief op social media. Daarbij zijn meisjes actiever op social media, terwijl jongens vaker gamen.

Spijbelen en pesten

Het percentage jongeren dat de afgelopen drie maanden is gepest op school, is aanzienlijk lager dan in 2010. Dit geldt ook voor het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken heeft gespijbeld.

Activiteiten in de buurt

Bijna de helft van de jongeren in Westland en Midden-Delfland (47% en 49%) is tevreden met het aantal activiteiten dat in de buurt georganiseerd wordt. Jongeren in Zoetermeer zijn het minst tevreden (33%). Ruim de helft van de Haagse jongeren mist een ontmoetingsplek, zoals een hangplek. Dit geldt vooral voor de achterstandswijken.

Vrijwilligerswerk

Bijna een op de vijf jongeren (19%) in de regio Haaglanden doet vrijwilligerswerk. Dit percentage ligt in het Westland (25%) significant hoger en in Den Haag (14%) juist aanzienlijk lager.

Intentie gedragsverandering

Ruim driekwart van de jongeren in regio Haaglanden is van plan binnen drie maanden zijn/haar gedrag te veranderen. Gezonder eten, meer bewegen, minder stress en meer ontspannen en beter of meer slapen worden hierbij het vaakst genoemd.

 

 
 

 
Meer over
 
dhp_4864.jpg
19 okt 2016

CBS: Friese mbo’ers minst vaak voortijdig van school

CBS: Friese mbo’ers minst vaak voortijdig van school
foto-ondertekening-samenwerkingsovereenkomst.jpg
17 okt 2016

Hanzehogeschool Sportstudies en Alfa-college willen meer mbo-ers laten sporten

Hanzehogeschool Sportstudies en Alfa-college willen meer mbo-ers laten sporten
studenten.jpg
14 sep 2016

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuis wonen

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuis wonen
720x480.jpg
25 aug 2016

CBS: 90% Jongeren is tevreden met hun leven

Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies