Platform Profiel Actueel

staat.jpg

Geld om achterstand in onderwijs aan kwetsbare leerlingen weg te werken

23 sep 2020 | Nieuws

“Tijdens de coronacrisis zijn de kwetsbaarheden in ons onderwijssysteem nog scherper zichtbaar geworden. De kwaliteit van het onderwijs is niet vanzelfsprekend. Kansengelijkheid staat onder druk.” Dit staat in de beleidsreactie van OCW op de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie die in april was uitgekomen, maar waar nu pas op wordt gereageerd (zoals eerder aangekondigd) vanwege de coronapandemie. De Onderwijsministers stellen een aantal onderwerpen aan de orde, maar laten ook aspecten onbelicht.

OCW-ministers reageren op Staat van het Onderwijs

In de brief gaan de ministers Slob en Van Engelshoven in op de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs. “Tijdens de coronacrisis zijn de kwetsbaarheden in ons onderwijssysteem nog scherper zichtbaar geworden. De kwaliteit van het onderwijs is niet vanzelfsprekend. Kansengelijkheid staat onder druk…”, aldus de onderwijsministers. De reactie richt zich met name op de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid en samenwerking. Daarbij is nog verbetering mogelijk.

Bij ongeveer 80 procent van de besturen is de kwaliteitszorg op orde, dat is al een goede stap voorwaarts. “Maar er is nog veel verbetering mogelijk bij besturen in het po, vo, (s)vo en mbo.”

Ook gaan de ministers in op de noodzaak van de herijking van het curriculum, wat ook bijdraagt aan beter taalonderwijs en bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Daarbij geven ze aan dat het onderwijs niet tot 2023 mag wachten voor de verbetering van de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. In vergelijking met andere landen daalt de leesvaardigheid van hen. “Op de OESO-ranglijst daalt Nederland van de 15e naar de 26e plek op gebied van leesvaardigheid.” Om dit te keren, werkt OCW aan een Leesoffensief.

De achterstand van bepaalde groepen leerlingen – en daardoor de kansenongelijkheid – is toegenomen. “Dit vinden wij niet acceptabel”, schrijven Slob en van Engelshoven. Daarom is er 244 miljoen euro extra uitgetrokken om scholen (en vve) in het funderend onderwijs en het mbo te ondersteunen bij het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen.

Bron: ASV

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies